Object structure
Title:

Skałki piaskowcowe Gorczańskiego Parku Narodowego i jego otoczenia ; Sandstone tors in the Gorce National Park

Creator:

Alexandrowicz, Zofia

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1982

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 314-315

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Gorce Mountains ; Gorce National Park ; sandsstone forms

References:

Alexandrowicz Z. 1978. Skałki piaskowcowe zachodnich Karpat fliszowych (Sandstone tors of the Western Flysh Carpathians). Kom. Nauk Geolog. PAN. Prace geolog. 113.
Alexandrowicz S., Bogacz K., Węcławik S. 1966. Piaskowce litotamniowe we fliszu magurskim okolic Krościenka nad Dunajcem (Les grès à Lithotamnium dans le flysch de Magura des environs de Krościenko sur Dunajec). Zesz. nauk. AGH 123. Geologia 7: 39-61.
Baumgart-Kotarba M. 1974. Rozwój grzbietów górskich w Karpatach fliszowych (Development of mountain ridges in the Flysch Carpathians). IG PAN Pr. geogr. 106.
Bogacz K., Węcławik S. 1962. The geological position of the „Boundary Flysch” (Nördliche Grenzzone) on the southern slopes of the Gorce Mountains. Bull. Ac. Pol. Sci., ser. geol., geogr., 10, 4: 223-229.
Buzek L. 1972. Zarovnané povrchy Radhoštškých Beskid (The surfaces of planation of the Radhoštské Beskidy Mts). Acta Facult. Paedag. Ostraviensis, Ser. E-2, 28: 23-43.
Chrząstowski J. 1971. Wody mineralne Szczawy na tle budowy geologicznej (Mineral waters of Szczawa as connected with the geological constitution). Probl. Zagospod. Ziem górsk. 9: 99-136.
Czudek T., Demek J., Stehlik 0. 1965. Study of the development of the Carpathian's relief in Moravia. Geogr. Pol. 9: 35-61.
Demek J. 1966. Contribution to the problem of slope development of the Moravian Carpathians in the pleistocene period. Geomorphological problems of Carpathians II. Geogr. Pol. 10: 149-172.
Dziewolski J., Michalik S. 1982. Walory przyrodnicze i koncepcja rezerwatów ścisłych Gorczańskiego Parku Narodowego. (Natural qualities and the conception of the strict nature reserves in the Gorce National Park). Ochr. Przyr. 44: 9-20.
Dżułyński S., Książkiewicz M., Kuenen Ph. H. 1959. Turbidites in flisch of the Polish Carpathian Mountains. Bull. Geol. Soc. America 70: 1089–1118.
Gerlach T., Niemirowski M. 1968. Charakterystyka geomorfologiczna dolin Jaszcze i Jamne (Geomorphological description of the Jaszcze and Jamne valleys). Stud. Naturae A 2: 11-22.
Goszczyński S. 1853. Dziennik podróży do Tatrów. Bibl. Narod. 170, ser. 1, wyd. 1958 r. Wrocław.
Kolago C., Rusiecki J. 1951. Pieniny, Beskid Sądecki i tereny sąsiednie. Bibl. Turyst. 5 Wyd. Kraj. Warszawa.
Książkiewicz M. 1958. Osuwiska podmorskie we fliszu karpackim (Submarine slumping in the Carpathian Flysch). Rocz. Pol. Tow. Geolog. 28, 2: 123-150.
Medwecka-Kornaś A. 1955. Zespoły leśne Gorców (Les associations forestières des Gorce (Karpathes occidentales polonaises). Ochr. Przyr. 23: 1-110.
Michalik S. 1967. Mapa zbiorowisk roślinnych rezerwatu „Turbacz” im. W. Orkana w Gorcach (Vegetation map of the „Turbacz”. Nature Reserve (Gorce Mts., West Carpathians). Ochr. Przyr. 32: 89-131.
Nyka J. 1974. Gorce. Wyd. 3. Sport i Turystyka. Warszawa.
Ostrowicka H. 1975. Wody mineralne doliny Popradu na tle budowy geologicznej i perspektywy ich wykorzystania. Problemy uzdrowiskowe 7 (95): 159-164.
Pagaczewski S. 1951. Babia Góra, Gorce i Beskid Wyspowy. Bibl. Turyst. 2. Wyd. Kraj. Warszawa.
Sawicki L. 1909. Z fizjografii Karpat Zachodnich. Arch. Nauk. Dz. II, 1, 5.
Sikora W., Żytko K. 1968. Warunki geologiczne dolin Jaszcze i Jamne (The geology of the Jaszcze and Jamne valleys). Stud. Naturae, A, 2: 23-38.
Sosnowski K. 1912. Gorce. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, 33: 21-38.
Sosnowski K. 1930. Przewodnik po Beskidach Zachodnich i Pieninach od Krynicy po granicę Moraw łącznie z Pieninami i terenami narciarskimi, Wyd. 3, Kraków.
Starkel L. 1960. Rozwój rzeźby Karpat fiiszowych w holocenie (The development of the Flysch Carpathians relief during the Holocene). IG PAN Pr. geogr. 22.
Starkel L. 1968. Remarques sur létagement des processus morphogénètiques dans les Carpathes au cours de la dernière glaciation. Biul. perygl. 17: 205-220.
Starkel L. 1972. Karpaty Zewnętrzne. W: Geomorfologia Polski 1. PWN Warszawa.
Starkel L. 1977. Paleogeografia holocenu. PWN Warszawa.
Świderski B. 1953. Objaśnienia do mapy geologicznej. Arkusz Rabka. Biul. Inst. Geolog. 55.
Świdziński H. 1972. Geologia i wody mineralne Krynicy. (La géologie et les eaux minérales de Krynica). Prace geolog. 70.
Watycha L. 1963. Flisz magurski południowej części Gorców (Magura Flysch of the southern part of the Gorce Mts.). Przegl. geolog. 8: 371-379.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 44

Start page:

293

End page:

316

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: