Object structure
Title:

Shrews Soricidae of the Silesian Beskid Mountains

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 52, no. 1 ; Soricidae of the Silesian Beskid Mountains ; Ryjówki (Soricidae) Beskidu Śląskiego

Creator:

Mysłajek, Robert W. ; Pierużek-Nowak, Sabina ; Kurek, Korneliusz

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Publisher:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Bibliogr.: p. 46-47 ; P. 43-49 ; 25 cm ; Abstracts in Polish. Taxa in Latin

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

shrew fauna ; Soricidae ; shrew family ; shrew mice ; shrews ; Insectivora ; insectivorous mammals ; Carpathians ; Carpathian Mountains ; Poland ; ecology ; geographical distribution ; Western Beskids ; Silesian Beskids

Abstract:

During a study conducted in 2002–2008 the following 6 species of shrews were recorded in the Silesian Beskid Mts. (Western Carpathians, S Poland): Sorex araneus, S. minutus, S. alpinus, Neomys fodiens, N. anomalus and Crocidura suaveolens. The most widespread was S. araneus (63.4% of locations), followed by S. alpinus (13.4%), S. minutus (12.2%), N. fodiens (7.3%), N. anomalus (2.4%) and C. suaveolens (1.2%). Among dead shrews (n=47) S. araneus comprised 56.6%, S. minutus 21.7%, S. alpinus 10.9%, C. suaveolens 4.3%, N. anomalus 4.3% and N. fodiens 2.2%. During capture with live traps only S. araneus was recorded, constituting 2.5% of all small mammals captured. It was most frequently caught in deforested areas.

References:

