RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Zbiorowiska planktonowe w stawach rybnych Zespołu Ochaby ; Plankton communities in the Ochaby Complex of experimental fishery farms

Creator:

Bucka, Halina

Date issued/created:

1966

Resource type:

Text

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 42-46

Type of object:

Journal/Article

References:

Bohr R. 1962. Socjologiczne badania perifitonu roślinnego w jeziorze Mamry — Phytosociological studies on the periphyton in lake Mamry. Studia Soc. Sc. Torunensis, Sec. D. Bot., 6, 1, 1—44.
Bombówna Μ., Krzeczkowska Ł., Klimczyk Μ. 1962. Czynniki chemiczne, fito- i zooplankton przesadkowych stawów karpiowych rozmaicie nawożonych. – Chemische Faktoren, Phyto- und Zooplankton verschieden gedüngter Karpfenvorstreck- und Streckteiche. Acta Hydrobiol., 4, 3—4, 345—384.
Bucka H. 1960. Fitoplankton stawów doświadczalnych w Gołyszu. Acta Hydrobiol., 2, 3—4, 235—254.
Bucka H. 1964. Kilka gatunków glonów ze stawów w Gołyszu — Some species of algae from ponds at Gołysz. Acta Hydrobiol., 6, 4, 317—321.
Bowkiewicz J. 1934. Materiały do fauny Cladocera i Copepoda jezior Suwalszczyzny. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., 2, 15, 143—146.
Bowkiewicz J. 1934. Materiały do planktonu jezior Suwalszczyzny. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., 2, 17, 151—156.
Bowkiewicz J. 1935. Kompleksy Entomostraca jako wskaźniki występowania sielawy. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., 2, 22, 229—241.
Chudybowa D. 1964. Glony osiadłe potoku Lepietnica — The algae in the Lepietnica stream. Acta Hydrobiol., 6, 3, 171—184.
Chudyba H. 1965. Cladophora glomerata and accompanying algae in the Skawa river. Acta Hydrobiol., 7, Suppl. 1: 93—126.
Czapik A. 1957. Wpływ nawożenia na zooplankton stawów. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN, 5, 71—96.
Fereńska Μ. 1965. Zooplankton stawu rybnego „Księży” w Gołyszu – Zooplankton of fish pond „Księży” in Gołysz. Acta Hydrobiol., 7, 1. 59—70.
Fereńska Μ., Lewkowicz S. 1966. Zooplankton stawów na tle niektórych czynników chemicznych. — Zooplankton in ponds in relation to certain chemical factors. Acta Hydrobiol., 8, Suppl. 1.
Fetzmann E. 1956. Beiträge zur Algensoziologie. Abhandl. aus Sitzungsber. d. Öster. Ak. d. Wiss. Math.-Natur. Kl., 1, 9/10, 709—783.
Fott B. 1948. Ekologie řas sinic a jejich společenstv. in: Klika J. Rostlinna socjologie (Fytocoenologie), 251—260, Praha, Melantrich.
Hadač E. 1948. Společenstva řas. in: Klika J. Rostlinna socjologie (Fytocoenologie), 289—292, Praha, Melantrich.
Jasiński R., Klimczyk Μ., Rosół E. 1957. Wstępne badania nad stosowaniem mieszanek zielonych do nawożenia stawów przesadkowych. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN, 4, 127—144.
Kawecka B. 1964. Zbiorowiska glonów w dolnej części potoku Rogoźnik — Communities of algae in the lower part of the Rogoźnik stream. Acta Hydrobiol., 6, 2, 119—128.
Klimczyk Μ. 1957. Zooplankton tarlisk i przesadek. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN, 4, 75—97.
Klimczyk Μ. 1958. Zooplankton stawów koszonych pasowo. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN, 6, 69—79.
Klimczyk Μ. 1964. Plankton zwierzęcy i jego biomasa w stawach nawożonych — Das Zooplankton und seine Biomasse in den gedünkten Teichen. Acta Hydrobiol., 6, 3, 187—205.
Krzeczkowska Ł. 1961. Materiały do znajomości planktonu stawów rybnych. Acta Hydrobiol., 3, 2—3, 69—90.
Krzeczkowska-Wołoszyn Ł. 1964. Rzadkie gatunki glonów w planktonie stawów przesadkowych — Rare species of algae from the fish pond plankton. Acta Hydrobiol., 6, 4, 313—315.
