RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Właściciel Psałterza floriańskiego w pierwszej połowie XV wieku

Creator:

Sosnowski, Miłosz (1980– ) ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 58 (2020) ; Commentationes

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 65-83

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The Saint Florian Psalter (Warsaw, BN 8002 III) is the oldest existing Polish psalter, of unknown provenance until the 1550s. An erased owner’s note from the fifteenth century (f. Iv) has been largely omitted in research. The article presents this note as well as an identical one in another codex (Vienna, ÖNB, Cod. 1352). What follows is an identification of the owner, Hans Siebenlinder (d. 1438/1440), an eminent patrician of Buda. A short resume traces his activities in Hungary, and is followed by an overview of his contacts with the Kingdom of Poland. The last part of the article presents the importance of this identification for future research into the history of the Psalter but also into the phases of its creation.

References:

Bernacki L., Geneza i historja Psałterza florjańskiego, Lwów 1927 [nadb. z: „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1, 1927]
Boreczky A., Book Culture in Medieval Hungary, w: The Art of Medieval Hungary, red. X. Barral i Altet, P. Lővei, V. Lucherini, I. Takács, Roma 2018, s. 283–303
Brückner A., Psałterze polskie do połowy XVI wieku, Rozprawy Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności w Krakowie, t. 34, Kraków 1902
Cybulski M., Badania językoznawcze nad Psałterzem floriańskim – przeszłość i perspektywy, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 42, 2011, s. 38–56
Draskóczy I., Commercial Contacts of Buda along the Danube and Beyond, w: Medieval Buda in Context, red. B. Nagy, M. Rady, K. Szende, A. Vadas, Leiden–Boston 2016, s. 278–299
Dvořáková D., The Economic Background to and the Financial Politics of Queen Barbara of Cilli in Hungary (1406–1438), w: Money and Finance in Central Europe During the Later Middle Ages, red. R. Zaoral, Basingstoke–New York 2016, s. 110–128
Gębarowicz M., Psałterz floriański i jego geneza, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965
Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, oprac. J. Kaliszuk, S. Szyller, Warszawa 2012
Janowska B., Psałterz floriański, w: Wawel 1000–2000: wystawa jubileuszowa. Katalog, t. 1: Kultura artystyczna dworu królewskiego i katedry, Zamek Królewski na Wawelu, maj – lipiec 2000. Katedra krakowska – biskupia, królewska, narodowa, Muzeum Katedralne na Wawelu, maj – wrzesień 2000, red. M. Piwocka, D. Nowacki, Kraków 2000, s. 48 n.
Kelényi B., Akademia Krakowska i jej węgierscy studenci, w: Na wspólnej drodze. Kraków i Budapeszt w średniowieczu. Katalog wystawy. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Historyczne Budapesztu: Kraków 2017, red. G. Lichończak-Nurek, Kraków–Budapeszt 2017, s. 147–151
Kubinyi A., A budai német patriciátus társadalmi helyzete családi összeköttetéseinek tükrében a XIII. századtól a XV. század második feléig, „Levéltári Közlemények”, 42, 1971, s. 203–268 [przedruk w: tenże, Tanulmányok Budapest középkori történetéről, t. 2, red. I. Kenyeres, P. Kis, C. Sasfi, Budapest 2009, s. 457–512]
Kubinyi A., Die Nürnberger Haller in Ofen. Ein Beitrag zur Geschichte des Südosthandels im Spätmittelalter, „Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg”, 52, 1963/1964, s. 80–128
Kuźmicki M., Czynnik pamięciowy w powstawaniu tekstu średniowiecznego, „Polonica”, 35, 2015, s. 115–129
Kuźmicki M., Tajemnice staropolskiego manuskryptu BN Ms. III 8002. Małe litery inicjalne, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 42, 2011, s. 57–86
Madas E., Die in der Österreichischen Nationalbibliothek erhaltenen Handschriften des ehemaligen Augustiner-Chorherrenstiftes St. Dorothea in Wien, „Codices Manuscripti”, 8, 1982, s. 81–110
Madas E., Internationalismus und Regionalität der Schriftkultur des ungarischen Spätmittelalters vom 15. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, w: Régionalisme et internationalisme. Problèmes de paléographie et de codicologie du Moyen Âge: actes du XVe colloque du Comité International de Paléographie Latine (Vienne, 13–17 septembre 2005), red. O. Kresten, F. Lackner, Wien 2008, s. 167–176
Mályusz E., Kaiser Sigismund in Ungarn 1387–1437, Budapest 1990
Mejor M., Psałterz floriański – wciąż nieodkryty, Przegl. Hum., 55, 2001, nr 1 (424), s. 85–95
Miodońska B., Psalterium trilingue zwane Psałterzem Floriańskim, w: Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2: Katalog zabytków, red. A.S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, s. 345–347
Nehring W., Iter Florianense. O Psałterzu Floryańskim łacińsko-polsko-niemieckim w szczególności o polskim jego dziale, Poznań 1871
Nikolicza E., Pośrednictwo Wrocławia i Zgorzelca w przekazywaniu prawa magdeburskiego do Budy, Sobótka, 69, 2014, nr 1, s. 23–33
Rábik V., Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku (Šarišská župa a slovenské časti žúp Abovskej, Zemplínskej a Užskej), Bratislava 2006
Simader F., Bücher aus der mittelalterlichen Universität Wien und ihrem Umfeld, Wien 2007 [16.03.2020]
Szende K., Kraków i Buda w sieci kontaktów handlowych średniowiecznej Europy, w: Na wspólnej drodze. Kraków i Budapeszt w średniowieczu. Katalog wystawy. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Historyczne Budapesztu: Kraków 2017, red. G. Lichończak-Nurek, Kraków–Budapeszt 2017, s. 23–29
Śnieżyńska-Stolot E., Tajemnice dekoracji Psałterza Floriańskiego. Z dziejów średniowiecznej koncepcji uniwersum, Warszawa 1992

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

58

Start page:

65

End page:

83

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:152639 ; 0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2020.04

Source:

IH PAN, sygn. B.88/58 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/58 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

-

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 22, 2023

In our library since:

Dec 14, 2020

Number of object content downloads / hits:

186

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/ihpan/publication/186959

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information