RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Znaczenie dolin dorzecza Wisły Środkowej dla awifauny, zagrożenia i postulaty ochronne ; River valleys of the middle Vistula basin: importance for birds, threats and conservation measures

Group publication title:

Nature and environment conservation in the lowland river valleys of Poland

Contributor:

Polish Academy of Sciences. Committee for Nature Conservation

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 222-223 ; ISBN 83-901-236-0-6

Type of object:

Book/Chapter

References:

Brzozowski A., Kosowicz M. (1987). Badania ornitologiczne w woj. ciechanowskim. Naukowa Sesja Ornitologiczna. Urząd Wojewódzki, Muzeum Okręgowe. Ciechanów. Ekspertyza niepubl.
Bukaciński D., Nawrocki P., Stawarczyk T. 1989.Gniazdowanie mew białogłowych (Larus cachinnans) na środkowej Wiśle, ich status taksonomiczny oraz problemy z rozpoznawaniem podgatunków L.c.ichahellis, L.c.cachinnans, L.c.omissus. Not. Orn. 30: 3-13.
Chmielewski S. 1984. Gnieżdżenie się rybitwy białoskrzydłej (Chlidonias leucopterus)pod Siedlcami. Not. Orn. 25: 63-64.
Chmielewski S., Dombrowski A., Smoleński T. Zawadzki J. 1987. Breeding waders in lower Bug valley. Wader Study Group Bull. 51: 27.
Chmielewski S., Kusiak P., Sosnowski J., Kraska R. (1990). Waloryzacja ornitologicznadolnej Pilicy w granicach woj. radomskiego. Urząd Wojewódzki, Radom. Ekspertyza niepubl.
Cieślak M. 1985. Propozycja awifaunistycznej waloryzacji do wyznaczania obszarów chronionych. Biul. Inst. Kszt. Środ. 12: 27-38.
Czartoryjski J., Mordziński S. 1990. Regulacja naturalna odcinka Omulwi Przystań-Czarnotrzew. Gosp. Wodna 8: 173-177.
Dombrowski A., Kot H., Zyska P. 1985. Rozmieszczenie i liczebność zimujących ptaków wodno-błotnych w dorzeczu środkowej i dolnej Wisły. Not. Orn. 26: 123-`48.
Dombrowski A., Kot H., Rzępała M. (1987). Fauna Niziny Mazowieckiej. Sprawozdanie z badań 1984-1986. WSR-P Siedlce. Msc.
Dombrowski A., Kot H., Lesiński G., Walankiewicz W. (1987). Fauna Niziny Mazowieckiej. Program badań. WSR-P Siedlce. Msc.
Dyrcz A., Okulewicz J., Tomiałojć L., Witkowski J. 1972. Ornitofauna lęgowa Bagien Biebrzańskich i terenów przyległych. Acta orn. 13: 343-422.
Dyrcz A., Okulewicz J., Wiatr B. 1973. Ptaki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w okresie lęgowym. Acta Zool. Crac. 18: 399—474.
Dyrcz A. 1989. Tereny ważne dla ornitologii i ochrony ptaków, w Polsce. Przegl. Zool. 33: 417—437.
Faliński J. 1976. Antropogeniczne przeobrażenia roślinności Polski. (Tekst objaśniający do mapy). Acta Agrobot. 29: 375-390.
Głowaciński Z., Bieniek M., Dyduch A., Gertychowa R., Jakubiec Z., Kosior A., Zemanek M. 1980. Stan fauny kręgowców i wybranych bezkręgowców Polski – wykaz gatunków, ich występowanie, zagrożenie i status ochronny. Studia Naturae A, 21: 1–163.
Grimmett R. F. A., Jones T. A. 1989. Important Bird Areas in Europe. ICBP Technical Publication, 9, ICBP, Cambridge.
Górski W. 1991. Status i ochrona lęgowisk ptaków wodnych i błotnych w środkowej części Pomorza. W: Lęgowiska ptaków wodnych i błotnych oraz ich ochrona w środkowej części Pomorza. W. Górski (red.). Słupsk.
Kochanowska R. 1985. W obronie łąk. Chrońmy Przyr. Ojcz. 41: 11-21.
Kondracki J. 1978. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
Markowski J., Wojciechowski Z. 1984. Rzadkie gatunki ptaków stwierdzone w środkowej Polsce. Not. Orn. 25, 1-4: 15-24.
Matuszkiewicz J. M. 1981. Potencjalne zbiorowiska roślinne i potencjalne fitokompleksy krajobrazowe północnego Mazowsza. Mon. Bot. 62: 1-78.
Mierzwiński J. 1989. Cietrzew Lyrurus tetrix, populacja zagrożona wyginięciem. Chrońmy Przyr. Ojcz. 4: 79-80.
Mirowski J. (1986). Liczebność i rozmieszczenie ptaków lęgowych łąk obrębu Grabnik (gm. Jaktorów, woj. skierniewickie). Praca magisterska, SGGW-AR, Warszawa. Msc.
Nawrocki P., Wesołowski T. 1984. Gniazdowanie mew czarnogłowych (Larus malanocephalus) na środkowej Wiśle. Not. Orn. 25: 59-62.
Rzępała M. (1985). Awifauna doliny Liwca. Praca magisterska. WSR-P, Siedlce. Msc.
Spagneri M. (red.) 1984. Proceeding of the conference on the conservation of wetlands of international importance, especially as waterfowl habitat. Picerche di Biologia della Selarigna 8, Suppl.
Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.
Tomiałojć L., Wesołowski T., Walankiewicz W. 1984. Breeding bird community of the primaeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Acta Orn. 20: 241-310.
Tomiałojć L., Wesołowski T. 1990. Bird communities of the pimaeval temperate forest of Białowieża, Poland. In: Biogeography and ecology of forest bird communities. A. Keast (ed.). The Hague, p. 141-165.
Wesołowski T., Winiecki A. 1988. Tereny o szczególnym znaczeniu dla ptaków wodnych i błotnych w Polsce. Not. Orn. 29: 3—25.

Start page:

203

End page:

224

Detailed Resource Type:

Chapter

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:117130

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. II 6097, II 6098, II 6099

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 13, 2020

Number of object content downloads / hits:

55

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/135116

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information