Object structure
Title:

Doktor Murek zredukowany, doktor Murek zrehabilitowany. Recepcja twórczości Tadeusza Dołęgi-Mostowicza wobec postrzegania literatury popularnej w polskich badaniach historycznoliterackich i refleksji krytycznej

Subtitle:

Napis Seria XXVI (2020)

Creator:

Poniatowska, Izabela

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Tadeusz Dołęga-Mostowicz ; popular literature ; reception ; interpretation ; over-interpretation

References:

1. Antonik D., Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego, Kraków 2014.
2. Derlikiewicz J., Obraz prawa w powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza „Kariera Nikodema Dyzmy”, w: Prawo i literatura. Szkice drugie, red. J. Kuisz, M. Wąsowicz, Warszawa 2017.
3. Fulińska A., Dlaczego literatura popularna jest popularna?, „Teksty Drugie” 2003, nr 4.
4. Kruszyńska A., Literatura popularna a kwestie społeczne. Przykład twórczości Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, „Literatura i Kultura Popularna” 2015, nr 21.
5. Kwak S., Problem płci w literaturze popularnej okresu międzywojennego: samiec i impotent w prozie Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, „Pamiętnik Literacki” 2012, nr 4.
https://doi.org/10.18318/pl.2012.4.6
6. Lubański M., Pomiędzy modą a potrzebą poznawczą, czyli o psychoanalizie w kulturze polskiej, w: Mody w kulturze i literaturze popularnej, red. S. Buryła, L. Gąssowska, D. Ossowska, Kraków 2011.
7. Rurawski J., Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Warszawa 1986.
8. Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006.
9. Śliwiński P., Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Poznań 1994.
10. Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu 1 X 1951 r., posł. Z. Żmigrodzki, Wrocław 2002.

Relation:

Napis

Volume:

26

Start page:

113

End page:

125

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; e-ISSN: 2719-4191 ; 10.18318/napis.2020.1.7

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: