RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Fauna denna zbiornika zaporowego w Porąbce na rzece Sole ; The bottom fauna of the dam reservoir in Porąbka of the Soła river

Creator:

Kownacki, Andrzej

Date issued/created:

1963

Resource type:

Text

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 171-172

Type of object:

Journal/Article

References:

Bertrand H. 1954. Les insectes aquatiques d'Europe. Encyclopédie entomologique, 2, Paris, P. Lechevalier.
Bombówna M. 1960. Hydrochemiczna charakterystyka rzeki Soły i jej dopływów. Acta Hydrobiol. 2, 3-4: 175-200.
Černowski A. A. 1949. Opredelitel' ličinok komarov semejstva Tendipedidae. Moskva, Izd. Akad. Nauk SSSR.
Grzybowska B. 1957. Fauna denna zbiornika zaporowego w Rożnowie. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN, 5: 97-117.
Grzybowska B., Otto M. 1958. Zbiornik w Kozłowej Górze. Badania bentosu w zbiorniku. Kom. Spr. Górnośl. Okr. Przem., Kom. Spr. Gosp. Wod. i Ochr. Wód przed Zanieczyszcz., 19: 223-226.
Kajak Z. 1959. Tendipedidae bentosowe środowisk śród- i przyrzecznych środkowego biegu Wisły. Ekol. Polska, ser. A, 7, 15: 391-434.
Kubiček F. 1956. K hydrobiologii Bystřicke prehrady u Vsetina. Prirod. Sb.: 59-78.
Kysela A. 1957. Fauna denna zbiornika Goczałkowickiego i występowanie komarów w jego okolicy w r. 1956. Kom. Spr. Górnośl. Okr. Przem. Kom. Spr. Gosp. Wod. i Ochr.Wód przed Zanieczyszcz., 8: 77-85.
Kysela A. 1958a. Kształtowanie się bentosu na Zbiorniku Goczałkowickim w pierwszych latach jego istnienia. Streszczenia referatów IV Zj. Hydrobiologów Pol., Kraków, 40-42.
Kysela A. 1958b. Fauna denna zbiornika wodnego w Goczałkowicach i jego zlewni w 1957 r. Kom. Spr. Górnośl. Okr. Przem., Kom. Spr. Gosp. Wod. i Ochr. Wód przed zanieczyszcz., 19: 21-31.
Musiał L., Turoboyski L., Chobot L., Łabuz W. 1958. Badania nad zanieczyszczeniem rzeki Soły i jej zdolnością samooczyszczania. Pol. Arch. Hydrobiol., 4 (17): 221-250.
Pasternak K. 1960. Gleboznawcza i geologiczna charakterystyka dorzecza rzeki Soły. Acta Hydrobiol., 2, 3-4: 159-174.
Romaniszyn W. 1958. Tendipedidae - larwy. Klucze do oznaczania owadów polskich, 28, 14 a. PWN, Warszawa.
Sagowicz K. 1963. Zooplankton zbiornika zaporowego w Porąbce. Acta Hydrobiol., 5, 2-3: 147-158.
Starmach K. 1958. Hydrobiologiczne podstawy użytkowania przez wodociągi płytkich zbiorników rzecznych. Pol. Arch. Hydrobiol., 4 (17): 9-66.
Starmach K. 1960. Biologia sanitarna. PWN, Kraków.
Thienemann A, 1911. Hydrobiologische und fischereiliche Untersuchungen an der westfälischen Talsperre. Landw. Jahrb., 4: 535-716.
Wiśniewski B., Pachnik D., Zuchowicz A. 1958. Badania zmian dna powyżej i poniżej budowli piętrzących. Zbiornik wodny "Porąbka". Warszawa (maszynopis).
Wundsch H. H. 1949. Grundlagen der Fischwirtschaft in den Grosstaubecken. Abhndl. aus d. Fischerei, 1: 17-186.
Žadin V. J., Gerd S. V. 1961. Reki, ozera i vodochranilišča, ich fauna i flora. Moskva, Gos. Učeb. Pedag. Izs. Min. Prosveščeni RSFSR.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 5

Issue:

2-3

Start page:

159

End page:

172

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118668

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information