Object structure
Title:

Rokoko. Izolacja i azyl. O poezji cyteryjskiej „kręgu Marii Wirtembarskiej”

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Jędrzejewski, Tomasz

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

rokoko ; Puławy ; Cytera ; Wirtemberska ; izolacja

References:

Bibliografia podmiotowa
1. Niemcewicz J.U., Puławy, wyd. J. Kallenbach, Brody 1907.
2. Reklewski W., Pienia wiejskie, wyd. J. Snopek, Warszawa 2007.
3. Z kręgu Marii Wirtemberskiej. Antologia, teksty z rękopisów wybrała, opracowała i wstępem poprzedziła A. Aleksandrowicz, Warszawa 1978.
Bibliografia przedmiotowa
1. Aleksandrowicz A., "Błękitne soboty" Marii Wirtemberskiej, "Pamiętnik Literacki" 1974, t. 65, nr 3.
2. Aleksandrowicz A., Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość, Lublin 1998.
3. Aleksandrowicz A., Maria Wirtemberska w Puławach, w: Z kręgu Marii Wirtemberskiej. Antologia, teksty z rękopisów wybrała, opracowała i wstępem poprzedziła A. Aleksandrowicz, Warszawa 1978.
4. Aleksandrowicz A., Puławy - środowisko kulturalne i literackie (wiek XVIII-XIX), w: Puławy. Materiały z sesji popularnonaukowej, red. Z. Hirsz, A. Zagórska-Czarnecka, Lublin 1964.
5. Dembowski L., Moje wspomnienia, t. 1, Petersburg 1902.
6. Dębicki L., Puławy (1762-1830). Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego, t. 4, Lwów 1888.
7. Frączyk T., Puławy w życiu i twórczości Ludwika Kropińskiego, "Rocznik Komisji Historyczno-Literackiej" 1964, t. 2.
8. Hatzfeld H., The Rococo. Eroticism, Wit, and Elegance in European Literature, New York 1972.
9. Hazard P., La pensée européenne au XVIIIe siècle, Paris 1979.
10. Ireland K., "Cythera Regained"? The Rococo Revival in European Literature and the Arts, 1830-1910, Madison 2006.
11. Jurkowska H., Pamięć sentymentalna, Warszawa 2014.
12. Kamionka-Straszakowa J., Nasz naród jak lawa. Studia z literatury i obyczaju doby romantyzmu, Warszawa 1974.
13. Kostkiewiczowa T., Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, Warszawa 1975.
14. Koźmian K., Pamiętniki, t. 1, przedm. A. Kopacz, wstęp i komentarz J. Willaume, wstęp edytorski i oprac. M. Kaczmarek, K. Pecold, Wrocław 1972.
15. Kufel S., Rokoko, Zielona Góra 2017.
16. Libera Z., Problemy polskiego Oświecenia. Kultura i styl, Warszawa 1969.
17. Minguet Ph., Esthétique du Rococo, Paris 1979.
18. Poe G., The Rococo and Eighteenth-Century French Literature. A Study through Marivaux's Theater, New York 1987.
19. Potocki L., Urywek ze wspomnień pierwszej mojej młodości, Poznań 1876.
20. Rabowicz E., Polskie rokoko literackie, "Gdańskie Zeszyty Humanistyczne" 1969, nr 2.
21. Saisselin R., The Rococo as a Dream of Happiness, "The Journal of Aesthetics and Art Criticism" 1960 (Winter), t. 19, nr 2. DOI
22. Stamm I.S., German Literary Rococo, "The Germanic Review" 1961, t. 36, nr 3. DOI
23. Weisgerber J., Les masques fragiles. Esthétique et formes de la littérature rococo, Lausanne 1991.

Relation:

Napis

Start page:

40

End page:

56

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2021.1.4

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: