Object structure
Title:

Paryskie przygody wojewodzica pomorskiego. Relacja z podróży Tomasza Czapskiego wobec przemian piśmiennictwa autobiograficznego czasów saskich

Subtitle:

Napis Seria XXVIII (2022)

Creator:

Maciejewska, Iwona ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

travel diary ; egodocuments ; Tomasz Czapski (1711–1784) ; autobiographical literature in the eighteenth century

References:

1. Ajewski K., Kolekcjonerstwo starosty knyszyńskiego Tomasza Czapskiego. U źródeł Biblioteki Ordynacji Krasińskich, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2004, nr 36.
2. [Biegański J. K.], „Dyjariusz drogi mej w legacyjej od powiatu oszmiańskiego do JKM. [...] spisany anno1714”, Biblioteka Raczyńskich, sygn. 108.
3. Chorążyczewski W., Pacevičius A., Roszak S., Wstęp, do: Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywybadawcze, red. W. Chorążyczewski, A. Pacevičius, S. Roszak, Toruń 2015.
4. Cieński A., Interpretacja dzieła pamiętnikarskiego, w: Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji, red.J. Sławiński, J. Święch, Wrocław 1979.
5. Czapski T., „Konotacja drogi mojej od roku 1734 zaczęta dnia 21 Decembra z Królewca”, Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Czartoryskich, rkps 46.
6. Czermińska M., Postawa autobiograficzna, w: Studia o narracji, red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński,Wrocław 1982.
7. Dygdała J., Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku. Tendencje unifikacyjne a partykularyzm, Warszawa–Poznań–Toruń 1984.
8. Dziechcińska H., O staropolskich dziennikach podróży, Warszawa 1991.
9. Dziechcińska H., Pamiętniki czasów saskich. Od sentymentalizmu do sensualizmu, Bydgoszcz 1999.
10. Dziechcińska H., Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI–XVII–XVIII, Warszawa 2003.
11. Górski K. et al., Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, Wrocław 1955.
12. Hernas C., Barok, wyd. 5 zmien. i rozszerz., Warszawa 1998.
13. Iwanowska A., Polskie rękopiśmienne relacje podróżnicze z epoki saskiej, w: Staropolska kultura rękopisu, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1990.
14. Krzywy R., Funkcje komunikacyjne staropolskiego pamiętnika. Na przykładzie zapisków moskiewskich Stanisława Niemojewskiego, „Barok” 2006, nr 2.
15. Kucharski A., Instrukcja podróżna Anny Zamoyskiej dla synów odbywających peregrynację po Europie na przełomie XVII i XVIII wieku, „Czasy Nowożytne” 2021, nr 25.
16. Kucharski A., Instrukcje podróżne Wacława Rzewuskiego dla synów z połowy XVIII wieku, w: Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych, red. D. Żołądź-Strzelczyk, M.E. Kowalczyk, Wrocław 2017.
17. Kucharski A., Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku, Toruń 2013.
18. Kuchowicz Z., Miłość staropolska. Wzory – uczuciowość – obyczaje erotyczne XVI–XVIII wieku, Łódź 1982.
19. Linde S.B., Słownik języka polskiego, t. 1, cz. 2, Warszawa 1808, https://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=12852 (stan z 14 listopada 2011 r.).
20. Maciejewska I., Miłość i erotyzm w piśmiennictwie czasów saskich, Olsztyn 2013.
21. Maciejewska I., Romansowi kochankowie – wzory cnót czy źródło deprawacji młodych?, w: Wzorce osobowe w dawnej literaturzei kulturze polskiej, red. B.M. Puchalska-Dąbrowska, E.A. Jurkowska, Białystok 2018.
22. Michałowska T., Romans XVII i pierwszej połowy XVIII wieku. Analiza struktury gatunkowej, w: Problemyliteratury staropolskiej, seria 1, red. J. Pelc, Wrocław 1972.
23. Muratori-Philip A., Stanisław Leszczyński, tłum. B. Szwarcman-Czarnota, Warszawa 2007.
24. Przestrogi i nauki dla dzieci: instrukcje rodzicielskie (XVIII w.), wstęp i objaśnienia M.E. Kowalczyk,D. Żołądź-Strzelczyk, Wrocław 2017.
25. Radziwiłł H.F., „Diariusz”, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. VI, bez osobnej sygnatury.
26. Radziwiłł M.K., „Diariusz”, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dział VI,sygn. II 80a.
27. Sajkowski A., Nad staropolskimi pamiętnikami, Poznań 1964.
28. Tomaszewski M., Dziennik Tomasza Czapskiego jako źródło do dziejów podróży edukacyjnych w XVIII wieku,w: Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych, red. D. Żołądź-Strzelczyk, M.E. Kowalczyk, Wrocław 2017.
29. Tomaszewski M., „Tomasz Czapski herbu Leliwa (1711–1784). Życie i działalność” komputeropis pracy doktorskiej.
30. Trzynadlowski J., Struktura relacji pamiętnikarskiej, w: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia, red.Z Czerny et al., Kraków 1961.
31. Wichrowska E., Twoja śmierć. Początki dziennika intymnego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. AntoniOstrowski, „Życie najlepszej żony opisane przez czułego jej małżonka dla kochanych dzieci” oraz „Dziennik moich uczuć, czyli elegia serca”, Warszawa 2012.
32. Wierzbowski S., Konnotata wypadków w domu i w kraju zaszłych od 1634 do 1689 r., oprac. J.K. Załuski, Lipsk 1858, https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/70325?id=70325 (stan z 30 października 2022 r.).

Relation:

Napis

Start page:

50

End page:

62

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2022.1.4

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: