Object structure
Title:

Pluskwiaki (Heteroptera) rzeki Raby, niektórych jej dopływów i zbiorników przyrzecznych ; Heteroptera of the River Raba, some of its tributaries and riverine reservoirs

Creator:

Mielewczyk, Stefan (1933–2005)

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1973

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 400

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Heteroptera

References:

Berg K. 1938. Studies on the Bottom Animals of Esrom Lake. Mem. Acad. Royale Sci. Lettr. Danemark, Sect. Sci., 9, 255.
Bombówna Μ. 1969. Hydrochemiczna charakterystyka rzeki Raby i jej dopływów. Acta Hydrobiol., 11, 479—504.
Grygorowicz J. 1965. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera, Heteroptera) wód okolic Ośna Lubuskiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 16, 27—46.
Krajewski S. 1969. Pluskwiaki wodne (Heteroptera) rzeki Grabi i jej terenu zalewowego. Pol. Pismo Ent., 39, 465—513.
Midak Z. 1965. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) wód okolic Gorzowa Wielkopolskiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 16, 7—25.
Mielewczyk S. 1963. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) wód okolic Gniezna. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 12, 65—83.
Mielewczyk S. 1964. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) wód Kotliny Jeleniogórskiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 14, 35—57.
Mielewczyk S. 1973. Ważki (Odonata) rzeki Raby, niektórych jej dopływów i zbiorników przyrzecznych. Acta Hydrobiol., 15, 379—385.
Punzet J. 1969. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Raby. Acta Hydrobiol., 11, 423—477.
Smreczyński S. 1910. Spis pluskwiaków zebranych w Gorcach w r. 1909. Spraw. Kom. Fizyogr., 44, 109—122.
Smreczyński S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. Fragm. Faun., 7, 1—146.
Stobiecki S. 1915. Wykaz pluskwiaków (Rhynchota) zebranych w Galicyi zachodniej i środkowej. Spraw. Kom. Fizyogr., 49, 126—219.
Walton G. A. 1938. The British Species of Micronecta (Corixidae, Hemipt.). Trans. Soc. Brit. Ent., 5, 259—270.
Wróblewski A. 1939. Pluskwiaki różnoskrzydłe wodne (Hemiptera-Heteroptera aquatilia) okolic Poznania. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., 4, 107—142.
Wróblewski A. 1958. The Polish species of the genus Micronecta Kirk. (Heteroptera, Corixidae). Ann. Zool., 17, 247—381.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 15

Issue:

4

Start page:

387

End page:

400

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: