RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Właściwości osadów zbiornika zaporowego w Porąbce ; The properties of sediments of the dam reservoir at Porąbka

Creator:

Pasternak, Kazimierz

Date issued/created:

1969

Resource type:

Text

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 373-375

Type of object:

Journal/Article

References:

Bolesta W. 1966. Zamulanie zbiorników wodnych i sposoby przeciwdziałania . Gospod. Wodna, 7, 262—269.
Bombówna M. 1960. Hydrochemiczna charakterystyka rzeki Soły i jej dopływów. Acta Hydrobiol., 2, 3—4, 175—200.
Bucka H. 1965. The phytoplankton of the Rożnów and Czchów Reservoirs. Kom. Zagospod. Ziem Górskich PAN, 11, 235—263.
Chomiak T. 1960. Badania PIHM nad zalądowaniem zbiornika Czchowskiego. Gospod. Wodna, 12, 553.
Chomiak T., Mikulski Z. 1963. Akumulacja rumowiska rzecznego w zbiorniku Pilchowickim. Gospod. Wodna, 12, 477.
Cyberski J. 1964. Osady denne Jeziora Rożnowskiego. Streszczenia referatów VI Zjazdu Hydrobiol. w Olsztynie.
Cyberski J. 1965. Procesy denudacyjne w strefie przybrzeżnej zbiornika Rożnowskiego. Wiad. Służby Hydrol. i Met., 1, 3—4, 41—51.
Kownacki A. 1963. The bottom fauna of the dam reservoir in Porąbka of the Sola river. Acta Hydrobiol., 5, 159-172.
Lazar J. 1952. Badania wstępne nad glebami Karpat fliszowych. Rocz. Nauk Roi., 66-A-l, 95—127.
Mackereth F. J. H. 1965. Chemical investigation of lake sediments and their interpretation. Proc. Royal Society, B, 161, 295—309.
Mikucki Z., Wiśniewski B. 1960. Badania nad zamulaniem zbiornika w Porąbce. Gospod. Wodna, 12, 557—559.
Morette A. 1958. Le développement des fumures artificielles influençant la minéralisation des eaux souterraines. L'eau, 45, 12, 333—338.
Musiał L., Turoboyski L., Chobot M., Labuz W. 1958. Badania nad zanieczyszczeniem rzeki Soły i jej zdolnością do samooczyszczania. Pol. Archiw. Hydrobiol., 4 (17), 221—250.
Pasternak K. 1960. Gleboznawcza i geologiczna charakterystyka dorzecza rzeki Soły, Acta Hydrobiol., 2, 3—4, 159—174.
Pasternak K. 1964. Observations on the transformation of banks in the Goczałkowice Reservoir. Acta Hydrobiol., 6, 1, 27—39.
Pasternak K. 1965. The chemical composition of sediments in some Tatra Lakes. Kom. Zagospod. Ziem Górskich PAN, 11, 59—73.
Polak S. 1965. Erozja gleb w obrębie zlewni potoku Brzeżnianka w powiecie Nowy Sącz. Rocz. Glebozn., 15, 1, 205—230.
Prochal P. 1960. Przyrodnicze i techniczne podstawy walki z erozją gleb w górnym dorzeczu Soły. Rocz. Nauk Roi., 74-F-2, 287—329.
Reniger A. 1955. Erozja gleb na terenie podgórskim w obrębie zlewni potoku Łukowica. Rocz. Nauk Rol., 71-F-1, 149—210.
Smagowicz K. 1963. Zooplankton zbiornika zaporowego w Porąbce. Acta Hydrobiol., 5, 2—3, 147—158.
Starmach K. 1958. Hydrobiologiczne podstawy użytkowania przez wodociągi wód płytkich zbiorników rzecznych. Pol. Archiw. Hydrobiol., 4 (17), 9—66.
Tokarski J. 1957. Studia nad koloidami gleb lekkich w Polsce. Rocz. Nauk Roln., 76-A-3, 413—466.
Wiśniewski B. 1963. Pomiar zamulenia zbiornika wodnego w Otmuchowie. Prace Inst. Gospod. Wodnej, 2, 1, 11—26.
Wiśniewski B. 1967. Zamulenie zbiornika wodnego w Myczkowcach po 5 latach eksploatacji. Gospod. Wodna, 7, 246—247.
Wondrausch J. 1951. Badania nad znalezieniem szybkiej metody do oznaczania fosforu i potasu w glebach wraz z zastosowaniem jej do celów praktyki rolniczej. Annal. Uniw. MCS, Lublin, E, 6, 15, 429—458.
Wróbel S. 1965. The bottom deposits in dam reservoirs at Rożnów and Czchów. Kom. Zagospod. Ziem Górskich, PAN, 11, 289—294.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 11

Issue:

3

Start page:

361

End page:

376

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:190119

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information