Object structure
Title:

Ważki (Odonata) rzeki Raby, niektórych jej dopływów i zbiorników przyrzecznych ; The dragonflies (Odonata) of the River Raba, of some of its tributaries, and of riverine water bodies

Creator:

Mielewczyk, Stefan (1933–2005)

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1973

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 385

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

dragonflies ; Odonata

References:

Mielewczyk S. 1966. Larwy ważek (Odonata) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Monogr. Przyr. Wielkop. Parku Nar. 4: 1-39.
Mielewczyk S. 1969. Larwy ważek (Odonata) niektórych torfowisk sfagnowych Polski. Pol. Pismo Ent. 39, 1: 17–81.
Mielewczyk S. 1970. Ważki (Odonata) i pluskwiaki wodne (Heteroptera) torfowiska niskiego pod Gnieznem (woj. poznańskie). Fragm. Faun. 16: 1-10.
Mielewczyk S. 1972. Ważki (Odonata) okolic Gniezna. Fragm. Faun. 18: 141-162.
Punzet J. 1969. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Raby. Acta Hydrobiol. 11: 423-477.
Rymar J. 1936. Przyczynki do fauny ważek (Odonata) Małopolski Zachodniej. Spraw. Kom. Fizjogr. 70: 129-132.
Zaćwilichowski J. 1932. Ważki z okolic Rabki i Zarytego. Spraw. Kom. Fizjogr. 66: 75-76.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 15

Issue:

4

Start page:

379

End page:

385

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: