Object structure
Title:

Osobliwości składu gatunkowego fitoplanktonu kilku stawów śródleśnych ; Peculiarities of the phytoplankton species composition of some forest ponds

Creator:

Bucka, Halina ; Krzeczkowska-Wołoszyn, Łucja

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1971

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 207-208

Type of object:

Journal/Article

References:

Behre K., Wehrle E. 1943. Welche Faktoren entscheiden über die Zusammensetzung der Algengesellschaften. Arch. Hydrobiol., 39, 1—23.
Eichler B. 1893. Materyały do flory wodorostów okolic Międzyrzeca. Pam. Fizyogr., 13, 53—63.
Gleisberg W. 1920. Beitrag zur Algenflora des Proskauer Teichgebiete. Ber. Deutsch. Bot. Ges., 38, 199—207.
Grönblad R. 1926. Beitrag zur Kenntnis des Desmidiaceen Schlesiens. Soc. Sei. Fennica, Commentationes Biol., 2, 5, 1—39.
Huber-Pestalozzi G. 1941. Das Phytoplankton des Süsswassers. Die Binnengewässer, 2, 1. Stuttgart, E. Schweizerbart.
Juriš S. 1955. Riasy riaśeliniska Bór I, Slovensko. Biologia, Orava, 10, 700—718. Kadłubowska J., 1961. Glony zbiorników wodnych Łodzi i okolicy. Soc. Sc. Lodziensis, 3.
Kadłubowska J. 1952. Desmidiaceae na Marysinie III (Łódź). Acta Soc. Bot. Pol., 21, 3, 425—434.
Kadłubowska J. 1961. Glony zbiorników wodnych Łodzi i okolicy. Łódzkie Tow. Nauk., 3, 71, 1—162.
Kotter H. E. 1953. Die Algen in den Seen des südlichen Schwarzwaldes I. Eine ökologisch-floristische Studie. Arch. Hydrobiol., 20, 422—485.
Kosińskaja E. K. 1960. Desmidievyje vodorosli. Vyip. 1. Flora Spor. Rast. SSSR, 5. Moskva-Leningrad, Izd. Akad. Nauk SSSR.
Krzeczkowska-Wołoszyn Ł. 1967. Plankton starych tarlisk karpiowych w Gospodarstwie Gołysz — Das Plankton in alten Karpfenteichen der Teichwirtschaft Gołysz. Acta Hydrobiol., 9, 381—394.
Mrowińska T. 1957. Watowate skupienia glonów w stawach rybnych gospodarstwa doświadczalnego Ochaby. Biul., Zakl. Biol. Stawów PAN, 4, 99—109.
Prescott G. W. 1951. Algae of the Western Great Lakes Area. Cranbrook Inst, of Sci.
Ryppowa H. 1927. Glony jeziorek tonfowcowych, tzw. „Sucharów” w okolicach Wigier — Les alques de petits lacs tourbeux nommés „Suchary” dans les environs du lac de Wigry. Arch. Hydrob. i Ryb., 2, 41—66.
Siemińska J. 1956. Hydrobiologiczna i rybacka charakterystyka rzeki Brynicy. Polskie Arch. Hydrobiol., 3 (16), 69—160.
Siemińska J. 1964. Chrysophyta II. Bacillariophyceae-Okrzemki. Flora Słodkowodna Polski, 6, Warszawa.
Stangenberg M. 1942. Die Produktionsbedingungen in den Teichen. Ill Chemische Zusammensetzung des Oberflächenwassers der mit Superphosphat gedüngten und nichtgedüngten Karpfenteichen wärend der Zuchtsaison. Arch. Hydrobiol., 32, 525—572.
Wasylik K. 1961. Glony torfowisk wysokich Kotliny Nowotarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem desmidii — The algae, especially the desmids, of the raised peat-bogs in the Nowy Targ Basin, Polish Western Carpathians. Fragm. Flor. et Geobot., 1, 215—288.
West W., West G. S. 1904—1923. A monograph of the British Desmidiaceae. 1—5, London, Ray Society.
Wróbel S. 1968. Badania hydrochemiczne stawów śródleśnych w województwie opolskim, maszynopis.
Wunder W., Utermöhl H., Ohle W. 1935. Untersuchungen über die Wirkung von Superphosphat bei der Düngung grosser Karpfenteiche. Zeitschr. Fischerei. 33, 555—613.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 13

Issue:

2

Start page:

195

End page:

208

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: