Object structure
Title:

Kierunki zmian ludnościowych w największych miastach Polski w latach 1980‑2020 = Directions of population change in the largest Polish cities, 1980‑2020

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 94 z. 3 (2022)

Creator:

Szmytkie, Robert : Autor ORCID

Affiliation:

Szmytkie, Robert : Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

large cities ; population changes ; urbanisation ; depopulation ; Poland

Abstract:

The main objective of the work detailed here was to identify the directions taken by changes in population in Poland’s largest cities over the years 1980-2020. The six cities involved are Warsaw, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań and Gdańsk, and it was at the turn of the 20th and 21st centuries that their situations as regards population diverged markedly, in turn under the influence of changing socio-economic conditions. Until the mid-1980s, the cities analysed followed similar trends for population. However, a period of demographic reconstruction then ensued, at that led to the aforementioned diversification. The current trends for population change result from one or other specific factor prevailing. In the case of the cities experiencing steady population growth, this is a positive migration balance, while in Łódź natural decrease prevails, and in Poznań a negative migration balance. In Poland’s 'Big Five' cities, population shares are in each case higher than elsewhere in the 0-4, 30-44 and 65+ age groups. Against this background, Łódź stands out as experiencing the clearest process of population ageing.

References:

Bagińska, J., & Szmytkie, R. (2005). Population changes in large Polish cities in the end of 20th century. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 4, 5‑13.
Bagińska, J., & Szmytkie, R. (2009). Zmiany ludnościowe w strefach podmiejskich dużych miast Polski. W: W. Kamińska, M. Mularczyk (red.), Współczesne procesy urbanizacji obszarów wiejskich (s. 9‑17). Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach.
Długosz, Z. (2005). Population movements in large Polish cities in 1988‑2002. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 4, 25‑36.
Eberhardt, P. (2014). Fazy rozwoju demograficznego Polski. Roczniki Nauk Społecznych, 42(2), 135‑160.
Gawryszewski, A. (2005). Ludność Polski w XX wieku. Monografie, 5. Warszawa: IGiPZ PAN.
Gawryszewski, A. (2011). Rozwój demograficzno-społeczny wielkich miast w Polsce w XX wieku. W: S. Kaczmarek (red.), Miasto: Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego (s. 51‑64). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Gołata, E. (2012). Spis ludności i prawda. Studia Demograficzne, 161(1), 23‑55. DOI
Gołata, E., & Kuropka, I. (2015). Zmiany demograficzne i ich następstwa dla wybranych obszarów polityki społecznej w dużych miastach w Polsce. Studia Ekonomiczne, 223, 162‑173.
Gołata, E., & Kuropka, I. (2016). Large cities in Poland in face of demographic changes. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 34, 17‑31. https://doi.org/10.1515/bog-2016-0032 DOI
Janas, K., Piech, K., & Trzepacz, P. (2019). Współczesne i prognozowane przemiany ludnościowe polskich miast. W: R. Krzysztofik (red.), Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny (s. 23‑40). Warszawa-Kraków: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.
Jaroszewska, E., & Stryjakiewicz, T. (2014). Kurczenie się miast w Polsce. W: T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej (s. 67‑78). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Kałuża-Kopias, D. (2020). Przestrzenny zasięg migracji a wiek migrantów na przykładzie największych miast w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 65(12), 9‑22. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.5728 DOI
Kantor-Pietraga, I. (2014). Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Korcelli, P. (1997). Alternatywne projekcje zmian demograficznych i migracji w aglomeracjach miejskich. W: P. Korcelli (red.), Aglomeracje miejskie w procesie transformacji (s. 5‑22). Zeszyty IGiPZ PAN, 45.
Krzysztofik, R. (red.). (2019). Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny. Warszawa - Kraków: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.