Krzeczkowska-Wołoszyn L. 1966. Plankton nowych stawów przesadkowych gospodarstwa Gołysz — Das Plankton der neuen Streckteiche der Teichwirtschaft Gołysz. Acta Hydrobiol., 8, Suppl. 1.
Kulamowicz A. 1956. Badania nad wrotkami planktonowymi stawów rybnych w Żerominie pod Łodzią. Łódzkie Tow. Nauk. Prace Wydz. III. 42, 1—47.
Kyselowa K. 1964. Kilka interesujących gatunków glonów ze stawów — Some interesting species of algae from ponds. Acta Hydrobiol. 6, 4, 309—312.
Kyselowa K. 1965. Kilka gatunków Trachelomonas ze stawów południowej Polski — Some Trachelomonas species from ponds in south of Poland. Acta Hydrobiol., 7, 1, 53—58.
Kyselowa K. 1966. Plankton niektórych stawów dorzecza Górnej Wisły — Plankton of some ponds in the basin of the Upper Vistula. Acta Hydrobiol., 8, 3—4, 247—273.
Kyselowa K., Kysela A. 1966. Seston, peryfiton i mikrobentos Wisły od Oświęcimia do Krakowa — Seston, periphyton and microbenthos of Vistula river from Oświęcim to Cracow. Acta Hydrobiol., 8, Suppl. 1.
Langhans V. 1936. Planktonorganismen als Indikatoren zur Beurteilung von Karpfenteichen. Zeitschr. f. Fisch., 34, 385—433.
Lityński A. 1922. Jezioro Wigry jako zbiorowisko fauny planktonowej. Prace Stacji Hydrob. na Wigrach. Inst. im. Μ. Nenckiego T.N.W., Warszawa, 1, 1—42.
Lityński A. 1925. Próba klasyfikacji jezior Suwalszczyzny na zasadzie składu zooplanktonu. Sprawozdania Stacji Hydrob. na Wigrach, Suwałki 1, 4, 37—56.
Lityński A. 1938. Biocenoza i biosocjacja. Przyczynek do ekologii zespołów fauny wodnej. Arch. Hydrob. i Ryb., Suwałki 11, 167—209.
Margalef R. 1949. Las asociaciones de algas en las aquas dulces de pequeño volumen del Noreste España. Vegetatio, 1, 15, 258—284.
Mizuno T. 1954. Limnological studies of the fresh-water ponds in the Northern Part of Shikoku Island in Japan. Memoires of the Osaka University of the Liberal Arts and Education. 3, 90—98.
Mizuno T. 1955. Limnological studies of the fresh-water ponds in the Harima Plain on the coast of the Inland Sea of Seto. Mémoires of the Osaka University of the Liberal Arts and Education. 4, 82—93.
Mizuno T. 1956. Limnological studies of the fresh-water ponds on the coast of the Inland Sea of Seto. Memoires of the Osaka University of the Liberal Arts and Education. 5, 72—83.
Movčan V. A. 1955. Kompleksnaja intensifikacja i eksperimentalno-ekologičeskije raboty v prudovom rybovodstvie. Vopr. prud. rybov. choz. USSR, 3—36.
Müller W. 1958. Teichdüngungsversuche mit Kalk, Phosphat und ihrer Kombination in Königswartha. Zeitschr. f. Fisch. Hilfswiss., 7, 7/8, 583—598.
Nygaard G. 1949. Hydrobiological studies on some Danish ponds and lakes. 2. The quotient hypothesis and some now little known phytoplankton organisms. Kong. Danske Vidennsk. Selskab. Biol. Skrifter., 7 (1), 1—293.
Ozereckovskaja N. G., Smirnova N. F. 1959. Gidrochimičeskie issledovanija r. Psekups i prudov Krasnodarskogo Kraja v svjazi z udobreniem. Trudy Zoolog. Inst. Akad. Nauk SSSR, 26, 96—128.
Pasternak K. 1959. Gleby gospodarstw stawowych dorzecza górnej Wisły. Acta Hydrobiol., 1, 3—4, 221—283.
Patalas K. 1954. Zespoły skorupiaków pelagicznych 28 jezior pomorskich. Ekol. Pol., 2, 1, 61—92.
Pauly Μ. 1919. Die Einwirkung von Mineraldüngung auf die planktonischen Lebewesen in Teichen. Zeitschr. f. Fisch., 20, 210—407.
Pejler B. 1961. The zooplankton of Ösbysjön Djursholm. Oikos. Acta Oecol. Scand., 12, 2, 225—248.
Pidgaiko M. L., Radzimovskij D. A. 1939. Gidrobiologičeskij režim opytnych prudov Černigovskogo rybopitomnika. Trudy VI Soveščanija po problemam biologii vnutriennich vod. Izd. Akad. Nauk SSSR, 69—74.
Rodina A. G., Trošim A. S. 1954 Put’ fosfora vnosimogo v prudovuju vodu s rastitelnym udobreniem. Doklady Akad. Nauk SSSR, 93, 4, 665—668.
Rodina A. G. 1958. Mikroorganismy i povyšenie ryboproduktivnosti prudov. Moskva-Leningrad. Izd. Akad. Nauk SSSR.
Schäperclaus W. 1957. Ursache und Auswirkunken der Frühjahrs-pH-Werterhöhungen in Karpfenteichen. Zeitschr. f. Fisch. Hilfswiss., 5, 161—174.
Siemińska J., Bucka H. 1959. Nowe stanowisko Pinnularia Debesi Hust. — New locality of Pinnularia Debesi Hust. Acta Hydrobiol., 1, 3—4, 171—172.
Smith E. V., Swingle FI. S. 1939. The relationship between plankton production and fish production in ponds. Trans. Amer. Fisch. Soc., 68, 309—315.
Sosnowska J. 1956. Zielenice w planktonie stawów rybnych gospodarstwa doświadczalnego PAN w Landeku — A survey of green algae in phytoplankton at the Experimental Fisch Farm of the Polish Academy of Sciences in Landek. Acta Soc. Bot. Poloniae. 25, 2, 203—244.
Šrámek-Hušek R. 1941. Phyllopoda a Eucopepoda Pardubicka (excl. Harpacticidae). Věst. Kral. čes. spol, nauk, 2, 1—57.
Šrámek-Hušek R. 1962. Die Mitteleuropäischen Cladoceren- und Copepodengemeinschaften und deren Verbreitung in den Gewässern der ČSSR. Sbornik, Technologie vody, 6 (1), 99—133.
Starmach K. 1958. Wydajność stawów nawożonych superfosfatem w Gospodarstwach Doświadczalnych PAN w Ochabach w latach 1952—1956. Biuletyn Zakładu Biologii Stawów PAN. 6. 83—97.
Starmach K. 1961. Zbiorowiska glonów w potoku Piekielnik koło Jabłonki — Communities of algae in the stream Piekielnik near Jabłonka. Acta Hydrobiol., 3, 2—3, 143—150.
Starmach K. 1962. Nowe i rzadkie sinice w planktonie stawu rybnego — New and rare blue-green algae in the plankton of a fish pond. Acta Hydrobiol., 4, 3—4, 229—244.
Starmach K. 1963. Rośliny Słodkowodne. Flora Słodkowodna Polski, 1, Warszawa, PWN.
Starmach K. 1964. Glony na wilgotnych skałach nadmorskich w Warnie (Bułgaria) — Algae on damp coastal rock at Warna (Bulgaria). Acta Hydrobiol., 6, 3, 159—170.
Symoens J. J. 1951. Esquisse d’un système des associations algales d’eau douce. Trav. Ass. Limnol., 11, 395—408.
Szklarczyk-Gazdowa C. 1965. Plankton wybranych stawów dorzecza Górnej Wisły ze szczególnym uwzględnieniem zielenic — Plankton of certain fish ponds in the upper Vistula. Monogr. Bot., 19, 85—147.
Thunmark S. 1945. Zur Soziologie des Süsswasserplanktons. Folia Limnol. Skandinav., 3, 1—66.
Vinberg G. G. 1952. Biologičeskije osnowy mineralnego udobrenija rybovodnych prudov. Uspechy Sovr. Biol., 34, 52—81.
Wasylik K. 1965. Communities of algae from the Soła river and its tributaries. Acta Hydrobiol. 7, Suppl. 1: 9-50.
Weimann R. 1938. Planktonuntersuchungen in niederschlesischen Karpfenzuchtgebiet. Zeitschr. f. Fisch., 36, 109—184.
Wunder W., Untermöhl H., Ohle W. 1935. Untersuchungen über die Wirkung von Superphosphat bei der Düngung grosser Karpfenteiche. Zeitschr. f. Fisch., 33, 555—613.
Wróbel S. 1959. Wpływ nawożenia azotowo-fosforowego na skład chemiczny wody stawów rybnych. Acta Hydrobiol., 1, 1, 55—86.
Wróbel S. 1962. Wpływ nawożenia azotowo-fosforowego na skład chemiczny wody, produkcję pierwotną fitoplanktonu i przyrosty ryb w stawach. Acta Hydrobiol. 4, 2, 151—204.
Žadin W. I. 1959. Voprosy biologičeskoj produktivnosti vodoemov pri udobrenii rybovodnych prudov. Trudy VI Soveščanija po problemam biologii vnutriennych vod. Moskva-Leningrad. Izd. Akad. Nauk SSSR, 5—16.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 8

Issue:

Suppl. 1

Start page:

13

End page:

46

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:189219

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

May 13, 2021

In our library since:

May 13, 2021

Number of object content downloads / hits:

48

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/175906

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information