ADAMSKI P. 1996. Drobne ssaki partii szczytowej masywu Pilska oraz ocena wpływu ruchu turystycznego na teriofaunę. In: ŁAJCZAK A., MICHALIK S. & WITKOWSKI Z. (eds), Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska, pp. 197–203. Studia Naturae 41, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 253 pp.
BRYJA J. & REHÁK Z. 1998. Small mammals in the Protected Landscape Area of Poodří and its vicinity: I. Insectivora, Rodentia. Časopis Slezského Zemského Muzea (A) 47: 123–131.
BRYJA J., HEROLDOVÁ M. & ZEJDA J. 2002. Effects of deforestation on structure and diversity of small mammal communities in the Moravskoslezské Beskydy Mts (Czech Republic). Acta Theriologica 47: 295–306.
CHUDOBA S. & HUMIŃSKI S. 1968. Owadożerne i gryzonie Beskidu Sądeckiego. Acta zoologica cracoviensia 8: 213–230.
CHUDOBA S. & HAITLINGER R. 1971. Drobne ssaki Beskidu Żywieckiego. Acta zoologica cracoviensia 8: 413–434.
CHURCHFIELD S. 1982. Food availability and the diet of the common shrew, Sorex araneus, in Britain. Journal of Animal Ecology 51: 15–28.
CHURCHFIELD S. & RYCHLIK L. 2006. Diets and coexistence in Neomys and Sorex shrews in Białowieża Forest, eastern Poland. Journal of Zoology, London 269: 381–390.
GÓRECKI A., ĆWIKOWSKI C., GRYC A. & JABŁOŃSKA I. 2000. Drobne ssaki Bieszczadów. Monografie Bieszczadzkie 9: 71–90.
HAITLINGER R. 1967. Wysokogórskie stanowisko Crocidura suaveolens (Pall.). Przegląd zoologiczny 11, 3: 349–350.
HAITLINGER R. & HUMIŃSKI S. 1964. Sorex alpinus Schinz, 1837 (Mammalia, Soricidae) w Polsce. Acta Theriologica 9, 8: 111–123.
HESS M. 1965. Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 115, Prace Geograficzne 11: 1–267.
JĘDRZEJEWSKA B. & JEDRZEJEWSKI W. 1998. Predation in the vertebrate communities. The Białowieża Primeval Forest as a case study. Springer Verlag, New York–Berlin, 450 pp.
KREBS C. 2006. Mammals. In: SUTHERLAND W. J. (ed.). Ecological census techniques, pp. 351–369. Cambridge University Press, Cambridge, 432 pp.
MITCHELL-JONES A. J., AMORI G., BOGDANOWICZ W., KRYŠTUFEK B., REIJNDERS P. J. H., SPITZENBERGER F., STUBBE M., THISSEN J. B. M., VOHRALÍK V. & ZIMA J. 1999. The atlas of European mammals. T & AD Poyser Ltd, London, 484 pp.
MYSŁAJEK R. W. 2001. Możliwości rozwoju różnych form turystyki w zachodniej części Karpat – na przykładzie Nadleśnictwa Węgierska Górka. Przegląd Przyrodniczy 12: 115–126.
MYSŁAJEK R. W. & NOWAK S. 2003. Stanowiska koszatki i orzesznicy w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2: 145–147.
MYSŁAJEK R. W., KUREK K., SZURA C., NOWAK S. & ORYSIAK P. 2007. Bats (Chiroptera) of the Silesian Beskid Mountains. Fragmenta Faunistica 50: 77–85.
NOWAK S., MYSŁAJEK R. W. & JĘDRZEJEWSKA B. 2005. Patterns of wolf Canis lupus predation on wild and domestic ungulates in the Western Carpathian Mountains (S Poland). Acta Theriologica 50: 263–276.
PUCEK Z. 1969. Trap response and estimation of numbers of shrews in removal catches. Acta Theriologica 14, 28: 403–426.
PUCEK Z. 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN, Warszawa, 384 pp.
PUCEK Z. 2001a. Sorex caecutiens. In: GŁOWACIŃSKI Z. (ed.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce, pp. 41–42. PWRiL, Warszawa, 452 pp.
PUCEK Z. 2001b. Neomys anomalus. In: GŁOWACIŃSKI Z. (ed.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce, pp. 42–44. PWRiL, Warszawa, 452 pp.
PUCEK Z. & RACZYŃSKI J. (eds). 1983. Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 188 pp.
ROŻEN A. & MYSŁAJEK R. W. 2005. Earthworm communities of the Silesian Beskid Mountains. In: POP V. V. & POP A. A. (eds), Advances in Earthworm Taxonomy II (Annelida: Oligochaeta), pp. 195–202. Cluj University Press, Cluj, 220 pp.
SAGAN L. 1950. Przyczynek do badań nad drobnymi ssakami (Micromammalia) Beskidu Śląskiego (Karpaty Zachodnie). In: REJMONT-GROCHOWSKA I., SAGAN L., MIKULSKA I., MIKULSKI J. S. & TOLL S. (eds), Studia nad florą i fauną Beskidu Śląskiego, pp. 73–110. Wydawnictwa Śląskie, Prace Biologiczne 2, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 205 pp.
STONE R. D. (comp.). 1995. Eurasian Insectivores and Tree Shrews. Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Insectivore, Tree Shrew and Elephant Shrew Specialist Group , Gland, 108 pp.
TABORSKA M. 2004. Small mammals of the Wołosate area (Bieszczady National Park, SE Poland). Acta zoologica cracoviensia 47: 49–59.
TEMPLE H. J. & TERRY A. (comp.). 2007. The Status and Distribution of European Mammals. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 48 pp.
TEZ C. 2000. Taxonomy and distribution of the white-toothed shrews (Crocidura) (Soricidae: Insectivora: Mammalia) of Turkey. Turkish Journal of Zoology 24: 365–374.
WALASZEK B. (ed.). 2002. Rocznik statystyczny województwa śląskiego. Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 267 pp.
WILCZEK Z. 2006. Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony przyrody Beskidu Śląskiego (Karpaty Zachodnie). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 223 pp.
WITKOWSKI Z. 1997. Stan poznania, zagrożenia i ochrona fauny województwa bielskiego. In: MIKOŁAJSKI J. & SOŁTYSIK J. (eds). Przyroda województwa bielskiego, pp. 139–191. Colgraf Press, Poznań, 280 pp.
WOŁOSZYN B. W. & POSTAWA T. 2003. Drobne ssaki: owadożerne, nietoperze i gryzonie (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) masywu Babiej Góry. In: WOŁOSZYN B. W., WOŁOSZYN D. & CELARY W. (eds), Monografia fauny Babiej Góry, pp. 441–463. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 489 pp.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

52

Issue:

1

Start page:

43

End page:

49

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.3161/00159301FF2009.52.1.043

Source:

MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P.256 vol. 52 no. 1 ; MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P.4664 vol. 52 no. 1 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: