RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Ochrona ryb reofilnych na przykładzie restytucji naturalnej populacji świnki (Chondrostoma nasus L.) w systemie rzeki Dunajec

Creator:

Klich, Mariusz

Date issued/created:

2002

Resource type:

Text

Subtitle:

Konferencja "Gospodarka rybacka sprzyjająca ochronie cennych dla połowów wędkarskich gatunków ryb" Boguchwała, 20-21 luty 2002 r. zorganizowana przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Rzeszowie pod patronatem Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego"

Publisher:

Karol Starmach Institute of Freshwater Biology of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 68 ; ISSN 1643-3157 ; materiały konferencyjne

Type of object:

Journal/Article

References:

Iwaszkiewicz M. 1968. Świnka w dorzeczu Warty. Rocz. WSR Poznań, 43, (13), 43-50.
Jelonek M., Starmach J. 1988. Environmental characteristics of affluents of Dobczyce Reservoir (Southern Poland) in the preimpoundment period (1983-1985). 3. Ichtyofauna. Acta Hydrobiol. 30: 305-316.
Klich M. 2001. Wpływ powstania dwóch podgórskich zbiorników zaporowych; Dobczyckiego i Czchowskiego na tempo wzrostu świnki Chondrostoma nasus (L.). Suppl. ad Acta Hydrobiol. 1: 33-44.
Klimczyk-Janikowska M. 1973. Cyprinid (Chondrostoma nasus L.) from the River Raba. Acta Hydrobiol. 15: 197-213.
Kołder W. 1964. Rybostan górnej Wisły i jego zmiany po zbudowaniu zbiornika w Goczałkowicach (Der Fischbestand der oberen Wisła und seine Veränderungen nach der Erbauung des Staubeckens Goczałkowice). Acta hydrobiol. 6, 4: 327-350.
Kołder W., Skóra S., Włodek J. M. 1974. Ichtiofauna rzeki Raby i jej dopływów. Acta Hydrobiol. 16: 65–99.
Kopiejewska W. 1986. Świnka, Chondrostoma nasus. W: Brylińska M. (red.) Ryby słodkowodne Polski. PWN, Warszawa, 233-236.
Lusk S. 1995a. Influence of valley dams on the changes in fish communities inhabiting streams in the Dyja River drainage area. Folia Zool. 44: 45-56.
Lusk S. 1995b. The status of Chondrostoma nasus in waters of the Czech Republic. Folia Zool. 44 (Suppl. 1): 1–8.
Lusk S., Halacka K. 1995. Anglers' catches as an indicator of population size of the nose, Chondrostoma nasus. Folia Zool. 44: 185-192.
Nowicki M. 1889. O rybach dorzeczy Wisły, Styru, Dniestru i Prutu w Galicji. Kraków.
Olewski B. 1967. Zanik brzany i świnki w Warcie. Gospodarka Rybna, 19, 6: 6.
Opuszyński K. 1979. Podstawy biologii ryb. PWRiL, Warszawa, 589.
Prawocheński R. 1963a. Przyczynek do poznania biologii świnki - Chondrostoma nasus (L.) na podstawie obserwacji rozwoju larwalnego w warunkach akwaryjnych. Rocz. Nauk Roln., B-82: 667-678.
Prawocheński R. 1963b. Wiek i tempo wzrostu świnki Chondrostoma nasus (L.) z pd.-wsch. części Polski. Rocz. Nauk Roln., B-83, 161-182.
Skóra S., Włodek J. M., Augustyn L., Nawrocki J. 1994. Ichtiofauna dorzecza Białej Dunajcowej. Rocz. Nauk. PZW, 7-8: 19-37.
Starmach J. 1985. Fish zones of the River Dunajec upper catchment basin. Acta Hydrobiol., 25/26: 415-427.
Starmach J., Jelonek M., Mazurkiewicz G., Fleituch T., Amirowicz A. 1988. Ocena aktualnego stanu ichtiofauny i możliwości produkcyjne dorzecza rzeki Raby. Rocz. Nauk. PZW, 1: 75-96.
Starmach K. 1951. Życie ryb słodkowodnych. PWRiL, Warszawa, 305 ss.
Wajdowicz Z. 1958. Obserwacje nad formowaniem się stada ryb w Zbiorniku Goczałkowickim. Mat. IV Zjazdu Hydrobiol. Pol., Kraków, 24-27 wrzesień 1958. Kom. Hydrobiol. PAN, Warszawa, 44-45.

Relation:

Supplementa ad Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 3

Start page:

63

End page:

68

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:115346

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 35, II 462/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 30, 2020

In our library since:

Feb 27, 2020

Number of object content downloads / hits:

61

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/126087

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information