RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Ekologia i biogeografia jętek (Ephemeroptera) wód płynących w polskiej części Karpat. 1. Rozprzestrzenienie i analiza ilościowa ; Ecology and biogeography of mayflies (Ephemeroptera) of running waters in the Polish part of the Carpathians. 1. Distribution and quntitative analysis

Creator:

Sowa, Ryszard

Date issued/created:

1975

Resource type:

Text

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 292-297

Type of object:

Journal/Article

References:

Albarda H. 1878. Descriptions of three New European Ephemeridae. Ent. Month. Mag., 15, 128 — 130.
Bogoescu C. 1958. Ephemeroptera. Fauna R. P. Romine, Insecta, 7, 3, Bucuresti, 1—187.
Bogoescu C., Tabacaru I. 1966. Beiträge zur Kenntnis der Morphologischen Artmerkmale der Ephemeropteren-Weibchen aus der Familie Baetidae. I. Gattung Centroptilum Eaton. Ent. Tidskr., 87, 171—178.
Bombówna Μ. 1960. Hydrochemiczna charakterystyka rzeki Soły i jej dopływów— Hydrochemische Charictetistik des Flüsses Soła und seiner Nebenflüsse. Acta Hydrobiol., 2, 175—200.
Bombówna Μ. 1968. Hydrochemiczna charakterystyka potoku Białka Tatrzańska — Hydrochemical characteristics of the Białka Tatrzańska stream. Acta Hydrobiol., 10, 27—37.
Bombówna Μ. 1969. Hydrochemiczna charakterystyka rzeki Raby i jej dopływów — Hydrochemical characteristics of the river Raba and its tributaries. Acta Hydrobiol., 11, 479—504.
Bombówna Μ. 1971. Skład chemiczny wody potoków Polskich Tatr Wysokich ze szczególnym uwzględnieniem Suchej Wody — The chemical composition of the water of streams of the Polish High Tatra Mts. particularly with the regard to the Stream Sucha Woda. Acta Hydrobiol., 13, 270—391.
Botosaneanu L., Tabacaru I. 1963. Ephéméroptères, Plécoptères et Trichoptères des Monts de Fagarasch (Alpes de Transsylvanie). Bull. Inst. roy. Sc. nat. de Belgique, 39, 38, 1—58.
Brinck P. 1949. Studies on Swedish Stoneffies (Plecoptera). Opus. Ent., Suppl. 11, 1—250.
Ciszek H., Sosińska E. 1965. Mayflies (Ephemeroptera) and Beetles (Coleoptera) of the Dunajec River. Dratnal E., Szczęsny B.: Benthic fauna of the Dunajec River. Kom. Zag. Ziem Górskich PAN, 11, 182—186.
Dittmar H. 1955. Ein Sauerlandbach. Untersuchungen an einem Wiesen-Mittelgebirgsbach. Arch. f. Hydrobiol. 50, 305—552.
Dudich E. 1958. Die Grundlagen der Fauna eines Karpaten-Flusses. Acta Zool. Hung., 3, 179— 200.
Dziędzielewicz J. 1919. Owady siatkoskrzydłowate ziem Polski. Rozpr. i Wiad. Muz. Dziedusz., 3 (1917), 105—168.
Eaton A. E. 1883—1888. A revisional monograph of recent Ephemeridae or Mayflies. Trans. Linn. Soc., (2), 3, Zool.
Głowaciński Z. 1968. Badania nad fauną jętek (Ephemeroptera) okolic Krakowa — Studies on the fauna of mayflies (Ephemeroptera) in the environs of Cracow. Acta Hydrobiol., 10, 103—120.
Gołek J. 1961. Termika rzek polskich. Prace PIHM, 62, 1—79.
Grandi Μ. 1960. Ephemeroidea. Fauna d’Italia. Bologna, Calderini. 1—474.
Grandi Μ. 1964. Contributi alio studio degli Efemerotteri italiani. 26, Reperti suile ninfe del genere Centroptilum Etn. Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna, 27, 119—125.
