RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Aquatic environments ; Benthic invertebrates ; Środowisko wodne ; Zgrupowania zwierząt bezkręgowych w wodach Pienin

Creator:

Dratnal, Emil ; Sowa, Ryszard ; Szczęsny, Bronisław

Date issued/created:

1982

Resource type:

Text

Group publication title:

Przyroda Pienin w obliczu zmian

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

25 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 398-399 ; ISSN 0551-4193 ; ISBN 83-01-03250-2

Type of object:

Journal/Article

References:

Bańkowska R. 1978. Stratiomyidae (Diptera) Pienin. Fragm. faun. 22, 3: 231—234.
Biesiadka E. 1979. Ogólna charakterystyka faunistyczna środowisk wodnych. Fragm. faun. 22, 8: 283—293.
Biesiadka E. 1979. Wodopójki (Hydracarina) Pienin. Fragm. faun. 24, 4: 97—173.
Biesiadka E. 1979. Wodopójki (Hydracarina) Pienińskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyr. ojcz. 35, 1: 67—72.
Dratnal E., Szczęsny B. 1965. Benthic fauna of the Dunajec river. Kom. Zagosp. Ziem Górskich 11: 161—214.
Dratnal E., Sowa R., Szczęsny B. 1979. Zgrupowania bezkręgowców bentosowych Dunajca na odcinku Harklowa-Sromowce Niżne. Ochr. Przyr. 42: 183—215.
Galewski K. 1979. Chrząszcze wodne (Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae i Hydrophilidae) Pienin. Fragm. faun. 24.
Kasprzak K. 1979. Skąposzczety (Oligochaeta) Pienin, 1. Wazonkowce (Enchytreidae). Fragm. faun. 24, 1: 7—56.
Kasprzak K. 1979. Skąposzczety (Oligochaeta) Pienin, 2. Naididae, Tubificidae, Haplotaxidae, Lumbriculidae, Branchiobdellidae. Fragm. faun. 24, 2: 57—80.
Kasprzak K. 1979. Skąposzczety (Oligochaeta) Pienin, 3. Dżdżownice (Lumbricidae). Fragm. faun. 24, 3: 81—95.
Kokordak J. 1971. Prispevok k biologickemu poznaniu vyznamu rieky Dunajec v chranenom useku Pienin, Ochranařsky průzkum č. 7. Ochr. Prir. 8: 25—27.
Kokordak J. 1972. Prispevok k poznaniu čistotarskych a hydrobiologickych pomerov rieky Dunajec v Pieninskom narodnom parku. Čs. Ochr. Prir. 13: 65—79.
Kokordak J. 1973. Ochrana biocenoz Dunajca v oblasti Pienin. Vysoke Tatry č. 5, Tanap T. Łomnica 12.
Kokordak J. 1975. Biocenozy Dunajca a ich Perspektiva. Zb. Východoslov. Múz. v Košiciach, AB, 16: 53—62.
Kownacki A. 1971. Taksoceny Chironomidae potoków polskich Tatr Wysokich (Taxocens of Chironomidae in streams of the Polish High Tatra Mts). Acta hydrobiol. 13, 4: 439—464.
Mielewczyk S. 1978. Ważki (Odonata) Pienin. Fragm. faun. 22, 6: 265—294.
Mielewczyk S. 1978. Pluskwiaki wodne (Heteroptera aquatica et semiaquatica) Pienin. Fragm. faun. 22, 7: 295—336.
Riedel W. 1978. Chruściki (Trichoptera) Pienin. Fragm. faun. 22, 5: 247—264.
Sowa R. 1975. Ekologia i biogeografia jętek (Ephemeroptera) wod płynących w polskiej części Karpat, 1. Rozprzestrzenienie i analiza ilościowa. Acta hydrobiol. 17, 3: 223—297.
Sowa R. 1975. Ekologia i biogeografia jętek (Ephemeroptera) wód płynących w polskiej części Karpat. 2. Cykle życiowe. Acta hydrobiol. 17, 4: 319—353.
Sowa R. 1979. Le développement des Ephéméropteres de la rivière Dunajec aux environs de Pieniny. Proc. Sec. Inter. Conf. on Ephemeroptera. 127—133. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Szczęsny B. 1975. Chruściki (Trichoptera) rzeki Raby. Acta hydrobiol., 17, 1: 35—51.
Szczęsny B. 1979. Caddisflies (Trichoptera) in the collection of the Institute of Systematic and Experimental Zoology, Polish Academy of Sciences in Cracow. Acta zool. cracov. 24, 10: —486.
Urbański J. 1939. Mięczaki Pienin ze szczególnym uwzględnieniem terenu polskiej części Parku Narodowego. Pr. Kom. Mat.-Przyr. PTPN, 9: 1—240.
Winkler O., 1957. Plecoptera Slovenska (Faunisticko-systematicka študia). Biol. práce 3, 7: 1—93.
Wojtas F. 1959. Pijawki (Hirudinea) Tatr, Podhala i Pienin. Zesz. Nauk. Uniw. Łódzk., ser. 2 Mat.-Przyr. 23: 133—146.

Relation:

Studia Naturae Ser. B

Volume:

Nr 30B

Start page:

379

End page:

399

Detailed Resource Type:

Chapter

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:164573

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 4, II 282/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 7, 2021

In our library since:

Mar 4, 2021

Number of object content downloads / hits:

243

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/181938

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information