Object structure
Title:

Osady denne zanieczyszczonego zbiornika zaporowego w Otmuchowie ; Bottom sediments of the polluted dam reservoir at Otmuchów

Creator:

Pasternak, Kazimierz

Publisher:

Zakład Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1970

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 389-390

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

References:

Gańczarczyk J. 1955. Ścieki z fabryk celulozy siarczynowej. Gaz, Woda i Tech. Sanit., 4, 117—118.
Januszkiewicz T., Jakubowska L. 1963. Jezioro Klasztorne w Kartuzach — studium hydrochemiczne. Pol. Archiw. Hydrobiol., 11(24), 3, 275—325.
Kołaczkowski S., Bierwagen H. 1960. Gospodarka wodno-ściekowa cukrowni. Gazeta Cukrownicza, 62, 5, 131—141.
Kołaczkowski S., Prais B. 1965. Rzeka Nysa Kłodzka i jej dopływy, Stan zanieczyszczenia rzek w Polsce. Warszawa, Wyd. Arkady.
Kysela A. 1968. Ocena makrofauny dennej zbiornika Otmuchowskiego (maszynopis). Materiały Zakładu Biologii Wód PAN w Krakowie.
Lewkowicz S. 1969. Zmiany chemiczne w wodzie i dnie stawów zalewanych rozcieńczonymi ściekami cukrowniczymi. Materiały Zakładu Biologii Wód PAN w Krakowie.
Liebmann H. 1962. Handbuch der Frischwasser und Abwasserbiologie, 1, München, R. Oldenbourg Ver.
Mossewitsch N. A., Gussew A. G. 1958. Der Einfluss der Abwässer von Holzverarbeitungswerken auf Gewässer und Wasserorganismen. Verh. Inter. Ver. Lim- nol„ 13, 525—532.
Nriagu J. O. 1968. Sulfur metabolizm and sedimentary environment: Lake Mendoga, Wisconsin. Limnology and Oceanogr., 13, 3, 430—439.
Pasternak K. 1966. Chemische Zusammensetzung eines Teichwassers, welches durch Abwässer von Kohlengruben verunreinigt ist. Acta Hydrobiol., 8, 1, 79—85.
Pasternak K. 1969. The properties of sediments of the dam reservoir at Porąbka. Acta Hydrobiol., 11, 3, 361—376.
Pasternak K. 1969. Stan zamulenia i właściwości osadów dennych zbiornika zaporowego w Rożnowie (maszynopis).
Reniger A. 1955. Erozja gleb na terenie podgórskim w obrębie zlewni potoku Łukowica. Rocz. Nauk. Rol., 71-F-l, 149—210.
Reniger A. 1958 (praca zbiorowa). Prace i studia Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 2, Warszawa, PWN.
Ryhänen R. 1964. Beobachtungen über „Humuskolloide" in angewandter Limnologie. Verh. Internat. Verein. Limnol., 15, 276—283.
Skopincev B. A., Kryłova L. P. 1955. Rezultaty izučenija niekotorych voprosov dinamiki organičeskogo veščestva v prirodnych vodach. Trudy Vsesojuz. Gidro- biol. Obšč., 6, 38-45.
Stangenberg M. 1964. Opinia w sprawie odszkodowania za śnięcie ryb w zbiorniku Otmuchowskim w zimie 1962/63 (maszynopis). Materiały Okręg. Komisji Arbitrażowej, Wrocław.
Wiśniewski B. 1963. Pomiar zamulenia zbiornika wodnego w Otmuchowie. Prace Inst. Gospod. Wodnej, 2, 1, 11—28.
Wróbel S. 1958. Badania chemiczne wody i osadów zbiornika w Otmuchowie. Ekspertyza dotycząca charakterystyki rybackiej zbiornika (maszynopis).
Wróbel S. 1965. The bottom deposits in dam reservoir at Rożnów and Czchów. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11, 289—294.
Laboratiorium Badania Wód i Ścieków PWRN w Opolu, 1967. Wyniki analiz chemicznych i biologicznych wody rzeki Nysy Kłodzkiej i zbiornika w Otmuchowie.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 12

Issue:

4

Start page:

377

End page:

390

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: