RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Szata roślinna projektowanego rezerwatu "Krzyżowa Góra koło Strzegomia" (Dolny Śląsk) ; Vegetation of the projected "Krzyżowa Góra near Strzegom" reserve (Lower Silesia)

Creator:

Szczęśniak, Ewa

Date issued/created:

1998

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 74-75 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

References:

Anioł-Kwiatkowska J., Świerkosz K. 1992. Roślinność rezerwatu Ostrzyca Proboszczowicka (Flora and plant communities of Ostrzyca Proboszczowicka hill). Acta Univ. Wr. 1358, Pr. Bot. 48: 45-117.
Babczyńska B. 1978. Zbiorowiska murawowe okolic Olsztyna koło Częstochowy (Sward community in vinicity of Olsztyn near Częstochowa). Pr. Nauk. Uniw. Śl. 234, Acta Biol. T. 5: 169-215.
Birkenmajer K. 1967. Bazalty dolnośląskie jako zabytki przyrody nieożywionej (Lower Silesian basalts as monuments of inanimate nature). Ochr. Przyr. 32: 225-276.
Browicz K., Gostyńska M. 1965. Ligustrum vulgare. W: Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Zesz. 4. PWN, Warszawa-Poznań.
Browicz K., Szweykowski J. 1958. Nowe stanowiska Grimaldia fragrans (Balbis) Corda, Fimbriaria saccata (Wahl.) Nees oraz Riccia cilifera Link (R. bischoffii Hüb.) w Polsce południowej (Further localities of xerothermic liverworts Grimaldia fragrans (Balbis) Corda, Fimbriaria saccata (Wahl.)Nees and Riccia cilifera Link (R. bischoffii Hüb.) in south Poland). Fragm. Flor. Geobot. 4 (1-2): 203-219.
Brzeg A. 1989. Przegląd systematyczny zbiorowisk okrajkowych dotąd stwierdzonych i mogących występować w Polsce (A systematic survey of „saum” - communities found and possibly occurring in Poland). Fragm. Flor. Geobot. 34 (3-4): 385-425.
Buligl 1986 a. Opracowanie glebowo-siedliskowe Nadleśnictwa Jawor.
Buligl 1986 b. Charakterystyka siedlisk Nadleśnictwa Jawor.
Fabiszewski J. 1963. O roślinności ciepłolubnej na bazaltach Góry Krzyżowej koło Strzegomia. Chrońmy Przyr. Ojcz. 5: 16-21.
Fałtynowicz W. 1993. A checklist of polish lichens forming and lichenicolous fungi including parasitic and saprophytic fungi occurring on lichens. Pol. Bot. Stud. 6.
Hilbig W., Reichhoff L. 1977. Übersicht über der Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. Hercynia N.F., Leipzig 14/1: 21-40.
Koła W., Turzańska M. 1995. Wątrobowce (Hepatopsida) i glewiki (Anthocerathopsida). Klucz do oznaczania. Cz. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Kondracki J. 1994. Geografia Polski. PWN, Warszawa.
Korneck D. 1978. Klasse: Sedo-Scleranthetea. W: E. Oberdorfer. Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil II. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart-New York, s. 13-84.
Kwiatkowski P. 1994. Szata roślinna projektowanego rezerwatu „Góra Zamkowa” koło Wlenia (Sudety Zachodnie) [Vegetation of the planned reserve “Góra Zamkowa” near Wleń (western Sudety)]. Acta Univ. Wrat. 1606, Pr. Bot. 40: 95-113.
Kwiatkowski P. 1995. Szata roślinna projektowanego rezerwatu leśnego „Wąwóz Lipy” na Pogórzu Kaczawskim (Sudety Zachodnie) (Vegetation of the projected “Wąwóz Lipy” forest reserve in the Kaczawskie Foothills (Western Sudetes)). Ochr. Przyr. 52: 167-184.
Ludwig O. 1923. Das pontische und aquilonare Element in der Flora Schlesiens. Englers Bot. Jahrb., Beibl. 130: 11-38.
Matuszkiewicz W. 1981. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 1995.Vascular plans of Poland a checklist. Polish Botanic Studies. Guidebook series. 15, PAN, Kraków.
Ochyra R., Szmajda P. 1978. An Annotated List of Polish Mosses - Wykaz mchów Polski. Fragm. Flor. Geobot. 26 (1): 93-147
Pawłowski B. 1972. Szata roślinna Gór Polski. W: Szata roślinna Polski. T. 1. Red. W. Szafer, K. Zarzycki. PWN, Warszawa, s. 189-252
Radziuk M. 1995. Szata roślinna Masywu Grochowej. Prace magist. Inst. Bot. UWr.
Rejment-Grochowska I. 1971. Flora słodkowodna Polski. Tom 17. Bryophyta II - Wątrobowce. PWN, Kraków.
Schube Th 1903. Die Verbreitung der Gefässpflanzen in Schlesien preussischen Anteils. Wrocław.
Schubert R. 1974. Übersicht über die Pflanzengeschellschaften des südlichen Teiles der DDR. VIII. Basifile Trocken- und Halbtrockenrasen. Hercynia N.F., Leipzig 11/1: 22-46.
Szczęśniak E. 1997. Szata roślinna północno-zachodniej części Pogórza Wałbrzyskiego. Cz. II. Zbiorowiska leśne (Flora of north-western part of Wałbrzyskie Foothills. Part II. Forest communities). Acta Univ. Wrat. 1936, Pr. Bot. 73: 83-113.
Szczęśniak E. 1998. Szata roślinna północno-zachodniej części Pogórza Wałbrzyskiego. Cz. III. Zbiorowiska nieleśne (Flora of north-western part of Wałbrzyskie Foothills. Part III. Non-forest communties) Acta Univ. Wrat. 2036, Pr. Bot. 74: 7-35
Świerkosz K. 1992. Nowe stanowisko Cotoneaster integerrimus Medicus na Dolnym Śląsku (The new locality of Cotoneaster integerrimus Medicus m Lover Silesia). Roczniki Dendr. Vol. 40: 97-103.
Świerkosz K. 1993. Flora i zbiorowiska roślinne murów miasta Wrocławia (Flora and plant communities of Wrocław walls). Acta Univ. Wrat. 1480, Pr. Bot. 53: 20-58.
Świerkosz K. 1994a. The association Saxifrago-Poetum compressae in Lower Silesia, south-western Poland. Fragm. Flor. Geobot. 39 (2): 639-652.
Świerkosz K. 1994b. Zbiorowiska roślinne Góry Chojnik - eksklawy Karkonoskiego Parku Narodowego. Cz. II. Zbiorowiska nieleśne [Vegetation of Góra Chojnik (Chojnik Mountain) - Exclave of Karkonosze National Park. Part II. Non-forest communities]. Parki Nar. Rez. Przyr. 13 (2): 37-53.
Wojtuń B., Fabiszewski J., Żołnierz L. 1993. Ekologiczna specyfikacja ciepłolubnych muraw na serpentynitach masywu Ślęży (The ecological specifity of xerothermic swards on serpentinite rocks in the massif of Ślęża). Ann. Silesiae 23: 93-107.
Zarzyckl K., Wojewoda W., Heinrich Z. (red.). 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce (List of threatened plants in Poland). Instytut Botaniki PAN, Kraków.

Relation:

Nature Conservation

Volume:

R. 55

Start page:

61

End page:

75

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:124094

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

May 14, 2020

Number of object content downloads / hits:

259

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/92627

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information