Husárová-Dudiková A. 1960. Prispevek k poznaniu benthálnej fauny potoka Bystrica v Malych Karpatoch. Acta Fac. R. N. Univ. Com., 4, 415—436.
Hynes H. B. N. 1971. The Ecology of Running Waters. Liverpool, Univ. Press.
Ikonomov P. 1962. Baetidae (Ephemeroptera) na Makedonija. God. Zbor. Prir.-Mat. Fak.Univ. Skopje, 13, Biol., 1, 83—140.
Illies J. 1952. Die Mölle. Faunistisch-ökologische Untersuchungen an einem Forellenbach im Lipper Bergland. Arch. Hydrobiol., 46, 424—612.
Illies J. 1953. Die Besiedlung der Fulda (insbes. das Benthos der Salmonidenregion) nach dem jetzigen Stand der Untersuchung. Ber. Limnol. Flussstat. Freudenthal., 5, 1—28.
Illies J. 1967. Ephemeroptera. Limnofauna Europaea. Stuttgart, G. Fischer Verl., 212—219.
Jacob U. 1973. Ein Centroptilum des stenopteryx-K,omplexes aus dem mitteleuropäischen Flachland (Baetidae, Ephemeroptera). Reichenbachia, 14, 21, 163—170.
Jażdżewska T. 1971. Jętki (Ephemeroptera) rzeki Grabi. Pol. Pismo Ent., 41, 2, 243—304.
Kamler E. 1960. Notes on the Ephemeroptera Fauna of Tatra streams. Pol. Arch. Hydrobiol., 8, 107—127.
Kamler E. 1962. La faune des Ephémères de deux torrents des Tatras. Pol. Arch. Hydrobiol., 10, 15—38.
Kamler E. 1965. Thermal conditions in mountain waters and their influence on the distribution of Plecoptera and Ephemeroptera larvae. Ekol. Pol., A, 13, 377—414.
Kamler E. 1966. L'influence du degré d'astatisme de certains facteurs du milieu sur la répartition des larves d'Ephémères et des Plécoptères dans les eaux des montagnes. Verh. Int. Ver. Limnol., 16, 663—668.
Kamler E. 1967. Distribution of Plecoptera and Ephemeroptera in relation to altitude above sea level and current speed in mountain waters. Pol. Arch. Hydrobiol., 14, 29—42.
Kamler E., Riedel W. 1960. The effect of Drought on the Fauna of Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera of a Mountain Stream. Pol. Arch. Hydrobiol., 8, 87—94.
Kawecka B., Kownacka M., Kownacki A. 1971. Ogólna charakterystyka biocenoz w potokach Polskich Tatr Wysokich — General characteristics of the biocoenosis in the streams of the Polish High Tatras. Acta Hydrobiol., 13, 465—476.
Kazlauskas R. S. 1964. Materiały k poznaniju podenok reki Oki. Trudy Zool. Inst. AN SSSR, 32, 164—176.
Kazlauskas R. S. 1965. Brachycercus pallidus Tshern. i Baetopus wartensis Keff. (Ephemeroptera) v rekach Litovskoj SSR. Nauč. Trudy vysš. ucěb. zav. Lit. SSR,. Biol., 5, 201—203.
Keffermüller Μ. 1960. Badania nad fauną jętek (Ephemeroptera) Wielkopolski. Prace Kom. Biol. P. T. P. N„ 19, 411 —467.
Keffermüller Μ. 1967. Badania nad fauną jętek (Ephemeroptera) Wielkopolski. III. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 20, 15—28.
Keffermüller Μ. 1972. Badania nad fauną jętek (Ephemeroptera) Wielkopolski. Pol. Pismo Ent., 42, 527—533.
Keffermüller Μ., Sowa R. 1975. Les espèces du groupe Centroptilumpulchrum Eaton (Ephemeroptera, Baetidae) en Pologne Pol. Pismo Ent. 45, 3-4, 479-486.
Klapáek F. 1906. Přispěvek ke znalosti fauny Neuropteroid Chorvatska, Slavonska i zemi sousednich. Rozpr. česke Akad., 15, 16.
Kimmins D. E. 1960. The Ephemeroptera Types of Species described by A. E, Eaton, R. Mc Lachlan, and F. Walker. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Ent. 9, 269—318.
Kownacka Μ. 1971. Fauna denna potoku Sucha Woda (Tatry Wysokie) w cyklu rocznym — The bottom fauna of the stream Sucha Woda (High Tatra Mts) in the annual cycle. Acta Hydrobiol., 13, 415—438.
Kownacka Μ., Kownacki A. 1965. The bottom fauna of the river Białka and of its Tatra tributaries the Rybi Potok and Potok Roztoka. Limnol. Invest, in the Tatra Mts and Dunajec River Basin. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11, 129—151.
Kownacka Μ., Kownacki A. 1968. Wpływ pokrywy lodowej na faunę denną potoków tatrzańskich— The influence of ice cover on bottom fauna in the Tatra streams. Acta Hydrobiol., 10, 95—102.
Kownacki A. 1971. Taksoceny Chironomidae potoków polskich Tatr Wysokich (Taxocens of Chironomidae in streams of the Polish High Tatra Mts). Acta hydrobiol. 13, 4: 439—464.
Kownacki A., Kownacka M. 1965. The bottom fauna of the lakes Morskie Oko and Wielki Staw in the Polish Tatra Mountains. Limnol. Invest, in the Tatra Mts and Dunajec River Basin. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11, 33—38.
Krzanowski W., Fiedor E., Kuflikowski T. 1965. Fauna denna kamienisto-prądowych siedlisk dolnych odcinków Białego Dunajca, Rogoźnika i Lepietnicy. Zesz. Nauk. U. J., Prace Zool., 9, 43—60.
Krzyżanek E. 1971. Fauna denna zbiornika zaporowego w Tresnej na rzece Sole w 1966 roku — Bottom fauna in the Tresna dam reservoir in 1966. Acta Hydrobiol., 13, 335—342.
Landa V. 1968. Die faunistische Erforschung der Wasserinsekten in der ČSSR und die Verwertung ihrer Ergebnisse. Abh. Ber. Naturk. Görlitz, 44, 2, 21—29.
Landa V. 1968. Development cycles of Central European Ephemeroptera and their interrelationship. Acta ent. bohemoslov., 65, 276—284.
Landa V. 1969. Jepice — Ephemeroptera. Fauna ČSSR, 18, Praha, Academia.
Landa V. 1970. Ecdyonurus submontanus, Heptagenia quadrilineata, Rhithrogena hercynia — new species of mayflies (Ephemeroptera) of the family Heptageniidae from Czechoslovakia. Acta ent. bohemoslov., 67, 13—20.
Lestage J. A. 1919. Contribution à l'étude des larves des Ephémères paléarctiques. Sér. 2. Ann. Biol. Lac., 9, 89—192.
Mikulski J. S. 1929. Przyczynek do znajomości fauny doliny Popradu w okolicy Muszyny: Ephemeroptera, Trichoptera i Neuroptera. Spraw. Kom. Fizjogr. PAU, 65, 81—92.
Mikulski J. S. 1931. O kilku nowych dla Polski gatunkach jętek (Ephemeroptera). Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., 1, 323—325.
Mikulski J. S. 1933. Próba charakterystyki zoogeograficznej jętek (Ephemeroptera) fauny Polski. Pam. 14 Zjazdu Lek. i Przyr., Poznań, 476—478.
Mikulski J. S. 1935. Przyczynek do znajomości fauny Czarnohory: 7, Ephemeroptera. Rozpr. Spraw. Inst. Bad. Lasów Państw., A, 8, 43—51.
Mikulski J. S. 1936. Jętki (Ephemeroptera). Fauna Słodkowodna Polski, 15, Warszawa, Kasa im. Mianowskiego.
Mikulski J. S. 1937. Materiały do poznania fauny jętek (Ephemeroptera) Beskidu Wyspowego i Gorców. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., 3, 47—56.
Mikulski J. S. 1938. Notiz über die Nymphen der Eintagsfliegen der Gattung Torleya Lestage. Ann. Mus. Zool. Pol., 13, 33—39.
Mikulski J. S., 1950. Fauna jętek (Ephemeroptera) źródłowych potoków Wisty. Prace Biol. Śląskie, 2, 143—162.
Mikulski Z. 1963. Zarys hydrografii Polski. Warszawa, PWN.
Miron I. 1959. Contribuţii la cunoaşterea Ephemeropterelor din bazinul mijlociu al Bistriţei. Anal. Ştiint. Univ. Iaşi, Sect. 2, 6, 307—314.
Miron I. 1960. Contribuţii la studiul nevertebratelor acvatice din Bistriţa şi afluenţii săi in zona lacului de baraj Bicaz. Anal. Ştiint. Univ. Iaşi, Sect. 2, 6, 719—728.
Müller-Liebenau I. 1969. Revision der europäischen Arten der Gattung Baetis Leach, 1815 (Insecta, Ephemeroptera). Gewässer u. Abwässer, 48/49, 1—214.
Müller-Liebenau I. 1974. Baetidae aus Südfrankreich, Spanien und Portugal (Ephemeroptera,. Insecta). Gewässer u. Abwässer, 53/54, 7—42.
Musiał L., Turoboyski L., Chobot M., Łabuz W. 1958. Badania nad zanieczyszczeniem rzeki Soły i jej zdolnością samooczyszczania. Pol. Arch. Hydrobiol., 4, 221—250.
Musiał L., Chobot M., Pudo J. 1962. Stan zanieczyszczenia rzeki Raby. Prace IGW, 1, 2, 49—87.
Obr S. 1955. Přispěvek ke studiu fauny pramenu, jezer a bystřin v Liptovských holich (Tatry). Acta Soc. Zool. bohemoslov., 19, 9—26.
Oleksynova K., Komornicki T. 1965. The chemical composition of water in the polish Tatra Mountains and the problem of its variation in time. Limnol. invest. in the Tatra Mountains and Dunajec river basin. Kom. Zag. Ziem Górskich PAN, 11, 91—111.
Pasternak K. 1960. Gleboznawcza i geologiczna charakterystyka dorzecza rzeki Soły, Acta Hydrobiol., 2, 3—4, 159—174.
Pasternak K. 1964. Geologiczna i gleboznawcza charakterystyka dorzecza rzeki Sanu. Acta Hydrobiol., 6, 3, 289—307.
Pasternak K. 1968. Charakterystyka podłoża zlewni rzeki Dunajec. Acta Hydrobiol., 10, 3, 299—317.
Pasternak K. 1969. A geological and pedological sketch of the river Raba catchment basin. Acta Hydrobiol. 11: 407–422.
Pasternak K. 1969. Wstępne badania nad właściwościami drobnych powierzchniowych osadów dennych rzeki Raby. Acta Hydrobiol. 11: 505–515.
Pasternak K., Cyberski J. 1973. Skład granulometryczny unosin wód rzek karpackich na tle jakości podłoża ich zlewni. Prob. Zagosp. Ziem Górskich PAN, 12, 131—152.
Pawłowski L. K. 1959. Remarques sur la répartition de la faune torrenticole des Carpathes. Prace Wydz. Nauk Mat. Przyr. Ł. T. N., 3, 57, 1—87.
Punzet J. 1969. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Raby — Hydrological characteristics of the River Raba. Acta Hydrobiol., 11, 423—477.
Puthz V. 1973. Was ist Baetis aurantiaca Burmeister 1839 (Insecta, Ephemeroptera)? Eine bibliographische und Typenstudie. Philippia (Kassel), 1, 262—270.
Puthz V. 1973. Zwei neue Synonyme in der Gattung Epeorus Eaton (Insecta, Ephemeroptera: Heptageniidae). Rev. suisse Zool., 80, 577—580.
Schoenemund E. 1930. Eintagsfliegen oder Ephemeroptera. Die Tierwelt Deutschlands, 19, Jena, 6. Fischer Verl.
Sowa R. 1959. Przyczynek do poznania fauny jętek (Ephemeroptera) okolic Krakowa. Acta Zool. Cracov., 4, 655—698.
Sowa R. 1961. Fauna denna rzeki Bajerki. Acta Hydrobiol. 3, 1, 1—32.
Sowa R. 1961. Oligoneuriella mikulski n. sp. Acta Hydrobiol., 3, 4, 287—294.
Sowa R. 1961. Nowe i rzadkie w faunie Polski gatunki widelnic (Plecoptera)—New and rare species of stoneflies (Plecoptera) in the fauna of Poland. Acta Hydrobiol., 3, 295—302.
Sowa R. 1962. Materiały do poznania Ephemeroptera i Plecoptera w Polsce — Material for the study of Ephemeroptera and Pleooptera in Poland. Acta Hydrobiol., 4, 205—224.
Sowa R. 1965. Ecological characteristics of the bottom fauna of the Wielka Puszcza stream. Acta Hydrobiol. 7, Suppl. 1: 61-92.
Sowa R. 1965. Invertebrate Water Animals of the Dunajec River. Along the Dunajec River. 16 Limnol. Conv. in Polonia, Kraków, 11—14.
Sowa R. 1971. Sur la taxonomie de Rhithrogena semicolorata (Curtis) et de quelques espèces voisines d'Europe continentale (Ephemeroptera: Heptageniidae). Rev. suisse Zool., 77, 4, 56, 895—920.
Sowa R. 1971. Ecdyonurus starmachi sp. n. et E. submontanus Landa des Carpates polonaises (Ephemeroptera, Heptageniidae). Bull. Acad. Pol. Scie., Cl. 2, 19, 407—412.
Sowa R. 1971. Note sur les deux especes de la famille Heptageniidae des Carpathes polonaises (Ephemeroptera). Acta Hydrobiol., 13, 29—41.
Sowa R. 1971. Note sur quelques Rhithrogena Eaton de la collection Esben-Petersen et la rede scription de Rhithrogena germanica Eaton (Ephemeroptera, Heptageniidae). Bull. Acad. Pol. Scie., Cl. 2, 285—289.
Sowa R. 1972. Baetis beskidensis n. sp. des Carpates polonaises (Ephemeroptera: Baetidae). Bull. Acad. Pol. Scie., Cl. 2, 20, 711—714.
Sowa R. 1973. Taxonomie et écologie d'Ecdyonurus carpathicus sp. n., des Carpates polonaises (Ephemeroptera, Heptageniidae). Bull. Acad. Pol. Scie., Cl. 2, 21, 285—289.
Sowa R. 1973. Taxonomie et écologie de Caenis beskidensis sp. n., des Carpates polonaises (Ephemeroptera, Caenidae). Bull. Acad. Pol. Scie., Cl. 2, 21, 351—355.
Sowa R. 1973. Contribution à l'étude des Oligoneuriella Ulm. européennes (Ephemeroptera, Oligoneuriidaé). Bull. Acad. Pol. Scie., Cl. 2, 21, 657—665.
Sowa R. 1974. Ecdyonurus fascioculatus sp. n., espèce voisine d'E. affinis Eaton du midi de la Pologne (Ephemeroptera, Heptageniidae). Bull. Acad. Pol. Scie., Cl. 2, 22, 315-329.
Sowa R. 1975. Notes on the European species of Procloeon Bengtsson with particular reference to Procloeon bifidum (Bengtsson) and Procloeon ornatum Tshernova (Ephemeroptera: Baatidae). Ent. scand., 6, 1—8.
Sowa R. 1976. What is Cloeon dipterum (Linnaeus). 1761? The nomenclatural and morphological analysis of a group of the European species of Cloeon Leach (Ephemeroptera: Baetidae). Ent. scand.
Sowa R., Szczęsny B. 1970. Widelnice (Plecoptera) i chruściki (Trichoptera) Babiej Góry [Stoneflies (Plecoptera) and caddis flies (Trichoptera) in the area of Mt. Babia Góra]. Ochrona Przyr., 35, 221—268.
Starmach K. 1956. Rybacka i biologiczna charakterystyka rzek — Characteristic of rivers from biological and fishery point of view. Pol. Arch. Hydrobiol. i Ryb., 3 (16), 307-332.
Steinberg A. 1935. Zur Biologie und larvalen Entwickung einer unbekannten Baetis larve. Verh. Int. Verein. Limnol., 7, 466—474.
Szczęsny B. 1974. The effect of sewage from the town of Krynica on the benthic invertebrates communities of the Kryniczanka stream. Acta Hydrobiol., 16, 1—29.
Tabacaru I. 1956. Contribuţii la studiul faunei de Ephemeroptere din regiunea Suceava. An. Univ. C. I. Parhon, 12.
Thomas A. 1968. Quelques Ecdyonurus et Rhithrogena européens de la collection Navás (Ephemeroptera). Ann. Limnol., 4, 209—218.
Thomas A. 1968. Sur la taxonomie de quelques espèces d'Ecdyonurus du Sud-Ouest de la France (Ephemeroptera). Ann. Limnol., 4, 51—71.
Thomas A., Sowa R. 1970. Ecdyonurus macani n. sp., espèce européenne voisine d 'E. torrentis Kimmins (Ephemeroptera, Heptageniidae). Anni. Limnol., 6, 75—85.
Tsternova O. A. 1928. Materialy k poznananiju podenok bassejna reki Oki. Rob. Okskoj. biol. stancii, 5, 2—3.
Ulfstrand S. 1968. Benthic animal communities in Lapland streams. Oikos, suppl. 10, 1—120.
Winkler O. 1952. Die benthische Fauna. (Bilý-Hanuska-Winkler: Hydrobiologia Hnilca a Hornádu). Bratislava, SAVU.
Wit K., Ziemońska Z. 1960. Hydrografia Tatr Zachodnich. Inst. Geogr. PAN, Kraków, PWN.
Zaćwilichowska K. 1968. Fauna denna dorzecza Kamienicy Nawojowskiej—Bottom fauna in the basin of the River Kamienica Nawojowska. Acta Hydrobiol., 10, 319—341.
Zelinka Μ. 1950. K poznani zviřeny horskych potoků Slezských Beskyd. Přir. Sb. Ostrav. Kraje, 11, 3—28.
Zelinka Μ. 1953. Larvy jepic (Ephemeroptera) z povodi Moravice a jejich vztahy k čistotě vody. Práce Moravskoslov. akad. přir. věd., 25, 181—200.
Zelinka Μ. 1953. K poznáni jepic (Ephemeroptera) Vysokých Tater. Spisy Přir. fak. Mas. univ. Brno, 348, 157—167.
Zelinka Μ. 1969. Die Eintagsfliegen (Ephemeroptera) in Forellenbächen der Beskiden. I.—Abundanz und Biomasse. Folia Fac. Sc. Nat. Univ. Purkyn. Brunensis, Biol., 10, 157—168.
Zelinka Μ. 1973. Die Eintagsfliegen {Ephemeroptera) in Forellenbächen der Beskiden. 2. Produktion. Hydrobiologia, 42, 13—19.
Zelinka Μ., Rothschein J. 1967. Die Ephemeropteren der Slowakai. Ac. Rer. Nat. Mus. Nat. Slov., 13, 61—71.
Zięba J. 1968. Charakterystyka występowania fauny dennej w Wisłoku w rejonie Krosna — A characteristic of the appearance of bottom fauna in the river Wisłok near Krosno. Acta Hydrobiol., 10, 453—469.
Zięba J., Zaćwilichowska K. 1966. Fauna denna Wisły pomiędzy Oświęcimiem a Krakowem — Bottom fauna in the Vistula between Oświęcim and Cracow. Acta Hydrobiol., 8, Suppl. 1, 389—410.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 17

Issue:

3

Start page:

223

End page:

297

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:204246

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 2, 2021

In our library since:

Aug 2, 2021

Number of object content downloads / hits:

35

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/183173

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information