Object structure
Title:

Między ewolucją a stworzeniem

Group publication title:

Integralna Ochrona Przyrody

Creator:

Polak, Paweł

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; bibliografia na stronach 419-420 ; ISBN 978-83-918914-9-0

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

nature - religious aspect

References:

Heller M. 1992. Teologia a nauki w okresie Ojców Kościoła. Tarnowskie Studia Teologiczne. XI: 133-144.
Heller M. 1996. Ewolucja i stworzenie. W: Heller M., Życiński J. Dylematy ewolucji. Biblos, Tarnów, s. 153-172.
Heller M. 1998. Stworzenie świata według współczesnej kosmologii. W: Heller M., Drożdż M. (red.) Początek świata - biblia a nauka. Biblos, Tarnów, s. 185-198.
Jan Paweł II. 1997. Magisterium Kościoła wobec ewolucji. Przesłanie Ojca Śiwiętego do Członków Papieskiej Akademii Nauk. W: Heller M., Mączka J., Urbaniec J. (red.) Granice Nauki. OBI-Biblos, Kraków-Tarnów, s. 11-15.
Kijas Z. J. 2002. Biblijne i teologiczne motywy ochrony przyrody. W: Grzegorczyk M. i in. (red.) Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. IOP PAN, ISF, IB PAN, Kraków, s. 29-38.
Kostro L. 2000. Ewolucja pojęcia aktu stwórczego w biblijnym kręgu kulturowym. W: Dyduch-Falniowska A. i in. (red.) Między niebem a ziemią. Ku etyce ekologicznej. IOP PAN, ISF, IB PAN, Kraków, s. 47-58.
Kubiak W. 2000. Tomistyczne próby identyfikacji relacji bytu przygodnego do Stwórcy. W: Między niebem a ziemią..., s. 75-80.
McMullin E. 2006. Ewolucja i stworzenie. Biblos, Tarnów.
Mirek Z. 2002. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. W: Grzegorczyk M. i in. (red.) Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. IOP PAN, ISF, IB PAN, Kraków, s. 9-15.
Stwórca nieba i ziemi - Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, rok II, nr 4 (10).

Start page:

415

End page:

420

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 33, II 6379

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: