RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The proposal of establishing of the Three Forests International Biosphere Reserve on the borderland of Poland, Lithuania and Belarus

Creator:

Rąkowski, Grzegorz

Date issued/created:

2003

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronach 96-98 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Aukštaitis J. 1996. Lietuvos nacionaliniai parkai. Margi raštai, Vilnius.
Baškyte R., Mierauskas P., Virbickas J. (eds.). 1998. Republic of Lithuania Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan. Environmental Protection Ministry of the Republic of Lithuania, Vilnius
Darafiieu M., Suszczenia L.M., Parfienau W.I. (red.) 1993. Czyrwonaja Kniha Respubliki Biełaruś. Biełaruskaja Encykładiedyja, Minsk.
Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt.Kręgowce. PWRiL, Warszawa.
Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. (red.). 1994. Ostoje ptaków w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Gdańsk, ss. 162-164.
Ingelög T., Andersson R., Tjernberg M. (eds.) 1993. Red Data Book of the Baltic Region. Swedish Threatened Species Unit, Uppsala.
Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. PAN i Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.
Kostrowicki A.S. (red.) 1991. Wigierski Park Narodowy. LOP, Warszawa.
Nikiforow M. E., Kozulin A. W., Griczik W. W., Tiszeczkin A. K. 1997. Pticy Biełarusi na rubieże XXI wieka. Status, czisliennost', rasprostranienije. lzdatiel H.A. Koroliew, Minsk.
Pikulik M. M. (ed.) 1998. National Strategy and Action Plan for the Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity in the Republic of Belarus. Belsens Ltd., Minsk.
Pikulik M. M., Nikiforow N. E., Pietuchow W. B., Podoliako W. M. (eds.). 1998. First National Report on the Implementation of the Convention on Biological Diversity in Belarus. Belsens Ltd., Minsk.
Poskrobko B., Rakowski G., Bargłowska D., Iwaniuk H., Pawłowska M. 2000. Ochrona przyrody i środowiska w byłym województwie suwalskim. W: S. Wrzosek, G. Dobrzański (red.). EuroregionNiemen. Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej części euroregionu. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Rąkowski G. 1996. A Proposed System of Cross-Border Protected Areas in the Eastern Border Region of Poland. In: A. Breymeyer and R. Noble (eds.) Biodiversity Conservation in Transboundary Protected Areas. National Academy Press, Washington, ss. 194-202.
Rąkowski G. 1997. Koncepcja sytemu transgranicznych obszarów chronionych na wschodnim pograniczu Polski. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 12, ss. 17-28
Rąkowski G. 2000a. Współczesne zagrożenia dla polskiej populacji głuszca. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 20, ss. 145-151.
Rąkowski G. 2000b. Transgraniczne Obszary Chronione na wschodnim pograniczu Polski. Zarys koncepcji. Inst. Ochr. Środ., Warszawa 2000.
Sokołow W.J., Syrojeczkowskij J.J. (red.) 1989. Zapowiedniki SSSR: Zapowiedniki Pribałtyki i Bełorussii. Mysl, Moskwa.
Sokołowski A.W. 1980. Województwo białostockie, łomżyńskie, suwalskie. LOP, Warszawa.
Sokołowski A.W., Kot J. 1996. Przyroda województwa suwalskiego. Suwałki.
Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary Chronione w Polsce. Inst. Ochr. Środ., Warszawa.
Wengris J., Polakowski B. 1975. Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce. Inst. Bot. PAN, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

59

Issue:

5

Start page:

80

End page:

98

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:79185

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 1, 2020

In our library since:

Aug 26, 2019

Number of object content downloads / hits:

178

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/91924

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information