Object structure
Title:

Portrety fotograficzne w filmie polskim: pamiątka, ślad, rekwizyt

Subtitle:

Seria XXIX (2023)

Creator:

Szkudlarek, Ewa

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2023

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

photographic portrait ; photography in film ; aesthetics in photography ; mourning ; aestheticsof memories

References:

1. Bernhard T., Wymazywanie, tłum. S. Lisiecka, Warszawa 2005.
2. Dąbrowska M., Noce i dnie, t. 3, Warszawa 2003.
3. Hartwig J., Magia zdjęć, w: Pisane światłem. Antologia poezji inspirowanej fotografią, oprac. B. Marek, Z. Harasym, T. Kaliściak, Olszanica 2007.
4. Jastrun T., Album rodzinny. Wiersze i fotografie, Warszawa 2022.
5. Pawlikowska-Jasnorzewska M., Fotografia, w: idem, Poezje zebrane, t. 1, Toruń 1993.
6. Sebald W.G., Austerlitz, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2007.
7. Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 2008.
8. Baudrillard J., Przed końcem. Rozmawia Philippe Petit, tłum. R. Lis, Warszawa 2001.
9. Bazin A., What is Cinema?, Berkeley 1967.
10. Belting H., Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Kraków 2007.
11. Brach-Czaina J., Szczeliny istnienia, Warszawa 1992.
12. Cotton Ch., Fotografia jako sztuka współczesna, tłum. M. Buchta, P. Nowakowski, P. Paliwoda, Kraków 2010.
13. Deleuze G., Kino, t. 2: Obraz - czas, tłum. J. Margański, Gdańsk 2008.
14. Draaisma D., Księga zapominania, tłum. R. Pucek, Warszawa 2012.
15. Freud Z., Żałoba i melancholia, tłum. J. Jabłońska-Dzierża, w: Depresja. Ujęcie psychoanalityczne, red. K. Walewska, J. Pawlik, Warszawa 1992.
16. Hendrykowska M., Film polski wobec wojny i okupacji. Tematy, motywy, pytania, Poznań 2011.
17. Kurowicki J., Fotografia jako zjawisko estetyczne, Toruń 2020.
18. Lechowicz L., Fotografia polska. Wojciech Prażmowski, Warszawa 2000.
19. Michałowska M., Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci, Kraków 2007.
20. Michałowska M., Przewrotne przyjemności obrazu. Eseje o fotografii w kulturze popularnej, Gdańsk 2020.
21. Mulvey L., Kino zwłoki, tłum. K. Klimek, J. Majmurek, w: eadem, Do utraty wzroku: wybór tekstów, red. K. Kuc, L. Thompson, Kraków-Warszawa 2010.
22. Paz O., Podwójny płomień. Miłość i erotyzm, tłum. P. Fornelski, Kraków 1996.
23. Płażewski I., Spojrzenie w przeszłość polskiej fotografii, Warszawa 1982.
24. Sontag S., O fotografii, tłum. S. Magala, Kraków 2009.
25. Soulages F., Estetyka fotografii: strata i zysk, tłum. B. Mytych-Forajter, W. Forajter, Kraków 2007.
26. Stiegler B., Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, tłum. J. Czudec, Kraków 2009.
27. Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008.
28. https://cyfrowa.tvp.pl/website/polskie-drogi,42226572 (stan z 3 września 2023 r.).
29. https://vod.tvp.pl/seriale,18/dom-odcinki,314291 (stan z 1 sierpnia 2023 r.).
30. https://vod.tvp.pl/rekonstrukcja-filmowa,158/noce-i-dnie-odcinki,277759 (stan z 18 lipca 2023 r.).
31. https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/91656,zaloba-i-depresja-w-przebiegu-zaloby (stanz 10 września 2023 r.).
32. https://www.polskieradio.pl/39/156/artykul/2616754,serial-dom-portret-35-lat-warszawy (stanz 31 sierpnia 2023 r.).

Relation:

Napis

Start page:

71

End page:

94

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2023.1.4

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: