polski   English  

Publication

 • > Description
 • > Information
 • > Structure
 • > Comment
 • > Similar editions

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.

Publication structure:
 • Monografie
  • 17 (2) (2016) : Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. T. 2 = Western Boyko Region - yesterday, today and tomorrow = Zahìdna Bojkìvŝina - včora, s'ogodnì ì zavtra
  • 17 (1) (2016 ) : Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. T. 1 = Western Boyko Region - yesterday, today and tomorrow = Zahìdna Bojkìvŝina - včora, s'ogodnì ì zavtra
  • 16 (2014) : Transport companies in the servicing of organised tourism in Poland = Przedsiębiorstwa transportowe w obsłudze zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce
  • 15 (2013) : Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie = Foreign direct investment in the Polish transport sector
  • 14 (2012) : Development of urban-rural regions : from European to local perspective
  • 13 (2011) : Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce
  • 12 (2011) : Political migrations on Polish territories (1939-1950)
  • 11 (2010) : Gentryfikacja osadnictwa : charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień
  • 10 (2009) : Ludność Warszawy w XX wieku
  • 9 (2007) : Ocena stanu i przekształceń środowiska przyrodniczego na podstawie wskażników geobotanicznych, krajobrazowych i glebowych.
  • 8 (2007) : Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski / Jan Marek Matuszkiewicz red.
  • 7 (2007) : Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce / Zbigniew Taylor
  • 6 (2006) : Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku
  • 5 (2005) : Ludność Polski w XX wieku
  • 4 (1997) : Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka
  • 3 (2004) : Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie
  • 2 (2001) : Historia doliny Wisły : od ostatniego zlodowacenia do dziś
  • 1 (2002) : Bioklimatologia człowieka : metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski