RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wpływ różnych materiałów glebowych dna stawów na skład chemiczny wody ; Einfluss der Bodenzusammensetzung des Teichgrundes auf die chemische Beschaffenheit des Wassers

Creator:

Pasternak, Kazimierz

Date issued/created:

1958

Resource type:

Text

Publisher:

Polska Akademia Nauk Zakład Biologii Stawów ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 57-59

Type of object:

Journal/Article

References:

Alekin O. A. 1956. Podstawy hydrochemii. Warszawa.
Bassalik K. 1933. Bilans azotowy w akwariach. Acta Societatis Botanicorum Pol., t. IX, nr 1 — 2 str. 365.
Bielenia C. 1954. Zapory wodne w świetle nowoczesnego gruntoznawstwa. Gospodarka Wodna, R. 14, z. 2, str. 52 — 54.
Boratyński K., Roszykowa S., Turyna Zb., Roszyk E. 1956. Porównanie metod sporządzania wyciągów glebowych kwasem solnym. Roczniki Gleboznawcze, t. V, st. 171 — 202.
Breest F. 1925. Über die Beziehungen zwischen Teichwasser, Teichschlamm und Teichuntergrund. Archiv, f. Hydrobiol. B. XV, S. 422 — 542. Stuttgart.
Cronheim und Czensny R. 1919. Bodenuntersuchungen. Zeitschrift f. Fischerei, B. 20, S. 22 — 37. Berlin.
Czensny R. 1952. Humusbestimmung im Schlamm. Zeitschrift f. Fisch. N.F., B.I, H.3/4, S. 247 — 252.
Ensminger L. E., Gieseking J. E. 1941. Adsorption of proteins by montmorillonite clays and its effect on base-exchange capacity. Soil Sci., 51, 125 — 132.
Ensminger L. E., Gieseking J. E. 1942. Resistance of clay-adsorbed proteins to protolytic hydrolysis. Soil Sci., 53, 205 — 209.
Evans R. C. 1948. An Introduction to crystal chemistry. Cambridge.
Grim R. E. 1953. Clay Mineralogy, New Jork — London — Toronto.
Grim R. E. 1953. Jon exchange in relation to some properties of soil-water systems. Symposium on exchange phenomena in soils. Baltimore.
Hendricks S. B. 1941. Base-exchange of the clay mineral montmorillonite for organic cations and its dependence upon adsorption due to van der Waals Forces. J. Phys. Chem., 45, 65 — 81.
Kühl H., Mann H. 1952. Rhytmische Veränderungen im Chemismus von Aquarienwässern. Zeitschrift f. Fisch., N. F., B. I, H. 1/2, S. 7 — 27.
Kühl H., Mann H. 1955. Über unperiodische Veränderungen im Chemismus von Süsswasseraquarien. Zeitschrift f. Fisch., N. F., B. IV, H. 3/4.
Lantsch C. 1925. Der Boden der Wielenbacher Teiche (Kolloidgehalt, Bakterientätigkeit). Archiv f. Hydrol., B. XV, S. 406 — 411. Stuttgart.
Musierowicz A. 1947. Adsorpcyjne własności gleb. Warszawa.
Musierowicz A. 1949. Skład mechaniczny gleb i metody analizy mechanicznej. Warszawa.
Musierowicz A. 1953. Próchnica gleb. Roczniki Nauk Rolniczych, t. 67, A —3.
Olszewski P. 1937. Kilka danych o chemiźmie wód w okolicy Hali Gąsienicowej. Sprawozd. Komisji Fizjograf. PAN, t. 72.
Prikłoński W., Łaptiew F. 1955. Własności fizyczne i skład chemiczny wód podziemnych. Wyd. Geolog., Warszawa.
Ross C. S., Hendricks S. B. 1945. Minerals of the montmorillonite group. Geol. Surr. U. S. Dep. of the interior. Washington.
Schäperclaus W. 1955. Bedeutung und Behandlung des Teichbodens in der Karpfenteichwirtschaft. Deutsche Fischerei Zeitung., H. 7 und 8, S. 211 — 217 und 243 — 246. Berlin.
Stangenberg M. 1935. Chemische Untersuchungen am Wigrysee. Arch. Hydrobiol. i Ryb., t. IX, nr. 3 — 4. Suwałki.
Stangenberg M. 1938. Skład chemiczny osadów głębinowych jezior Suwalszczyzny. Rozpr. i Sprawozd. I.B.L.P., ser. A, nr 31.
Stangenberg M. 1938. Warunki produkcji w stawach. I. Skład chemiczny wody stawów. Rozpr. i Spraw. I.B.L.P., ser. A, nr 34.
Stangenberg M. 1938. Zur Hydrochemie der Tatraseen. Verhandl, der Inter. Verennigung für Theoret. u angew. Limnologie, B. 8/2, s. 33.
Stangenberg M. 1949. Nitrogen and carbon in the bottom deposits of lakes and in the soils under corpponds. Verhandl. der Inter. Vereinigung für Theoret. u. angew. Limnologie, B. X, S. 422—437.
Starmach K. 1951. Życie ryb słodkowodnych. PIWRiL, Warszawa.
Struszyński M. 1954. Analiza techniczna. Warszawa.
Tokarski J. 1928. Petrografia. Lwów.
Tokarski J. 1939. über eine planimetrische Methode der kristallinen Gesteine. Bull. L’Acad. Pol.
Tokarski J. 1953. Principles of the Thermal Analysis of Soils. Bull. L’Acad. Pol. U. Sc. Math. et Nat. S. A., Kraków.
Tokarski J. 1954. Zagadnienie naturalnej klasyfikacji gleb. Roczniki Gleboznawcze, t. III, str. 57.
Tokarski J. 1954. Zagadnienie koloidów glebowych. Postępy Nauki Rolniczej, z. 5. str. 41 — 78.
Tokarski J. 1955. Skład mineralny niektórych gleb lekkich w Polsce, jako wskaźnik ich żyzności. Postępy Nauk Rolniczych, z. 2, str. 18—32.
Treadwell F. P. 1946. Kurzes Lehrbuch der analitischen Chemie, Wien.
Treadwell W. D. 1947. Tabellen Vorschriften zur quantitativen Analyse. Wien.
Waksman S. A. 1936. Humus: origin, Chemical composition and importance in nature, London.
Wiedieniejewa N. E., Wikulowa M. F. 1954. Metoda badania minerałów ilastych za pomocą barwików i jej zastosowanie w litologii. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa.
Winogradzki S. 1953. Mikrobiologia gleby. PWRiL. Warszawa.

Relation:

Biuletyn : Prace z zakresu hydrobiologii i rybactwa

Volume:

Nr 7

Start page:

27

End page:

60

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:213821

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 1, 2021

In our library since:

Oct 1, 2021

Number of object content downloads / hits:

172

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/188314

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information