Object structure
Title:

Directional changes in communities of the bottom macrofauna against the background of changing hydrochemical parameters of the River Vistula, above the Goczałkowice Reservoir (southern Poland) ; Kierunkowe zmiany zgrupowań makrofauny dennej na tle zmieniających się parametrów hydrochemicznych rzeki Wisły powyżej zbiornika Goczałkowice (Polska Południowa)

Creator:

Kasza, Henryk ; Krzyżanek, Edward

Publisher:

Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1993

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 219-220 ; ISSN 0065-132X

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Wisła

References:

Bagge P., Salmela V. M. 1978. The macrobenthos of the River Tourujoki and its tributaries (Central Finland). 1. Plecoptera, Ephemeroptera and Trichoptera. Notulae Entomol., 58, 159-168.
Dojlido J., Woyciechowska J. 1989. Water quality classification of the Vistula River basin in 1987. Ekol. pol., 37, 405-417.
Dratnal E. 1976. The benthic fauna of the Prądnik stream below an inlet of dairy waste effuents. Arch. Ochr. Środ., 2, 235-270.
Dumnicka E. 1978. Communities of oligochaetes (Oligochaeta) of the River Nida and its tributaries. Acta Hydrobiol., 20, 117-141.
Dumnicka E., Kasza H., Kownacki A., Krzyżanek E., Kuflikowski T. 1988. Effects of regulated streams on the hydrochemistry and zoobenthos in differently polluted parts of the upper Vistula River (Southern Poland). Hydrobiologia, 169, 183-191.
Dumnicka E., Pasternak K. 1978. The influence of physico-chemical properties of water and bottom sediments in the River Nida on the distribution and numbers of Oligochaeta. Acta Hydrobiol., 20, 215-232.
Golterman H. L., Clymo R. S. 1969. Methods for chemical analysis of fresh water. IBP Handbook, 8, Oxford, Blackwell Sci. Publ., 180 pp.
Hermanowicz W., Dożańska W., Dojlido J., Koziorowski B. 1976. Fizyczno-chemiczne badania wody i ścieków [Physico-chemical investigation on water and sewage]. Warszawa, Arkady, 846 pp.
Illies J. 1978. Limnofauna Europaea. Stuttgart-New York, G. Fischer Verl., Amsterdam, Swets a. Zeitlinger B.V., 532 pp.
Just J., Hermanowicz W. 1964. Fizyczne i chemiczne badania wody do picia i potrzeb gospodarczych [Physical and chemical examination of water for drinking and for economic purposes!. Warszawa, PZWL, 310 pp.
Kasprzak K., Szczęsny B. 1976. Oligochaetes (Oligochaeta) of the River Raba. Acta Hydrobiol., 18, 75-87.
Kasza H. 1992. Changes in the aquatic environment over many years in three dam reservoirs in Silesia (southern Poland) from the beginning of their existence - causes and effects. Acta Hydrobiol., 34, 65-114.
Krzyżanek E. 1986. The effect of the Goczałkowice dam reservoir on zoobenthos of the River Vistula (Southern Poland). Acta Hydrobiol., 28, 215-225.
Krzyżanek E. 1991. The formation of bottom macrofauna communities in three dam reservoirs in Silesia (southern Poland) from the beginning of their existence. Acta Hydrobiol., 33, 265-305.
Lehmann I. 1971. Die Chironomiden der Fulda (systematische, oekologische und faunistische Untersuchungen). Arch. Hydrobiol., Suppl., 37, 466-555.
Sowa R. 1965. Ecological characteristics of the bottom fauna of the Wielka Puszcza stream. Acta Hydrobiol., 7 Suppl., 61-92.
Sowa R., Szczęsny B. 1989. Makrobezkręgowce Dunajca. Mat. Symp. "Dunajec - wczoraj, dziś, jutro" [Macro-invertebrates of the Dunajec. Proc. Conf. "The Dunajec - yesterday, today, and tomorrow"]. Niedzica, 51-57.
Srokosz K. 1980. Chironomidae communities of the River Nida and its tributaries. Acta Hydrobiol., 22: 191-215.
Szczęsny B. 1991 . Makrobezkęęgowce . W : Dynowska I., M. Maciejewski (Red.): Dorzecze górnej Wisły. 2. [Macro-invertebrates. In: Dynowska I., M. Maciejewski (Eds): Catchment area of the upper Vistula. 2.]. Warszawa-Kraków, PWN, 60-68.
Voropaev G. V., Avakyan A. B. (Eds), 1986. Vodokhranilishcha i ikh vozdeystviye na okruzhayushchuyu sredu. Moskva, Nauka, 368 pp.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 35

Issue:

3

Start page:

213

End page:

220

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: