Object structure
Title:

Kartoteka oceny histopatologicznej chorób układu nerwowego (1963) - opis nr 15/63

Institutional creator:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej, PBN ID: 5e70918b878c28a04737de9d

Contributor:

Tytulska, D. dr

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1963

Description:

Rozpoznanie kliniczne, anatomiczne i histologiczne

Subject and Keywords:

Choroby naczyniowe - krwotoki, tętniaki

Abstract:

W substancji białej móżdżku stwierdzono świeże ognisko krwotoczne, miejscami sięgające do warstwy ziarnistej, a częściowo zajmujące również korę. W części centralnej ogniska w móżdżku krew była całkowicie zhemolizowana, miejscami widoczne były skupiska leukocytów. Na obwodzie ogniska widoczne były masy krwinek i rozpadających się leukocytów. W obrębie otaczającej tkanki nie zaobserwowano reakcji glejowej. Komórki Purkinjego były przerzedzone i zhomogenizowane. W jednym z płacików móżdżku widoczne były drobne ogniska martwicy, bliznowate, obejmujące warstwę drobinową i ziarnistą, sięgające do substancji białej. W obrębie ogniska obecne były liczne włókna kolagenowe. Zarówno w zwojach podstawy jak i w móżdżku zaobserwowano nasilone zmiany miażdżycowe, przede wszystkim zmiany szkliste i włókniste. W obrębie gałki bladej w ścianie pojedynczych naczyń występowały złogi pseudowapnia. Wokół pojedynczych naczyń widoczne były drobne nacieki symptomatyczne oraz makrofagi z hematoidyną. Komórki nerwowe wykazywały zwyrodnienie tłuszczowe.

Resource type:

Tekst

Format:

pdf

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: