Object structure
Title:

Propozycja utworzenia Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Trzy Puszcze"

Creator:

Rąkowski, Grzegorz

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronach 96-98 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Trzy Puszcze - rezerwat proponowany ; Puszcza Augustowska ; Puszcza Dajnawska ; Puszcza Grodzieńska

References:

Aukštaitis J. 1996. Lietuvos nacionaliniai parkai. Margi raštai, Vilnius.
Baškyte R., Mierauskas P., Virbickas J. (eds.). 1998. Republic of Lithuania Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan. Environmental Protection Ministry of the Republic of Lithuania, Vilnius
Darafiieu M., Suszczenia L.M., Parfienau W.I. (red.) 1993. Czyrwonaja Kniha Respubliki Biełaruś. Biełaruskaja Encykładiedyja, Minsk.
Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt.Kręgowce. PWRiL, Warszawa.
Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. (red.). 1994. Ostoje ptaków w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Gdańsk, ss. 162-164.
Ingelög T., Andersson R., Tjernberg M. (eds.) 1993. Red Data Book of the Baltic Region. Swedish Threatened Species Unit, Uppsala.
Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. PAN i Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.
Kostrowicki A.S. (red.) 1991. Wigierski Park Narodowy. LOP, Warszawa.
Nikiforow M. E., Kozulin A. W., Griczik W. W., Tiszeczkin A. K. 1997. Pticy Biełarusi na rubieże XXI wieka. Status, czisliennost', rasprostranienije. lzdatiel H.A. Koroliew, Minsk.
Pikulik M. M. (ed.) 1998. National Strategy and Action Plan for the Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity in the Republic of Belarus. Belsens Ltd., Minsk.
Pikulik M. M., Nikiforow N. E., Pietuchow W. B., Podoliako W. M. (eds.). 1998. First National Report on the Implementation of the Convention on Biological Diversity in Belarus. Belsens Ltd., Minsk.
Poskrobko B., Rakowski G., Bargłowska D., Iwaniuk H., Pawłowska M. 2000. Ochrona przyrody i środowiska w byłym województwie suwalskim. W: S. Wrzosek, G. Dobrzański (red.). EuroregionNiemen. Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej części euroregionu. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Rąkowski G. 1996. A Proposed System of Cross-Border Protected Areas in the Eastern Border Region of Poland. In: A. Breymeyer and R. Noble (eds.) Biodiversity Conservation in Transboundary Protected Areas. National Academy Press, Washington, ss. 194-202.
Rąkowski G. 1997. Koncepcja sytemu transgranicznych obszarów chronionych na wschodnim pograniczu Polski. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 12, ss. 17-28
Rąkowski G. 2000a. Współczesne zagrożenia dla polskiej populacji głuszca. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 20, ss. 145-151.
Rąkowski G. 2000b. Transgraniczne Obszary Chronione na wschodnim pograniczu Polski. Zarys koncepcji. Inst. Ochr. Środ., Warszawa 2000.
Sokołow W.J., Syrojeczkowskij J.J. (red.) 1989. Zapowiedniki SSSR: Zapowiedniki Pribałtyki i Bełorussii. Mysl, Moskwa.
Sokołowski A.W. 1980. Województwo białostockie, łomżyńskie, suwalskie. LOP, Warszawa.
Sokołowski A.W., Kot J. 1996. Przyroda województwa suwalskiego. Suwałki.
Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary Chronione w Polsce. Inst. Ochr. Środ., Warszawa.
Wengris J., Polakowski B. 1975. Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce. Inst. Bot. PAN, Kraków.

Relation:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Volume:

59

Issue:

5

Start page:

80

End page:

98

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: