Object structure
Title:

O Flaubertowym „zakamarku”

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Garlej, Beata ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

‘little back shop’ ; solitude ; Gustave Flaubert’s Herodiada ; style ; letter

References:

1. Barthes R., Flaubert et la phrase, "Word" 1968, t. 24, nr 1-3. DOI
2. Całek A., Nowa teoria listu, Kraków 2019. DOI
3. Cézanne P., Być światłoczułą płytą (z rozmów z Joachimem Gasquetem), w: R.M. Rilke, Cézanne, tłum. A. Serafin, Warszawa 2015.
4. Czapski J., Lekcja Cézanne'a, w: R.M. Rilke, Cézanne, tłum. A. Serafin, Warszawa 2015.
5. Deppman J., History with Style. The Impassible Writing of Flaubert, "Style" 1996, t. 30, nr 1.
6. Domeracki P., Meandry filozofii samotności, w: Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, red. P. Domeracki, W. Tyburski, Toruń 2006.
7. Domeracki P., W samotni Montaigne'a, w: idem, Rozstaje samotności. Studium filozoficzne, Kraków 2016.
8. Engelking R., Plotki, przypisy, dywagacje, w: G. Flaubert, Pani Bovary. Z obyczajów prowincji, przekład i komentarze R. Engelking, Warszawa 2020.
9. Engelking R., Przypisy, w: G. Flaubert, Listy do Luizy, wybór, przekład i komentarz R. Engelking, Warszawa 2019.
10. Engelking R., Sfinks i Chimera [Przedmowa], w: G. Flaubert, G. Sand, Korespondencja, tłum. R. Engelking, Warszawa 2013.
11. Engelking R., Ty jesteś dla mnie, a ja dla ciebie [Przedmowa], w: G. Flaubert, Listy do Luizy, wybór, przekład i komentarz R. Engelking, Warszawa 2019.
12. Flaubert G., Listy do Luizy, wybór, przekład i komentarz R. Engelking, Warszawa 2019.
13. Flaubert G., Sand G., Korespondencja, tłum. R. Engelking, Warszawa 2013.
14. Gautier Th., Introduction, "L'Artiste" 1856, t. 3.
15. Gawron A., Samotność jako problem literaturoznawczy, w: Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, red. P. Domeracki, W. Tyburski, Toruń 2006.
16. Gierczyński Z., Montaigne [wstęp], w: M. de Montaigne, Próby, ks. 1, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1985.
17. Hendrykowski M., Piąta przestrzeń, "Przestrzenie Teorii" 2016, nr 25.
18. Konstańczak S., Osamotnienie artysty - wybór czy konieczność?, w: Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, red. P. Domeracki, W. Tyburski, Toruń 2006.
19. Krasuska A., Cyprian Norwid wobec parnasizmu w świetle swoich wypowiedzi, "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" 2016, R. 9 (51). DOI
20. Latawiec A., Destrukcyjny czy twórczy charakter samotności (ujęcie systemowe), w: Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, red. P. Domeracki, W. Tyburski, Toruń 2006.
21. Lis R., Croisset, w: eadem, Ręka Flauberta, Warszawa 2011.
22. Lis R., Eremita, w: eadem, Ręka Flauberta, Warszawa 2011.
23. Martino P., Parnasse et symbolisme (1850-1900), Paris 1925.
24. Montaigne M. de, O samotności, w: idem, Próby, ks. 1, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1985.
25. Nadler S., Spinoza, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2002.
26. Popiel M., List artysty jako gatunek narracji epistolograficznej. O listach Stanisława Wyspiańskiego, "Teksty Drugie" 2004, nr 4.
27. Proust M., W związku ze "stylem" Flauberta, przekł. M. Bieńczyk, w: idem, Pamięć i styl, wybór, oprac. i wstęp M.P. Markowski, Kraków 2000.
28. Reizow B., Flaubert, tłum. J. Jędrzejewicz, Warszawa 1961.
29. Scruton R.V., Spinoza, tłum. J. Dobrowolski, Warszawa 2002. DOI
30. Séginger G., Flaubert: des savoirs du vivant à la pensée en style, "Arts et Savoirs" 2020, t. 14. DOI
31. Séginger G., Komentarz do "Kuszenia świętego Antoniego", w: G. Flaubert, Kuszenie świętego Antoniego, tłum. P. Śniedziewski, Warszawa 2010.
32. Ślęczek-Czakon D., Samotność, osamotnienie, odosobnienie. W poszukiwaniu wartości samotności, w: Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, red. P. Domeracki, W. Tyburski, Toruń 2006.
33. Śniedziewski P., Flaubert - w poszukiwaniu opowieści, Warszawa 2020.
34. Śniedziewski P., "Uciekałem w samotność…" - figury romantycznej samotności w "Pamiętnikach szaleńca" Gustave'a Flauberta, "Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein" 2014, nr 12. DOI
35. Todorov T., Żyć samotnie, w: idem, Ogród niedoskonały. Myśl humanistyczna we Francji, tłum. H. Abramowicz, J.M. Kłoczowski, Warszawa 2003.
36. Woźniakowski J., Czy artyście wolno się żenić?, Warszawa 1978.

Relation:

Napis

Start page:

93

End page:

111

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2021.1.7

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: