RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wodospady Białej i Czarnej Wisełki ; The waterfalls of the White and Black Vistulas

Creator:

Alexandrowicz, Zofia

Date issued/created:

1976

Resource type:

Text

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 351-352

Type of object:

Journal/Article

References:

Baumgart-Kotarba M., Gil E., Kotarba A. 1969. Rola struktury w ewolucji rzeźby obszarów źródłowych Wisły i Olzy (The role of structure in the evolution of the relief of the source areas of the rivers Vistula and Olza). Studia geomorph. carpatho-balc. 3: 73-89.
Brykowicz K., Rotter A., Waksmundzki K. 1972. Hydrographical and morphological effects of the catastrophic rainfall in july 1970 in the source area of the Vistula (Hydrograficzne i morfologiczne skutki katastrofalnego opadu w lipcu 1970 w źródłowej części zlewni Wisły). Studia geomorph. carpatho-balc. 6: 199-201.
Burtan J. 1939. Stratigraphie der Schlesischen Beskiden. Bull. intern. Ac. Pol. A: 195-209.
Burtanówna J., Konior K., Książkiewicz M. 1937. Mapa geologiczna Karpat Śląskich (Carte géologique des Karpates de Silésie). Wydawn. PAU. Kraków.
Dynowski J. 1961. Z badań hydrograficznych w zlewni Białej i Czarnej Wisełki (Notes on hydrographical studies in the basins of both Biała and Czarna Wisełka rivers). Czas. geogr. 32, 1: 31-56.
Dynowski J., Pydziński B., Waksmundzki K. 1971. Przewodnik wycieczki hydrograficznej w Beskid Śląski. Wydawn. PAN. Kraków.
Kamieński M., Peszat Cz., Rutkowski J., Skoczylas-Ciszewska K. 1968. O wykształceniu i własnościach technicznych piaskowców godulskich (Lithology and technical properties of the Godula sandstones – the Polish Carpathians). Zesz. nauk. AGH 231. Geologia 12.
Kaszowski L., Kotarba A. 1967. Charakterystyka morfodynamiczna koryta Sanu koło Myczkowiec (Morphodynamic characteristics of the San river bed near Myczkowce). Studia geomorph. carpato-balc. 1: 53-72.
Kettner R. 1954. Všeobecná geologie. T. III. Česl. Ak. Ved. Praha.
Klimaszewski M. 1961. Geomorfologia ogólna. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Kołder W. 1964. Rybostan górnej Wisły i jego zmiany po zbudowaniu zbiornika w Goczałkowicach (Der Fischbestand der oberen Wisła und seine Veränderungen nach der Erbauung des Staubeckens Goczałkowice). Acta hydrobiol. 6, 4: 327-350.
Kozłowski S. 1973. Program ochrony krajobrazu Polski i jego pierwsze realizacje (The plan for safeguarding Poland's landscape and its initial accomplishment). Ochr. Przyr. 38: 61-83.
Książkiewicz M. 1968. Spostrzeżenia nad rozwojem ciosu w Karpatach fliszowych (Observations on jointing in the Flysch Carpathians). Rocz. Pol. Tow. Geol. 38, 2-3: 335-384.
Leńkowa A. 1956. W sprawie ochrony naturalnych tarlisk pstrąga. Chrońmy Przyr. ojcz. 12, 2: 53-54.
Michaiłov A. E. 1956. Polevye metody izučenia treščin w gornych porodach. Gosgepltechizdat. Moskva.
Młodziejowski J. 1948. Wodospady w Kacwinie na Spiszu (The waterfalls at Kacwin in Spisz). Ochr. Przyr. 18: 143-148.
Niemirowski M. 1974. Dynamika współczesnych koryt potoków górskich (na przykładzie potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach) (The dynamics of contemporary river-beds in the mountain streams (as exemplified by the Jaszcze and Jamne in the Gorce Mts)). Zesz. nauk. UJ. Pr. geogr. 34, Pr. Inst. Geogr. 56.
Przewodnik geologiczny po zachodnich Karpatach fliszowych. 1969. Praca zbior. pod red. R. Unruga. Wydawn. Geol. Warszawa.
Riss J. 1955. Pstrąg potokowy w partii źródlanej zlewni rzeki Wisły. Gospodarka rybna 9: 11-12.
Solewski W. 1961. Pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario L.) dorzecza Wisły (Die Bachforelle Salmo trutta m. fario L. des Wisła – Flussgebietes). Acta Hydrobiol. 3, 1: 33-47.
Starkel L. 1967. Wisła wśród gór i wyżyn. Z biegiem Wisły. Przew. geolog.-krajoznaw. Wyd. Geol. Warszawa.
Unrug R. 1963. Istebna Beds-a Fluxoturbidity Formation in the Carpathian Flysch (Warstwy istebniańskie – studium sedymentologiczne). Racz. Pol. Tow. Geol. 33, 1: 49-92.
Waksmundzki K. 1968. Z badań hydrograficznych w dorzeczu górnej Wisły (Hydrographic investigations in the Upper Vistula Basin). Zesz. nauk. UJ 191. Pr. geogr. 21: 39-77.
Ziętara T. 1974. Uwagi o roli murów w modelowaniu rzeźby Karpat (Remarks upon mura effect on the modelling of the Carpathians relief). Racz. nauk.-dydakt. WSP w Krakowie 55. Pr. geogr. 6: 5-42.
Żarnecki S. 1958. Pogłowie tarlaków pstrąga z Wisły Śląskiej z roku 1954 (Population of Silesian Vistula trout spawners in 1954). Polskie Arch. Hydrobiol. 4 (17): 207-220.
Żółkiewski M. 1974. Katastrofalne powodzie w dorzeczu górnej Wisły w latach 1958-1972 (Disastrous floods in the upper Vistula basin within the period from 1958 to 1972). Racz. nauk.-dydakt. WSP w Krakowie Pr. geogr. 6, 55.: 61-76.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 41

Start page:

323

End page:

354

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:147810

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 18, 2020

In our library since:

Nov 20, 2020

Number of object content downloads / hits:

60

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/90269

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information