Object structure
Title:

Komunikacja w izolacji. Maskowanie klęski w niemieckiej polskojęzycznej prasie gadzinowej w latach 1943–1944 (na przykładzie tekstów z „Nowego Kuriera Warszawskiego”)

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Pąkciński, Marek ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

„gadzinówka” propaganda press ; populism ; Nazi Germany occupation of Poland

References:

1. Cieślak T., Hitlerowskie czasopismo "Nowy Kurier Warszawski", "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" 1968, t. 7, nr 1.
2. Klemperer V., LTI. Notatnik filologa, tłum. i przyp. J. Zychowicz, Warszawa 1989.
3. Młynarczyk J.A., Pomiędzy współpracą a zdradą. Problem kolaboracji w Generalnym Gubernatorstwie - próba syntezy, "Pamięć i Sprawiedliwość" 2009, nr 1.
4. Morrison P., The Poetics of Fascism: Ezra Pound, T.S. Eliot, Paul de Man, Oxford 1996.
5. Napora M., Gadzinowe narracje. Mechanizmy i strategie kreowania propagandowego obrazu świata w "Dzienniku Radomskim" 1940-1945, Warszawa 2017.
6. Napora M., O potrzebie dalszych badań nad prasą gadzinową. Stan obecny i perspektywy badawcze, "Dzieje Najnowsze" 2021, t. 53, nr 2. DOI
7. Schnepf Z., Losy pracowników niemieckiej gadzinówki "Nowy Kurier Warszawski" w świetle powojennych procesów z dekretu sierpniowego, "Zagłada Żydów. Studia i Materiały" 2008, nr 2.
8. Solak J., Mołdawia: republika na trzy pęknięta. Historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny wymiar "zamrożonego konfliktu" o Naddniestrze, Toruń 2014.
9. Szarota T., Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Warszawa 1988.
10. Voegelin E., Hitler and the Germans, tłum., red., wstęp D. Clemens, B. Purcell, Columbia 1999.
11. Woźniakowski K., Niemiecka polskojęzyczna prasa "gadzinowa" czasów II wojny światowej 1939 1945.
12. (Próba syntetycznego spojrzenia), "Studia Bibliograficzne Akademii Świętokrzyskiej" 2004, t. 7.

Relation:

Napis

Start page:

112

End page:

133

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2021.1.8

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: