RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Rola selektywnych odłowów sieciowych w ochronie ichtiofauny w podgórskich zbiornikach zaporowych

Creator:

Klich, Mariusz

Date issued/created:

2002

Resource type:

Text

Subtitle:

Konferencja "Gospodarka rybacka sprzyjająca ochronie cennych dla połowów wędkarskich gatunków ryb" Boguchwała, 20-21 luty 2002 r. zorganizowana przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Rzeszowie pod patronatem Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego"

Publisher:

Karol Starmach Institute of Freshwater Biology of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 61-62 ; ISSN 1643-3157 ; materiały konferencyjne

Type of object:

Journal/Article

References:

Andrzejewski W., Mastyński J. 2000. Efekty całkowitego odwodnienia zbiornika zaporowego Gołuchów. Mat. Konferencji Międzynarodowej "Wybrane aspekty gospodarki rybackiej na zbiornikach zaporowych". Gołysz, 15-16 maj 2000 r. Gołysz, Wyd. Zak. Ichtiobiol. i Gosp. Ryb. PAN, 16-23.
Backiel T., Kossakowski J., Rudnicki A. 1956. Gospodarstwo rybackie na zbiornikach zaporowych (zarys projektowania). Rocz. Nauk Roln. B-71: 65-138.
Brylińska M., Bryliński E. 1968. Leszcz. PWRiL, Warszawa, 223 ss.
Brylińska M., Tadajewska M. 1986. Leszcz Abramis brama (Linnaeus, 1758). W: Brylińska M. (red.) Ryby słodkowodne Polski. Warszawa, PWN, 267-273.
Filuk J. 1963. Biologiczna charakterystyka połowów leszcza (Abramis brama L.) Zalewu Wiślanego. Prace MIR w Gdyni, Nr 12/A: 89-116.
Hesse T. 1999. Zasoby ryb słodkowodnych dostępnych w przybrzeżnych wodach środkowego wybrzeża i zasady ich racjonalnej eksploatacji. Koszalin, Wyd. Uczel.Politech. Koszal.
Jelonek M., Starmach J. 2000. Gospodarka rybacka w wodociągowym zbiorniku zaporowym w Dobczycach. Mat. Konferencji Międzynarodowej "Wybrane aspekty gospodarki rybackiej na zbiornikach zaporowych". Gołysz, 15-16 maj 2000 r. Gołysz, Wyd. Zak. Ichtiobiol. i Gosp. Ryb. PAN, 70-77.
Klich M. 2001a. Gospodarka rybacka w dolnym Dunajcu i Zbiorniku Czchowskim - ostatnie pół wieku - cz. I. Odłowy sieciowe. Przegląd Rybacki 5: 48-60.
Klich M. 2001b. Wpływ powstania dwóch podgórskich zbiorników zaporowych; Dobczyckiego i Czchowskiego na tempo wzrostu świnki Chondrostoma nasus (L.). Suppl. ad Acta Hydrobiol. 1: 33-44.
Mastyński J. 1985. Gospodarka rybacka i możliwości produkcyjne wybranych zbiorników zaporowych Polski. Rocz. AR Poznań, Rozprawy Nauk., zeszyt 146, 91 ss.
Pęczalska A. 1963. Połowy leszcza (Abramis brama L.) na Zalewie Szczecińskim na tle przemian w systemie i intensywności eksploatacji w latach 1886-1960. Prace MIR w Gdyni, Nr 12/A: 117-42.
Starmach K. 1956. Rybacka i biologiczna charakterystyka rzek. Pol. Arch. Hydrobiol. 3 (16): 307-332.
Starmach K. 1958. Hydrobiologiczne podstawy użytkowania przez wodociągi płytkich zbiorników rzecznych. Pol. Arch. Hydrobiol. 17: 10-67.
Starmach K., Wróbel S., Pasternak K. 1976. Hydrobiologia. PWN, Warszawa, 621 ss.
Starmach J. 1986. Development and structure of the Goczałkowice reservoir ecosystem. XV. Ichtiofauna. Ekol. pol. 34: 515-521.
Starmach J., Jelonek M. 2000a. Racjonalna gospodarka rybacka w górskich i podgórskich zbiornikach zaporowych. Mat. Konf. Międzynarodowej Gołysz, 15-16 maj 2000 r. Wybrane aspekty gospodarki rybackiej na zbiornikach zaporowych, 129-135.
Starmach J., Jelonek M. 2000b. Specjalistyczna gospodarka rybacka - jeden z czynników ochrony jakości wody. W: Starmach J., Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia - eutrofizacja - ochrona. Kraków, ZBW PAN, 233-241.
Starmach J., Jelonek M. 2001. Specjalistyczna gospodarka rybacka w zbiornikach wodociągowych. Suppl. ad Acta Hydrobiol. 1: 1-25.
Szumiec M. 2000. Holistyczne podejście do funkcjonowania zbiorników zaporowych. Mat. Konferencji Międzynarodowej "Wybrane aspekty gospodarki rybackiej na zbiornikach zaporowych". Gołysz, 15-16 maj 2000 r. Gołysz, Wyd. Zak. Ichtiobiol. i Gosp. Ryb. PAN, 136-141.
Wajdowicz Z. 1958. Obserwacje nad formowaniem się stada ryb w Zbiorniku Goczałkowickim. Mat. IV Zjazdu Hydrobiol. Pol., Kraków, 24-27 wrzesień 1958. Kom. Hydrobiol. PAN, Warszawa, 44-45.
Wajdowicz Z. 1961. Zbiornik Goczałkowicki jako obiekt gospodarki rybackiej. 3. Dalsze formowanie się stada ryb. Acta Hydrobiol. 7: 179-195.
Wajdowicz Z. 1964. The development of ichtiofauna in dam reservoirs with small variations in water level. Acta Hydrobiol. 6: 61-79.
Wajdowicz Z., Mastyński J. 2000. Brak racjonalnej gospodarki rybackiej przyczyną degradacji zbiorników zaporowych w Polsce. Mat. Konferencji Międzynarodowej "Wybrane aspekty gospodarki rybackiej na zbiornikach zaporowych". Gołysz, 15-16 maj 2000 r. Gołysz, Wyd. Zak. Ichtiobiol. i Gosp. Ryb. PAN, 141-152.
Wiśniewolski W. 2000. Eksploatowane zespoły ryb Zbiornika Włocławskiego przed i po katastrofie ekologicznej. Mat. Konferencji Międzynarodowej "Wybrane aspekty gospodarki rybackiej na zbiornikach zaporowych". Gołysz, 15-16 maj 2000 r. Gołysz, Wyd. Zak. Ichtiobiol. i Gosp. Ryb. PAN, 152-166.

Relation:

Supplementa ad Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 3

Start page:

57

End page:

62

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:115343

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 35, II 462/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 30, 2020

In our library since:

Feb 27, 2020

Number of object content downloads / hits:

330

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/125942

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information