Object structure
Title:

Współczesna historiografia białoruska wobec 17 września 1939 roku

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 3 (2009)

Creator:

Boćkowski, Daniel (1968– ) ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

p. 165-170

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

World War, 1939-1945 - historiography ; historiography - Belarus - 20th c. ; Poland - 1939-1945 (Soviet occupation) ; Poland - 1939 (Soviet invasion)

References:

Europa nieprowincjonalna, Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772-1999, pod red. K. Jasiewicza, Warszawa-Londyn 1999.
Grzybowski J., Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych w latach 1918-1945, Warszawa 2007.
Krawczenko I. S., Socjalisliczeskojestroitielstwo wzapadnych oblastiach BSRR, AN ZSRR, „Dokłady i so-obszczenia”. Instytut Istorii. Seria 4, Moskwa 1955.
Kruczkowski T., Polacy na Białorusi na tle historii i współczesności, Grodno 2003.
Polacy – Żydzi – Białorusini – Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939-1944). W kręgu mitów i stereotypów, Studia i materiały, pod red. M. Gnatowskiego, D. Boćkowskiego, Białystok 2005.
Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku. Studia i materiały, pod red. H. Konopki i D. Boćkowskiego, Białystok 2004.
Problemy cywilizacyjnego rozwoju Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy od końca XVIII do XXI wieku, pod red. P. Franaszka i A. N. Niechuchrina, Kraków 2007.
Sowietyzacja i rusyfikacja północno-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej 1939-1941. Studia i materiały, pod red. M. Gnatowskiego i D. Boćkowskiego, Białystok 2003.
Szybick Z., Narys gistoryi Bełamsi 1795-2002, Mińsk 2003.
Wasiliuczak M. W., Ab niekatorych negatyunych momantach u Zachodniaj Belamsi napjaredadni wajny (weraseń 1939-czerweń 1941 gg.) [w:] Zachodni regijon Belamsi waczyma gistotykau i krajjaznaucau, red. I. P. Kreń, U. I. Nawicki, W. A. Biełazarowicz, Grodno 2006.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

41

Issue:

3

Start page:

165

End page:

170

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/41/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: