RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Geologiczna i gleboznawcza charakterystyka dorzecza rzeki Górnej Wisły ; Geological and pedological characteristic of the upper basin of Vistula river

Creator:

Pasternak, Kazimierz

Date issued/created:

1962

Resource type:

Text

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 297-299

Type of object:

Journal/Article

References:

Alekin O. A. 1956. Podstawy hydrochemii. Wyd. Geol., Warszawa.
Bombówna Μ. 1960. Hydrochemiczna charakterystyka rzeki Soły i jej dopływów. Acta Hydrobiol., 2, 3—4, 175—200.
Burtanówna J., Konior K., Książkiewicz Μ. 1937. Mapa geologiczna Karpat Śląskich. Wyniki badań i objaśnienia do mapy; PAU Wyd. Śląskie, Kraków.
Dobrzański B. 1950. Występowanie rędzin na skałach fliszu karpackiego. Annal. UMCS, s. E, 5, 12, 349—366.
Kamieński Μ. 1949. Skały budowlane w Polsce. Biul. PIG 57.
Klimaszewski Μ. 1939/46. Podział morfologiczny południowej Polski. Czasopismo Geograf., 17, 3—4, 133—182.
Koczwara Μ. 1930. Szata roślinna Beskidu Ustrońskiego. Wyd. Muzeum Śląskiego, dział 3, 1, Katowice.
Koczwara Μ. 1931. Barania Góra jako rezerwat przyrodniczy. Wyd. Muzeum Śląskiego, dział 3, 4, Katowice.
Konior K. 1938. Zarys budowy geologicznej brzegu karpackiego w obrębie arkusza Biała — Bielsko. PAU Wyd. Śląskie, prace geolog., 5, Kraków.
Kozłowska A. 1936. Biocenoza lasów Pogórza Cieszyńskiego. PAU Wyd. Śląskie, prace biol., 1, 1—78, Kraków.
Książkiewicz Μ.,1935. Utwory czwartorzędowe Pogórza Cieszyńskiego, PAU, Wyd. Śląskie, prace geol., 2, Kraków.
Lazar J. 1950. Gleby Góry Jasieniowej w Beskidzie Śląskim. Roczn. Glebozn., 1, 115—130.
Lazar J. 1952. Gleby karpackie piaskowcowe. Roczn. Glebozn., 2, 112—137.
Lazar J. 1952. Profil geologiczno-gleboznawczy dygitacji goleszowskiej płaszczowiny cieszyńskiej. Roczn. Glebozn., 2, 138—139.
Lazar J. 1952. Badania wstępne nad glebami Karpat fliszowych. Roczn. Nauk. Rol., A, 66, 1, 95—127.
Lazar J., Strzemski Μ. 1958/59. Mapa gleb Polski 1 : 300 000, arkusz Cieszyn, wyd. A, IUNG.
Milata W. 1937. Pokrywa śnieżna w Karpatach. Prace Stud. Turyzmu U. J., 3, 52, Kraków.
Musierowicz A. 1939. Studia nad glebami połoninowymi pasma gór „Baba Ludowa”. Roczn. Nauk. Rol. i Leśn., 46, 169—201.
Oleksynowa K., Komornicki T. 1958. Materiały do znajomości wód w Tatrach, Cz. 4, Dol. Kościeliska. Zesz. Nauk WSR, Rol. 5, 13—44, Kraków.
Oleksynowa K., Komornicki T. 1961. Materiały do znajomości wód w Tatrach, Cz. 6, Dol. Rybiego Potoku, Dol. Roztoki. Zesz. Nauk. WSR., Rol. 8, 37—66, Kraków.
Olszewski P. 1937. Kilka danych o chemizmie wód w okolicy Hali Gąsienicowej. Spraw. Kom. Fizjograf. PAU, 72, 493—500.
Pardé Μ. 1957. Rzeki. Warszawa, PWN.
Pasternak K. 1959. Gleby gospodarstw stawowych dorzecza Górnej Wisły. Acta Hydrobiol., 1, 3—4, 221—283.
Pasternak K. 1960. Gleboznawcza i geologiczna charakterystyka dorzecza rzeki Soły, Acta Hydrobiol., 2, 3—4, 159—174.
Pietkiewicz S. 1958. Wody kuli ziemskiej — Wody lądowe. Warszawa, PWN.
Siemińska J. 1956. Hydrobiologiczna i rybacka charakterystyka rzeki Brynicy. Pol. Archiv. Hydrobiol., 3, (16), 69—160.
Smulikowski K. 1945/46. Z petrografii warstw godulskich okolicy Jaworza na Śląsku Cieszyńskim. Spraw. Pozn. Tow. Przyj. Nauk., 13, Poznań.
Sokołowski S. 1952. Przeglądowa mapa geologiczna Polski. Inst. Geol., arkusz Cieszyn.
Stangenberg K. 1951. Skład chemiczny wód rzecznych na Dolnym Śląsku. Kosmos, s. A, 66, 4.
Stangenberg Μ. 1937. Zur Hydrochemie der Tatra-Seen. Verh. J. V. L., 8, 2.
Stangenberg Μ. 1939. Zur Oligotrophie des Ohrid-Sees. Archiw. Hydrob. i Ryb., 12.
Stangenberg Μ. 1951. Skład chemiczny i bakteriologiczne wskaźniki zanieczyszczenia wody rzek Wieprza i Pilicy. Wiad. Służby Hydrol. i Meteorol., 2, 4 i 5.
Stangenberg Μ. 1958. Ogólny pogląd na skład chemiczny wód rzecznych Polski. Pol. Archiw. Hydrobiol., 4 (17), 289—359.
Starmach K. 1938. Badania sestonu Górnej Wisły i Białej Przemszy. Spraw. Kom. Fizjograf. PAU, 73, 1—145, Kraków.
Starmach K. 1958. Hydrobiologiczne podstawy użytkowania przez wodociągi wód płytkich zbiorników rzecznych. Pol. Archiw. Hydrobiol., 4 (17), 9—66.
Stentz E. 1930. Z klimatologii Śląska. Wyd. Muzeum Śląsk, dział III, 3, Katowice.
Strzemski Μ. 1953. Problem typologii górskich gleb leśnych. „Sylwan”, 97, 1, 3—15.
Szajnocha W. 1922. Wapienie cieszyńskie w Goleszowie na Śląsku. Rozpr. AU., s. A, 61, 1—42.
Szajnocha W. 1922. Przekrój warstw karpackich między Ustroniem a źródliskami Wisły pod Magurką i Baranią. Roczn. Pol. Tow. Geol., 1.
Szajnocha W. 1927. Dolina Brennicy pod Skoczowem na Śląsku Cieszyńskim. Roczn. Pol. Tow. Geol., 4.
Turnau-Morawska Μ. 1954. Petrografia skał osadowych. Wyd. Geol. Warszawa.
Włodek J. 1925. Notatka o koncentracji jonów wodorowych niektórych wód Doliny Kościeliskiej i Chochołowskiej. Spraw. Kom. Fizjograf., PAU., 60, 113—128.
Praca zbiorowa, 1953. Badania glebowe terenu zalewu w Goczałkowicach. Maszynopis, Gliwice.
Praca zbiorowa, 1958. Prace i studia Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, cz. II. Warszawa PWN.
Praca zbiorowa, 1959. Genetyczna klasyfikacja gleb Polski. Roczn. Glebozn., 7, 2.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 4

Issue:

3-4

Start page:

277

End page:

299

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:186045

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 24, 2021

In our library since:

Apr 24, 2021

Number of object content downloads / hits:

124

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/188656

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information