Object structure
Title:

Relacje nadawczo-odbiorcze i styl rodzinnej korespondencji dotyczącej zdrady małżeńskiej Zofii z Radziwiłłów Dorohostajskiej

Subtitle:

Napis Seria XXVIII (2022)

Creator:

Jarczykowa, Mariola ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

infidelity ; impotence ; letters ; Dorohostajski family ; Radziwiłł family

References:

1. Archiwum Radziwiłłów: dz. IV, nr 214 (listy Jerzego Radziwiłła); dz. V, nr 3215 (listy Zofii z Radziwiłłów Dorohostajskiej); dz. V, nr 3213 (listy Krzysztofa Dorohostajskiego). Archiwum Główne Akt Dawnych.
2. Bartoszewski W., Pienia wesołe dziatek na przyjazd do Wilna Króla J[ego] M[iłości], Senatu i rycerstwa jego po rekuperowaniu Smoleńska, w: idem: Utwory poetyckie, wyd. M. Kardasz, Warszawa 2019.
3. Dürr-Durski J., Daniel Naborowski. Monografia z dziejów manieryzmu i baroku w Polsce, Łódź 1966.
4. Gawiński J., Z łacińskiego, w: idem, Dworzanki albo epigrammata polskie, wyd. J. Głażewski, Warszawa 2005.
5. Grześkowiak R., Barokowy tekst i jego twórcy. Studia o edycji i atrybucji poezji „wieku rękopisów”, Gdańsk2003.
6. Grześkowiak R., Wstęp, w: H. Morsztyn, Wiersze padewskie, Warszawa 2014.
7. Jarczykowa M., Krzysztof Moniwid Dorohostajski w świetle listów do Radziwiłłów, w: Epistolografia w dawnejRzeczypospolitej, t. 7: Literatura, historia, język, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2017.
8. Kroczak J., Szymon Szymonowic i Jan Gawiński a magicznie zadawana impotencja, w: Amor vincit omnia.Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Warszawa 2008.
9. Krzysztofik M., „O niepłodności w stanach małżeńskich” – czyli jak XVII-wieczny kalendarzysta-lekarz omawiaoraz cenzuruje tematy wstydliwe, „Napis” 2009, nr 15. DOI
10. Kuchowicz Z., Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.
11. Lepszy K., Dorohostajski Krzysztof Mikołaj, w: Polski słownik biograficzny, t. 5/1, Kraków 1939.
12. Malewska H., Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1959.
13. Mączak A., Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa 1978.
14. Morsztyn J.A., Na niepłodnego, w: idem, Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1971.
15. „Mowa Księcia Jego M[iłoś]ci Zbaraskiego koniuszego koronnego na pogrzebie paniej Marszałkowej Jej M[iłoś]ci p[aniej] Doro[ho]stajskiej”. Rękopis Biblioteki im. Ossolińskich we Wrocławiu nr 207.
16. Mroczek K., Tytulatura w korespondencji staropolskiej jako problem stosunku między nadawcą a odbiorcą, „PamiętnikLiteracki” 1978, z. 2.
17. Niesiecki K., Herbarz polski, t. 3, Lipsk 1839.
18. Pelc J., Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej (od XVI do połowy XVIII w.), Warszawa 1965.
19. Potocki W., Do jegomości pana impotenta, w: idem, Dzieła, t. 2, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1987.
20. Potocki W., Na rozwód z żoną, w: idem, Dzieła, t. 2, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1987.
21. Potocki W., Po smacznym kąsku nie wadzi się napić (Smaczny kąsek), w: idem, Dzieła, t. 1, oprac. L. Kukulski, Warszawa1987.
22. Ragauskienė R., Śmierci nie udało się pokonać. Historia biologiczna książąt Radziwiłłów na Birżach i Dubinkach(koniec XV wieku – XVII wiek), tłum. I. Masojć, R. Naruniec, Kraków 2020. DOI
23. Sajkowski A., Od Sierotki do Rybeńki. W kręgu radziwiłłowskiego mecenatu, Poznań 1965.
24. Sajkowski A., Opowieści misjonarzy, konkwistadorów, pielgrzymów i innych świata ciekawych, Poznań 1991.
25. Seredyka J., Księżniczka i chudopachołek. Zofia z Radziwiłłów Dorohostajska, Stanisław Tymiński, Opole1995.
26. Testament Krzysztofa Monwida Dorohostajskiego, marszałka wielkiego litewskiego, w: U. Augustyniak, Testamentyewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa 1992.
27. Twardowski K. , Lekcyje Kupidynowe, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 1997.
28. Wergiliusz Maro Publiusz, Eneida, tłum. T. Karyłowski, oprac. S. Stabryła, wyd. 3, Wrocław 1980.

Relation:

Napis

Start page:

33

End page:

49

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2022.1.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: