Object structure
Title:

Urlop w PRL-u: multimodalna analiza dyskursu polskich widokówek z okresu 1945–1989

Subtitle:

Napis Seria XXIX (2023)

Creator:

Zięba, Anna ; Dzienisiewicz, Daniel

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2023

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

discourse ; multimodality postcards ; picture cards, coherence ; Polish People’s Republic

References:

1. Bezemer J., Jewitt C., Multimodal Analysis. Key Issues, w: Research Methods in Linguistics, red. L. Litosseliti, London 2010.
2. Bezemer J., Kress G., Multimodal Discourse Analysis, w: The Routledge Handbook of Discourse Analysis, red. M. Handford, J.P. Gee, Abingdon 2023.
3. Bublitz W., Cohesion and Coherence, w: Discursive Pragmatics, red. J. Zienkowski, J.-O. Östman, J. Verschueren, Amsterdam-Philadelphia 2011. DOI
4. Dyskurs jako struktura i proces, red. T.A. van Dijk, tłum. G. Grochowski, Warszawa 2001.
5. Dzienisiewicz D., Akty przeproszenia w polsko- i rosyjskojęzycznych wiadomościach przesyłanych na kartach pocztowych, "Półrocznik Językoznawczy Tertium" 2022, nr 7 (1). DOI
6. Dzienisiewicz D., Pozdrowienia przesyłane za pośrednictwem widokówek - aspekt formalnojęzykowy i pragmatyczny, "Językoznawstwo" 2023, nr 2 (w druku).
7. Dzienisiewicz D., Topics Discussed in Informative and Reporting Utterances in Polish Postcard Messages, "Kwartalnik Neofilologiczny" 2023, nr 3.
8. Dzienisiewicz D., Wierzchoń P., Z prac nad korpusem polsko- oraz rosyjskojęzycznych wiadomości przesyłanych na kartach pocztowych w drugiej połowie XX w. Zagadnienia transkrypcji i anotowania, "Napis" 2017, r 23. DOI
9. Fairclough N., Media Discourse, London 1995.
10. Foucault M., Power. The Essential Works of Michel Foucault 1954-1984, red. J.D. Faubion, tłum. R. Hurley et al., London 2019.
11. Francesconi S., Multimodally Expressed Humour Shaping Scottishness in Tourist Postcards, "Journal of Tourism and Cultural Change" 2011, nr 9 (1). DOI
12. Furgalska A., Warchala J., O tekstach pozdrowień, "Socjolingwistyka" 1982, nr 4.
13. Kress G., Leeuwen T. van, Multimodal Discourse. The Modes and Media of Contemporary Communication, London 2001.
14. Kress G., Leeuwen T. van, Reading Images. The Grammar of Visual Design, Abingdon 2020. DOI
15. Leeuwen T. van, Wodak R., Legitimizing Immigration Control. A Discourse-Historical Analysis, "Discourse Studies" 1999, nr 1. DOI
16. Machin D., What Is Multimodal Critical Discourse Studies?, "Critical Discourse Studies" 2013, nr 10 (4). DOI
17. Maćkiewicz J., Ramy interpretacyjne jako narzędzie badań medioznawczych, "Studia Medioznawcze" 2020, nr 21 (3). DOI
18. Marcjanik M., Etykieta językowa, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.
19. Marcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2013.
20. Markwick M., Postcards from Malta. Image, Consumption, Context, "Annals of Tourism Research" 2001, nr 28 (2). DOI
21. Mayr A., Machin D., How to Do Critical Discourse Analysis. A Multimodal Introduction, London 2012.
22. Olma M., Semantyka i struktura językowych formuł gestycznych w kontaktach familijnych schyłku XIX stulecia (na podstawie korespondencji rodzinnej Pawlikowskich), "Stylistyka" 2019, nr 23.
23. Pietraszko S., Przekazy i wartości, w: Aksjosemiotyka karty pocztowej, red. P. Banaś, Wrocław 1992.
24. Przylipiak W., Czas wolny w PRL, Warszawa 2020.
25. Sowiński P., Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945-1989), Warszawa 2005.
26. Szczepaniak J., Tekst (i) obraz w lingwistycznej analizie dyskursu, "Socjolingwistyka" 2017, nr 31. DOI
27. Wąsik Z., Karty pocztowe w perspektywie semiologicznej, w: Aksjosemiotyka karty pocztowej, red. P. Banaś, Wrocław 1992.
28. Widokówka, hasło w: Wielki słownik języka polskiego, https://wsjp.pl/haslo/podglad/69428/widokowka (stan z 5 sierpnia 2023 r.).
29. Winiarska J., Załazińska A., Multimodalność komunikacji w perspektywie kognitywizmu, w: Multimodalność komunikacji, red. J. Winiarska, A. Załazińska, Kraków 2018.
30. Winiwarter V., Nationalized Nature on Picture Postcards. Subtexts of Tourism from an Environmental Perspective, "Global Environment" 2008, nr 1 (1). DOI
31. Zieliński J., Historia karty pocztowej, Krosno 1999.
32. Żydek-Bednarczuk U., Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005.

Relation:

Napis

Start page:

45

End page:

70

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2023.1.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: