Object structure
Title:

Rekonesans, oswojenie, inkorporacja – astronomiczna narracja popularnonaukowa przełomu XIX i XX wieku a ludzka świadomość poznająca Kosmos i odzwierciedlenie jej pozycji w fotografii

Subtitle:

Napis Seria XXIX (2023)

Creator:

Pąkciński, Marek ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2023

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

photographs of the Cosmos ; popularisation of astronomy ; quantum mechanics ; panpsychism ; Galileo Galilei (1654-1642) ; Stanislaw Lem (1921-2006)

References:

1. Eddington A., Internal Constitution of the Stars, Cambridge 1926.
2. Eddington A., Nowe oblicze natury. Światopogląd fizyki współczesnej, tłum. A. Wundheiler, Warszawa 1934.
3. Flammarion C., Astronomia czyli Nauka o wszechświecie, podług K. Flammariona opracowała K. T., Lwów1901.
4. Flammarion C., Niebo, przekł. dr M. Stefanowskiej, Warszawa 1907.
5. Flammarion C., Opowiadania o nieskończoności, tłum. i wyd. H. Kuczalskiego, Warszawa 1874.
6. Flammarion C., Światy nieznane, tłum. K. Sporzyński, Warszawa 1904.
7. Flammarion C., Wielość światów zamieszkiwanych. Studium w którym wykładają się warunki zamieszkalności ziem niebieskichroztrząsane ze stanowiska astronomii, fizjologii i filozofii naturalnej przez Kamilla Flammariona,tłum. J. Waga, Warszawa 1868.
8. Galileo Galilei, Waga probiercza, tłum. T. Sierotowicz, Kraków–Tarnów 2009.
9. Goff Ph., Błąd Galileusza. Fundamenty nowej nauki o świadomości, tłum. J. Jarocki, Warszawa 2022.
10. Hawking S., Krótka historia czasu od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa1990.
11. Jeans J., Eos or the Wider Aspects of Cosmogony, London 1929. DOI
12. Jeans J., Eos czyli granice astronomii, tłum. J. Sujkowska, oprac. B. Winawer, Warszawa 1930.
13. Jeans J., Nowy świat fizyki, tłum. dr A. Dmochowski, Warszawa 1932.
14. Jeans J., Through Space and Time, New York-Cambridge 1935.
15. Jung C.G., Nowoczesny mit. O rzeczach widywanych na niebie, przekł. i przedmowa J. Prokopiuka, Kraków 1982.
16. Kaku M., Hiperprzestrzeń. Wszechświaty równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar, tłum. E.L. Łokas, B. Bieniok, Warszawa 2005.
17. Kopernik - astronomia - astronautyka, red. W. Zonn, Warszawa 1973.
18. Lem S., Inwazja, w: idem, Inwazja z Aldebarana, Kraków 1959.
19. "Literatura na Świecie" 1982, nr 3/4 (128/129). DOI
20. London F., Bauer E., The Theory of Observation in Quantum Mechanics, w: Quantum Theory and Measurement, ed. J.A. Wheeler, W.H. Zurek, Princeton 1983.
21. Pąkciński M., Brakująca granica. Wizualność a estetyczna wzniosłość w tekstach popularnonaukowych przełomu XIX i XX wieku, "Napis" 2014, nr 20. DOI
22. Russell B., The Analysis of Matter, London 1927.
23. Skrbina D.F., Panpsychism in the West, Cambridge 2007.
24. Evans J.E., Walter Maunder E., Experiments as to the Actuality of the “Canals” Observed on Mars, „MonthlyNotices of the Royal Astronomical Society”, t. 63, https://adsabs.harvard.edu//full/seri/MNRAS/0063//0000488.000.html (stan z 9 listopada 2023 r.).
25. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/komora-pecherzykowa;3924513.html (stan z 7 grudnia 2023 r.).
26. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/komora-Wilsona;3924523.html (stan z 7 grudnia 2023 r.).
27. https://euro-fusion.org/fusion/history-of-fusion/ (stan z 10 września 2023 r.).
28. http://www.ufos-aliens.co.uk/cosmicapollo.html (stan z 1 listopada 2023 r.).
29. https://ya.ru/images/search?img_url==simage&source=serp&text=фотографии%20поверхности%20венеры (stan z 8 listopada 2023 r.).

Relation:

Napis

Start page:

21

End page:

44

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Journal

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2023.1.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: