RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Impact of grazing on the biocenoses of forest glades in the Tatras (recapitulation)

Creator:

Kaźmierczakowa, Róża (1939– )

Date issued/created:

1990

Resource type:

Text

Subtitle:

Sheep grazing and protection of glade biocenoses in the Tatra Mts

Group publication title:

Sheep grazing and protection of glade biocenoses in the Tatra Mts

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

Seria A - Scientific Publications ; 24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 170-172 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Bazyluk W., Liana A. 1982. Fauna bezkręgowców na łąkach. W: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae B, 30: 352-363.
Dyduch-Falniowska A. 1990. Mięczaki polan tatrzańskich (Molluscs of the Tatra glades). Studia Naturae A, 34: 145-161.
Dziewolski J. 1985. Zagadnienia wtórnej sukcesji lasu na polanach Tatrzańskiego Parku Narodowego (The problem of the secondary succesion of the glades of the Tatra National Park). Chrońmy Przyr. ojcz. 41, 3: 5-10.
Grabowski T., Marmuszewski S. 1985. Świadomość ekologiczna górali i ich postawy wobec Tatrzańskiego Parku Narodowego (Ecological consciousness of the highlanders and their attitudes to the Tatra National Park). Studia socjol. 1: 241-258.
Kaźmierczakowa R. i in. 1990. Produktywność zbiorowisk łąkowych polan reglowych w Tatrach (Productivity of meadow communities in the Tatra glades). Studia Naturae A, 34: 77-111.
Kinasz W. 1976. Ekologiczne podstawy urządzania łąk w Pienińskim Parku Narodowym (Ecological basis of the management of the meadows of the Pieniny National Park). Ochr. Przyr. 41: 77-118.
Klimek K. 1984. Raport końcowy z realizacji tematu „Wpływ kulturowego wypasu owiec na środowisko przyrodnicze polan śródleśnych w Tatrach”. Maszynopis w Archiwum Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem i w Bibliotece Zakładu Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN w Krakowie.
Klimek K., Łajczak A., Skiba S. 1990. Charakterystyka abiotycznego środowiska polan reglowych polskich Tatr (Characteristics of the abiotic environment of forest glades in Polish Tatras). Studia Naturae A, 34: 11—38.
Kolowca J. 1957. Projekt organizacji pasterstwa w Tatrzańskim Parku Narodowym (A project for the organization of pasturage in the Tatra National Park). Ochr. Przyr. 24: 179-220.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1967. Zespoły roślinne Gorców. 1. Naturalne i na wpół naturalne zespoły nieleśne (Plant communities of the Gorce Mts. — Polish Western Carpathians. I. Natural and seminatural non-forest communities). Fragm. flor, geobot. 13, 2: 167—316.
Kosior A. 1990. Trzmiele Bombus Latr. wybranych polan reglowych Tatrzańskiego Parku Narodowego (Bumble-bees Bombus Latr. of the selected forst glades in the Tatra National Park). Studia Naturae A, 34: 113-123.
Kuśka A. 1990. Wpływ wypasu owiec na myśliczki (Coleoptera, Staphylinidae) polan tatrzańskich (Impact of sheep grazing on rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of the Tatra glades). Studia Naturae A, 34: 139-144.
Kuśka A. 1984. Wpływ wypasu owiec na skład gatunkowy i strukturę zgrupowań ryjkowców (Curculionidae, Coleoptera) polan śródreglowych. W: Raport etapowy z postępu badań nad realizacją tematu „Wpływ pasterstwa na środowisko przyrodnicze polan śródleśnych w Tatrach”. Maszynopis w Archiwum Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem i w Bibliotece Zakładu Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN w Krakowie.
Kuśka A. 1986. Ryjkowce Coleoptera, Curculionidae polan reglowych Tatr Polskich (Curculionids Coleoptera, Curculionidae of prealps glades of Polish Tatra Mts.). Parki nar. Rez. Przyr. 7, 2 : 46-60.
Łajczak A. 1990. Właściwości wodne i zagrożonie erozyjne gleb (Water qualitaties and threat of erosion to soils of forest glades in the Tatras). Studia Naturae A, 34: 51-75.
Marchlewski A. 1982. Polany tatrzańskie — zarys użytkowania. W: Wpływ pasterstwa na środowisko przyrodnicze polan śródleśnych w Tatrach. Maszynopis w Archiwum Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem i w Bibliotece Zakładu Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN w Krakowie.
Medwecka-Kornaś A. 1977. Ecological problems in the conservation of plant communities, with special references to Central Europe. Environm. Conserv. 4: 27-34.
Michalik S. 1986. Pasterstwo a ochrona przyrody w parkach narodowych polskich Karpat (Pasturage and nature protection in the national parks of the Polish Carpathiants Mts.). Chrońmy Przyr. ojcz. 42, 4: 19-29.
Michalik S. 1986. Problemy ochrony biocenoz polan reglowych w parkach narodowych polskich Karpat (The problems of the protection of biocoenoses on glades in the mountain forest zone of the national parks in the Polish Carpathians). Chrońmy Przyr. ojcz. 42, 5: 16-27.
Mielczarek S. 1984. Ograniczony, kulturowy wypas owiec i krów w Tatrzańskim Parku Narodowym (Limited cultural pasturage of sheep and cows in TPN). Parki nar. Rez. Przyr. 5, 1: 59-66.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 1984. Nowe rośliny synantropijne we florze Podtatrza i Tatrzańskiego Parku Narodowego (Synanthropic newcomers in Podtatrze and Tatrzański National Park flora). Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 12: 313-326.
Mirek Z., Skiba S. 1984. Wstępne badania porównawcze nad fitocenozami Rumex alpinus i Rumex obtusifolius z obszaru Tatr i terenów przyległych (Preliminary comparative researches on Rumex alpinus and Rumex obtusifolius phytocenosis of the Tatras and adjacent areas). Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 12: 301-312.
Nawratowicz A., Augustyński W. 1979. Tatrzański Park Narodowy czy pastwisko? Aura 1: 9-11.
Pancer-Kotejowa E. 1977. The nitrogen relations of the Pieniny meadows (Western Carpathians) (Gospodarka azotowa w zbiorowiskach łąkowych Pienin). Fragm. flor. geobot. 23: 363-408.
Pawłowska S. 1965. Pochodzenie flory kośnych łąk północnej części Tatr i Podtatrza (La provenance de la flore des prairies fauchables de la partie septentrionale des Tatras et de la region subtatrique). Fragm. flor. geobot. 11, 1: 33-52.
Pawłowski B. (Rkps). Sprawa wypasu łąk w Tatrach. (Przemówienie na posiedzeniu Rady Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem w dniu 20. VIII 1969 r.). Maszynopis w posiadaniu H. i Z. Mirków. Instytut Botaniki oraz Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, Kraków.
Pawłowski B., Pawłowska S., Zarzycki K. 1960. Zespoły roślinne północnej części Tatr i Podtatrza (Les associations végétales des prairies fauchables de la partie septentrionale des Tatras et de la Region Subtatrique). Fragm. flor. geobot. 6, 2: 95-223.
Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 1982. Flora synantropijna w otoczeniu obiektów turystycznych w Tatrach (Synanthropic flora in the neighbourhood of touring objects in the Tatra Mts.). Studia Naturae A, 22: 133-196.
Radwańska-Paryska Z. 1959. Ochrona przyrody a pasterstwo (La protection de la nature et la vie pastorale). W: W. Antoniewicz (red.). Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala. T. 1: 175-192.
Skiba S., Zawilińska L. 1990. Gleby polan pasterskich w Tatrach (Soils of grazed glades in the Tatras). Studia Naturae A, 34: 39-49.
Woyciechowski M. 1990. Mrówki (Hymenoptera, Formicidae) polan tatrzańskich. Studia Naturae A, 34: 125-138.
Zarzycki K. 1982. Roślinność łąk i pastwisk. W: Zarzycki K. (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae B, 30: 340—351.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 34

Start page:

163

End page:

173

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:148883

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Nov 26, 2020

In our library since:

Nov 26, 2020

Number of object content downloads / hits:

342

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/171525

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information