Krzysztofik, R., Runge, J., & Kantor-Pietraga, I. (2011). Paths of shrinkage in the Katowice Conurbation. Case studies of Bytom and Sosnowiec cities. Katowice: Uniwersytet Śląski.
Krzysztofik, K., & Szmytkie, R. (2018). Procesy depopulacji w Polsce w świetle zmian bazy ekonomicznej miast. Przegląd Geograficzny, 90(2), 309‑329. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.2.6 DOI
Kurek, S. (2011). Zmiany w strukturze wieku ludności w miastach Polski na tle procesów suburbanizacji. Studia Miejskie, 3, 81‑97.
Parysek, J. (2002). Metropolises and the processes of metropolitanisation. Geographia Polonica, 75(1), 25‑42.
Parysek, J. (2004). Trajektorie rozwoju miast polskich w latach 1992‑2002. W: J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989‑2002 (s. 117‑132). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Parysek, J. (2005). Development of Polish towns and cities and factors affecting this process at the turn of the century. Geographia Polonica, 78(1), 99‑115.
Parysek, J. (2005). Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku: rozwój i przekształcenia strukturalne. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Parysek, J., & Mierzejewska, L. (2012). Trajectories of the demographic development of Poland after 1989. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 17, 109‑115. https://doi.org/10.2478/v10089-012-0011-7 DOI
Runge, A. & Runge, J. (2021). Dynamics of size classes of cities in Poland in 1950‑2018. Journal of Geography, Politics and Society, 11(2), 20‑33. https://doi.org/10.26881/jpgs.2021.2.03 DOI
Szmytkie, R. (2016). Depopulacja zespołów miejskich w sudeckiej części Dolnego Śląska. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 29(1), 75‑83. DOI
Szmytkie, R., & Sikorski, D. (2020). Zmiany ludnościowe małych miast w strefach zaplecza głównych aglomeracji miejskich w Polsce. Space - Society - Economy, 31, 7‑24. DOI
Szukalski, P. (2010). Starzenie się ludności Łodzi na tle największych polskich miast od początku XX wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 35, 103‑125.
Szukalski, P. (2012). Wpływ kryzysów na zachowania demograficzne. Wiadomości Statystyczne, 4, 17‑30.
Szukalski, P. (2014). Depopulacja dużych miast w Polsce. Demografia i Gerontologia Społeczna -Biuletyn Informacyjny, 7, 1‑5.
Szukalski, P. (2019). Wzrost dzietności w ostatnich latach: dlaczego najbardziej z niego korzystają duże miasta? Demografia i Gerontologia Społeczna - Biuletyn Informacyjny, 5, 1‑5.
Szukalski, P. (2020). Ludność dużych miast w XXI wieku w Polsce. Demografia i Gerontologia Społeczna - Biuletyn Informacyjny, 12, 1‑5.
Szymańska, D. (2008). Urbanizacja na świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Szymańska, D., & Matczak, A. (2002). Urbanization in Poland: tendencies and transformation. European Urban and Regional Studies, 9(1), 39‑46. https://doi.org/10.1177/096977640200900104 DOI
Szymańska, D., & Wylon, M. (2019). Demographic changes in Polish cities in the years 1950‑2016. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 44, 103‑114. http://doi.org/10.2478/bog-2019-0019 DOI
Śleszyński, P. (2005). Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002. Przegląd Geograficzny, 77(2), 193‑212.
Śleszyński, P. (2011). Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS. Studia Demograficzne, 2, 35‑58.
Śleszyński, P. (2016). Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 29(1), 97‑106. DOI
Śleszyński, P. (2020). Koncepcja nowego wskaźnika atrakcyjności migracyjnej i jego zastosowania. Czasopismo Geograficzne, 90(1‑2), 37‑58.
Webb, J.W. (1963). The natural and migrational components of population changes in England and Wales, 1921‑1931. Economic Geography, 39(2), 130‑148. DOI
Zborowski, A., & Raźniak, P. (2013). Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce: ocena procesu. Studia Miejskie, 9, 37‑50.
Zborowski, A., Soja, M., & Łobodzińska, A. (2012). Population trends in Polish cities: stagnation, depopulation or shrinkage? Prace Geograficzne, 130, 7‑28. https://doi.org/10.4467/20833113PG.12.017.0658 DOI

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

94

Issue:

3

Start page:

307

End page:

325

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

doi:10.7163/PrzG.2022.3.2 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2022.3.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: