Object structure
Title:

Ochrona przyrody z punktu widzenia filozofii

Group publication title:

Integralna Ochrona Przyrody

Creator:

Polak, Paweł

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; bibliografia na stronach 393-394 ; ISBN 978-83-918914-9-0

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

nature - philosophy ; nature - protection - philosophical aspect

References:

Anzenbacher A. 2003. 2003. Wprowadzenie do filozofii. tłum. J. Zychowicz, WAM, Kraków.
Głowaciński Z. 2006. Ochrona przyrody - czym jest, cele i formy. W: Akademia Ochrony Przyrody 2005/2006. IOP PAN, OSF WT PAT, Kraków, s. 9-16.
Leakey R., Lewin R. 1999. Szósta katastrofa. Historia życia a przyszłość ludzkości. Prószyński i S-ka, Warszawa.
Lewontin R. C. 1996. Geny, środowisko, organizmy. W: Ukryte teorie nauki, Znak, Kraków.
Mirek Z. 2002. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. W: Grzegorczyk M. i in. (red.) Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. IOP PAN, ISF, IB PAN, Kraków, s. 9-15.
Ślipko T. 1984. Zarys etyki ogólnej. WAM, Kraków, s. 124-192.
Tischner J. 1991. Zarys filozofii człowiekadla duszpasterzy i artystów. WN PAT, Kraków.
Weiner J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Start page:

383

End page:

394

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 33, II 6379

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: