Object structure
Title:

Listy Tomasza Tretera do biskupa Szymona Rudnickiego w sprawie introligatorów i księgarzy braniewskich Hansa i Tobiasa Bretnerów (1606, 1609)

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 66 (2022) ; Materiały

Creator:

Kiliańczyk-Zięba, Justyna ORCID

Institutional creator:

Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla ISNI

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

p. 161-173 ; Summary in English. Abstract in English and Polish.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Treter, Tomasz (1547-1610) - criticism and interpretation ; correspondence - editing ; books - production and trade - Poland - 17th c. ; book culture ; letters ; Warmia (Poland; region) - 17th c. - sources ; Braniewo (Poland)

Abstract:

The central part of the article is an edition of two letters written by Tomasz Treter to the Bishop of Warmia, Szymon Rudnicki. These letters are note-worthy as a contribution to the history of the book in Warmia, because these letters are Treter’s intercession on behalf of booksellers and bookbinders from Braniewo. The letters reveal the behind-the-scenes mechanisms of regulating the book trade in Warmia; they show that in this region the interests of local booksellers and merchants coming from larger centres clashed; they mention the types of publications whose sale was most profitable.

References:

Achremczyk S., Szorc A., Braniewo, Olsztyn 1995
Barwiński E., Birkenmajer L. A., Łoś J., Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecyi dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności przez Eugeniusza Barwińskiego, Ludwika Birkenmajera i Jana Łosia, Kraków 1914
Bender J., Geschichte des braunsberger Buchhandels und Bücherdrucks in früherer Zeit bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, nebst bibliographischen Notizen über die in Braunsberg erschienen Bücher, „Der neuen Preussischen Provinzial-Blätter dritte Folge”, 10, 1865, s. 421–478
Bielak A., Dwa nowo odnalezione Tretariana, „Pamiętnik Literacki”, 3, 2021, s. 279
Bielak A., Nowo odnaleziony autograf Tomasza Tretera: notatnik z projektem księgi emblematów, „Terminus”, 23, 2021, 3, s. 259–307 DOI
Bielak A., „Symbolica vitae Christi meditatio” Tomasza Tretera jako siedemnastowieczna realizacja emblematycznych medytacji: źródła graficzne i zamysł zbioru, „Terminus”, 20, 2018, 4, s. 411–462 DOI
Brocki E., Wiadomość o życiu i pismach Tomasza Tretera kanonika warmińskiego, „Przegląd Galicyjski”, 1, 1821, s. 87–96, 159–168
Chlebus E., Dawne introligatorstwo warmińskie – stan badań i postulaty badawcze, w: Iubilaeum Warmiae et Bibliothecae. Wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki „Hosianum”, red. T. Garwoliński, Olsztyn 2016, s. 84–105
Chrzanowski T., Działalność artystyczna Tomasza Tretera, Warszawa 1984
Chrzanowski T., Uzupełnienia do biografii Tomasza Tretera, „Rocznik Historii Sztuki”, 15, 1985, s. 129–162
Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 4: Pomorze, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, Wrocław 1962
Grimm H., Die Buchführer des deutschen Kulturbereichs und ihre Niederlassungsorte in der Zeitspanne 1490 bis um 1550, „Archiv für Geschichte des Buchwesens”, 7, 1966, 5/6, s. 1154–1771
Gruchot H., Zur Geschichte der Braunsberger Buchdruckerei, „Jahresbericht über das Königliche Gymnasium zu Braunsberg”, 1890, s. 1–28
Jarczykowa M., Czytelniczy obieg korespondencji staropolskiej, w: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. 1: Stulecia XV–XVII), red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2011, s. 381–393
Jarczykowa M., Korespondencja i literatura okolicznościowa w kręgu magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego, Katowice 2019
Jarczykowa M., Z problemów edytorstwa staropolskiej korespondencji, w: Przestrzenie kultury i literatury. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos, Katowice 2012, s. 489–498
Jurkowlaniec G., Sprawczość rycin. Rzymska twórczość graficzna Tomasza Tretera i jej europejskie oddziaływanie, Kraków 2017
Mejor M., Epistolografia renesansowa (uwagi wstępne), w: Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku, red. J. Axer, J. Mańkowski, Warszawa 1992, s. 5–12
Mroczek K., Tytulatura w korespondencji staropolskiej jako problem stosunku między nadawcą a odbiorcą, „Pamiętnik Literacki”, 69, 1978, s. 127–148
Mroziewicz K., „Regum Poloniae icones” Tomasza Tretera ze zbiorów Biblioteki Królewskiej w Sztokholmie i szwedzkie wątki w losach serii, „Folia Historiae Artium. Seria Nowa”, 15, 2017, s. 25–34
Perłakowski A., Listy staropolskie jako źródło historyczne. Przypadek czasów saskich, w: Listy jako wyzwanie dla edytora, red. J. S. Gruchała, Kraków 2019, s. 25–44
Treter T., Symboliczne medytacje nad życiem Chrystusa, wstęp i tł. A. Treter, Warszawa 2020
Umiński J., Zapomniany rysownik i rytownik polski XVI w., ks. Tomasz Treter i jego „Theatrum virtutum D. Stanislai Hosii”, „Collectanea Theologica”, 13, 1932, 1–2, s. 13–59
Włodarski M., Dwa wieki kulturalnych i literackich powiązań polsko-bazylejskich, 1433–1632, Kraków 2001

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

66

Start page:

161

End page:

173

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article ; Source

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0029-8514 ; 2450-8349 ; 10.12775/OiRwP.2022.06

Source:

IH PAN, sygn. A.513/66 ; IH PAN, sygn. A.512/66 Podr. ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

- ; Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

-

Access:

Open

×

Citation

Citation style: