Object structure
Title:

Misja Janusza Radziwiłła w Londynie (1633)

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 66 (2022) ; Materiały

Creator:

Kalinowska, Anna (historyk) ORCID

Institutional creator:

Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla ISNI

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

p. 161-195 ; Summary in English. Abstract in English and Polish.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Radziwiłł, Janusz (1612-1655) ; Charles I (King of England; 1600-1649) ; England (Great Britain) - 17th c. ; diplomacy ; Władysław IV Vasa, King of Poland, 1595-1648

Abstract:

In February 1633, the twenty-one-year-old Janusz Radziwiłł, son of Krzysztof Radziwiłł, arrived in London as an ambassador of the newly-elected Polish King Władysław IV. The specifics of the mission and the young magnate’s stay in England have not hitherto been well researched. Still, thanks to the analysis of new Polish and English primary sources it is now possible to reconstruct them in detail. This material clearly indicates that the young Radziwiłł’s stay in London was not of only strictly ceremonial nature, but it should be interpreted as a manifestation of the new Polish ruler’s active approach to foreign policy, as well as of the importance of the Radziwiłł family in the international arena.

References:

Astington J. H., The Whitehall Cockpit. The Building and the Theater, „English Literary Renaissance”, 12, 1982, 3, s. 301–318
Augustyniak U., Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła, Warszawa 2001
Chachaj M., Zagraniczna edukacja Radziwiłłów od początku XVI do połowy XVII wieku, Lublin 1995
Dür-Durski J., Daniel Naborowski: monografia z dziejów manieryzmu i baroku w Polsce, Łódź–Wrocław 1966
Fedorowicz J. K., England’s Baltic Trade in the Early Seventeenth Century. A Study in Anglo-Polish Commercial Diplomacy, Cambridge 1980
Kalinowska A., Polscy dyplomaci na dworze Karola I Stuarta w Dziennikach sir Johna Fineta, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 3, 2003, 1, s. 121–146
Kotłubaj E., Życie Janusza Radziwiłła, Wilno–Witebsk 1857
Mrowcewicz K., Małe folio, Warszawa 2011
Sharpe K., The Personal Rule of Charles I, News Haven–London 1992
Skowron R., Pax i Mars. Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632–1648, Kraków 2013
Star L., Inigo Jones and the Use of Scenery at the Cockpit-In-Court, „Theatre Survey”, vol. 19, 1978, 1, s. 35–48.
Tomczak R. T., Podróż młodego magnata do szkół – książę Janusz Radziwiłł w cudzych krajach (1628–1633), w: Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Materiały z badań, cz. 2, red. K. Puchowski, wstęp i oprac. J. Orzeł, Warszawa 2018, s. 125–148
Wasilewski T, Janusz Radziwiłł, PSB, 30, 1987, s. 208–215
Wisner H., Janusz Radziwiłł 1612–1655: wojewoda wileński, hetman wielki koronny, Warszawa 2000

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

66

Start page:

175

End page:

195

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0029-8514 ; 2450-8349 ; 10.12775/OiRwP.2022.07

Source:

IH PAN, sygn. A.513/66 ; IH PAN, sygn. A.512/66 Podr. ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

- ; Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

-

Access:

Open

×

Citation

Citation style: