Object structure
Title:

Melchior Wańkowicz i fotografia – uwagi edytorskie

Subtitle:

Napis Seria XXIX (2023)

Creator:

Hałaczkiewicz, Joanna

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2023

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Melchior Wańkowicz (1892–1974) ; photojournalism ; reportage in the interwar period ; digital editing ; book illustrations

References:

Materiały archiwalne:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, archiwum S. Gliwy, sygn.Rps KM 471.
Literatura podmiotowa:
1. Kurzrok M., Melchior Wańkowicz o „dzikich polach” XX-go wieku, „Medycyna i Przyroda” 1938, nr 6.
2. Wańkowicz M., Bitwa o Monte Cassino, t. 1–3, Rzym–Mediolan 1945–1947 (oraz wyd.: Warszawa 1989, Warszawa 1992, Warszawa 2009).
3. Wańkowicz M., C.O.P. Ognisko siły – Centralny Okręg Przemysłowy, Warszawa 1938.
4. Wańkowicz M., Cyrk na Muranowie, „Świat” 1935, nr 16.
5. Wańkowicz M., Indeksy, w: idem, Karafka La Fontaine’a, t. 2, Kraków 1984.
6. Wańkowicz M., Monte Cassino, Warszawa 1957.
7. Wańkowicz M., Na tropach Smętka, Warszawa 1936 (oraz wyd.: Warszawa 2010, Łódź 2022).
8. Wańkowicz M., Na wodzie pod Warszawą, „Świat” 1934, nr 25.
9. Wańkowicz M., O poszerzenie konwencji reportażu, w: idem, Dzieje rodziny Korzeniewskich, Drogą do Urzędowa, Reportaże z Wołynia, Od Stołpców po Kair, oprac. A. Ziółkowska-Boehm, Warszawa 2010.
10. Wańkowicz M., Prosto od krowy, w: idem, Anoda i katoda, t. 2, oprac. A. Ziółkowska-Boehm, Warszawa 2011.
11. Wańkowicz M., Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym, Warszawa 1939 (oraz wyd.: Lublin 1999, Warszawa 2000, Warszawa 2012).
12. Wańkowicz M., W kościołach Meksyku, Warszawa 1927.
13. Wańkowicz M., Wrzesień żagwiący, Londyn 1947.
Literatura przedmiotowa:
1. Bartoszak-Zastawniakowa H., Sztafeta, „Moja Przyjaciółka” 1939, nr 15.
2. Bauer Z., Problem intermedialności reportażu międzywojennego, w: Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, red. K. Stępnik, M. Piechota, Lublin 2004.
3. Bem P., Tekst „edytorski” czy „wieloautorski”? Kilka uwag o heterogeniczności edytorstwa naukowego, „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 4. DOI
4. Co czytać?, „Świetlica” 1937/1938, nr 11.
5. Czekalski S., Awangarda i mit racjonalizacji. Fotomontaż Polski okresu dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 2000.
6. Danilewicz-Zielińska M., Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław 1992.
7. Dąbrowska M., Dzienniki 1914–1965, t. 10, Warszawa 2009.
8. Dwa rodzaje reportaży, w rubr. „Życie literackie”, „Kurier Poznański” 1938, nr 165.
9. Frukacz K., Polski reportaż książkowy. Przemiany i adaptacje, Katowice 2019 .
10. Frukacz K., Projekt: książka. O agregacyjności reportażu, „Tekstualia” 2016, nr 4 (47). DOI
11. Giedroyć J., Bobkowski A., Listy 1946–1961, wyb., oprac. i wstęp J. Zieliński, Warszawa 1997.
12. Gostylla H., Harcerze piszą książki, „Skaut. Ilustrowany Dwutygodnik Harcerski” 1939, nr 13.
13. Górski K., Literatura podróżnicza, „Rocznik Literacki” 1937 (za rok 1936).
14. Herling-Grudziński G., Reportaż batalistyczny, w: idem, Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935–1946, zebr. Z. Kudelski, oprac. W. Bolecki et al., posł. T. Burek, Kraków 2009.
15. Jeziorska-Haładyj J., Literacenie? O granicach reportażu na łamach „Rocznika Literackiego” (1932–1984), „Jednak Książki” 2016, nr 5.
16. Koszowy M., Słowo w kadrze. Literatura i fotografia. Fotografia i literatura, „Rocznik Komparatystyczny” 2014, t. 5.
17. Kurzyna M., O Melchiorze Wańkowiczu – nie wszystko, wyd. 2, Warszawa 1977.
18. Kuszelewska-Rayska S., Piękna książka, „Tygodnik Jednostek Wojska na Środkowym Wschodzie” 1946, nr 25.
19. Mazur A., Historie fotografii w Polsce 1839–2009, Warszawa–Kraków 2009.
20. Niedziałkowski M., Książka - rewelacja, "Gazeta Robotnicza" 1936, nr 327.
21. Nowak G., Posłowie, w: M. Wańkowicz, Na tropach Smętka, oprac. G. Nowak, Łódź 2022.
22. Rypson P., Czerwony monter. Mieczysław Berman: grafik, który zaprojektował polski komunizm, Kraków 2017.
23. Rypson P., Stempowski T., "Bitwa o Monte Cassino" - najdłuższy polski fotoreportaż, Fototekst.pl (stan z 25 sierpnia 2023 r.).
24. Straus J., Cięcie. Fotomontaż na okładkach w międzywojennej Polsce, Warszawa 2014.
25. Technika wykonywania ilustracji, "Grafika Polska" 1921, nr 2-5.
26. Wasiak R., W Londynie o "Monte Cassino", "Opole. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny" 1983, nr 2 (150).Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919-1949, Kraków 2011.
27. Wolny-Zmorzyński K., Melchior Wańkowicz - mistrz polskiego reportażu - na tle współczesnych autorów dwudziestolecia międzywojennego, w: Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, red. K. Stępnik, M. Piechota, Lublin 2004.
28. Ziółkowska-Boehm A., Na tropach Wańkowicza. Po latach, Warszawa 2009.
29. Ziółkowska-Boehm A., Posłowie, w: M. Wańkowicz, Sztafeta, Warszawa 2012.

Relation:

Napis

Start page:

135

End page:

155

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2023.1.7

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: