Object structure
Title:

Wertykalna izolacja. Górska proza Tadeusza Piotrowskiego

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Kaliszuk, Przemysław

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

alpinism ; biography ; modernity ; Tadeusz Piotrowski ; mountaineering

References:

Bibliografia podmiotowa
1. Piotrowski T., Gdy krzepnie rtęć, Warszawa 1982.
2. Piotrowski T., Naga Góra – Nanga Parbat, Warszawa 1990.
3. Piotrowski T., W burzy i mrozie, Warszawa 1977.
4. Piotrowski T., W lodowym świecie Trolli, Warszawa 1986.
5. Piotrowski T., W Ścianie Trolli, Warszawa 1984.
Bibliografia przedmiotowa
1. Alphen E. van, Bal M., Introduction, w: The Rhetoric of Sincerity, red. E. van Alphen, M. Bal, C.E. Smith, Stanford 2009.
2. Barratt P., Vertical Worlds. Technology, Hybridity and the Climbing Body, "Social & Cultural Geography" 2011, t. 12, nr 4. DOI
3. Beaujour M., Autobiografia i autoportret, tłum. K. Falicka, w: Autobiografia, red. M. Czermińska, Gdańsk 2009.
4. Chomiuk A., Fiction czy non-fiction? Uwagi na marginesie pewnego sporu, "Białostockie Studia Literaturoznawcze" 2013, nr 4.
5. Colley A.C., Victorians in the Mountains. Sinking the Sublime, London 2010.
6. Daszyński S., Polska wyprawa alpinistyczno-naukowa w góry Ameryki Południowej, "Wierchy" 1934, nr 12.
7. Davis W., Into the Silence. The Great War, Mallory, and the Conquest of Everest, New York 2012.
8. Głowiński M., Narracje literackie i nieliterackie, Kraków 1997.
9. Hołata D., O pochodzeniu książki wyprawowej, "Bularz" 1991.
10. Horsman Y., Narrative and Confessions in J.M. Coetzee's "Disgrace" and "The Lives of Animals", w: The Rhetoric of Sincerity, red. E. van Alphen, M. Bal, C.E. Smith, Stanford 2009.
11. Isserman M., Weaver S.A., Upadek olbrzymów. Historia wspinaczek himalajskich od epoki imperiów do epoki skrajności, tłum. M. Młynarz, Oświęcim 2019.
12. Jarzębowski H., Bajdurzyć, czyli mówić prawdę, "Góry" 2013, nr 9 (232).
13. Kolbuszewski J., Góry - przestrzenie i krajobrazy. Studia z historii literatury i kultury, Kraków 2020.
14. Kolbuszewski J., Literatura i Tatry. Studia i szkice, Zakopane 2016.
15. Kolbuszewski J., Quo vadis, literaturo górska?, "Taternik" 1961, t. 37, nr 1.
16. Kolbuszewski J., Tatry w literaturze polskiej. Cz. 1-2, Kraków 1982.
17. Lejeune P., Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, tłum. W. Grajewski et al., Kraków 2007.
18. Lester J., Spirit, Identity, and Self in Mountaineering, "Journal of Humanistic Psychology" 2004, t. 44, nr 1. DOI
19. Lewis N., The Climbing Body, Nature and the Experience of Modernity, "Body and Society" 2000, nr 6. DOI
20. Macfarlane R., Mountains of the Mind. A History of a Fascination, London 2018.
21. Mallory G., Climbing Mount Everest Is Work for Supermen [wywiad], "The New York Times", 18 marca 1923.
22. Man P. de, Autobiografia jako od-twarzanie, tłum. M.B. Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" 1986, nr 2.
23. Marek A., Andy jako rejon eksploracji górskiej Polaków do 1989 r., "Słupskie Prace Geograficzne" 2013, nr 13.
24. Matuszyk A., Czy ideologia jest koniecznie do wspinania potrzebna? (Kilka słów o istocie i funkcjach ideologii wspinaczkowych), w: Materiały z teorii i dydaktyki sportów wspinaczkowych. Z. 2, red. A. Matuszyk, Kraków 1993.
25. Mazzolini E., The Everest Effect. Nature, Culture, Ideology, Tuscaloosa 2015.
26. Milnes T., Sinanan K., Introduction, w: Romanticism, Sincerity and Authenticity, red. T. Milnes, K. Sinanan, London 2010. DOI
27. Nettlefold P.A., Stratford E., The Production of Climbing Landscapes-as-Texts, "Australian Geographical Studies" 1999, t. 37, nr 2. DOI
29. Okupnik M., Autobiografie polskich sportowców samotników, Gniezno 2005.
28. Nycz R., Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.
30. Pacukiewicz M., Grań kultury. Transgresje alpinizmu, Kraków-Katowice 2012.
31. Pacukiewicz M., Literatura alpinistyczna jako "sobąpisanie", "Napis" 2010, seria 16. DOI
32. Pacukiewicz M., Natura alpinizmu. Wspinaczka jako "bricolage", "Prace Kulturoznawcze" 2012, t. 14, nr 2.
33. Renza L.A., Wyobraźnia stawia veto. Teoria autobiografii, tłum. M. Orkan-Łęcki, w: Autobiografia, red. M. Czermińska, Gdańsk 2009.
34. Rickly J.M., The (Re)production of Climbing Space. Bodies, Gestures, Texts, "Cultural Geographies" 2017, t. 24, nr 1. DOI
35. Roszkowska E., Taternictwo polskie. Geneza i rozwój do 1914 roku, Kraków 2013.
36. Smith S., Watson J., Reading Autobiography. A Guide for Interpreting Life Narratives, Minneapolis-London 2001. DOI
37. Stępień T., Przestrzeń w literaturze "górskiej", w: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, red. E. Konończuk, E. Sidoruk, Białystok 2012.
38. Trilling L., Sincerity and Authenticity, Cambridge 1972.
39. Tumidajewicz Z., …o polskiej literaturze alpinistycznej, "Bularz" 1991.
40. Warchala M., Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda, Kraków 2006.
41. Wojsznis J.T., Druga polska wyprawa w Andy 1936/37 r. w południową część Puna de Atacama. Opis wyprawy, "Taternik" 1956, t. 32, nr 3/4.

Relation:

Napis

Start page:

134

End page:

153

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2021.1.9

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: