RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The fish fauna in selected rivers of the Mazovian Lowland

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 55, no. 1 ; Ichtyofauna[!] of the selected rivers in Mazovia ; Ichthyofauna of the selected rivers in Mazovia ; Ichtiofauna wybranych rzek Niziny Mazowieckiej

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Publisher:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Bibliogr.: p. 88-89 ; P. 75-90 : ill. ; 25 cm ; Abstracts in Polish. Taxa in Latin

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

In 1999–2003, investigations of the fish fauna were carried out in selected rivers of the Mazovian Lowland. Electrofishing was used to investigate species diversity and abundance at 35 sampling sites. In total, 8618 fish representing 29 species were caught, weighing in total 77.9 kg. 13 to 22 species of fish and lamprey were registered. The highest number of species was identified in the Świder River (22), dominated in abundance by roach (35.1%) and stone loach (34.9%), and in the Rządza River (20), dominated by gudgeon (33.4) and roach (24.9%). Ten-spined stickleback dominated in the Długa River (45.5%), roach in the Klusówka river (27.0%), and gudgeon (48.4%) and sunbleak (30.0%) in the Utrata River. 9 reophilic species were identified in particular rivers, accounting for 8.6% to61.0% of total abundance. The abundance of pike, the major predator of small lowland rivers accounted for 0.1% in the Utrata River to 1.3% in the Rządza River. The highest abundance of fish in terms of numbers and the biomass per 1 km of river course were found in the Klusówka River and the Długa River.

References:

BACKIEL T. 1958. Stosunki narybkowe w płytkich środowiskach środkowej Wisły. Roczniki Nauk Rolniczych 75, B, 2: 313-362.
BACKIEL T. 1993. Ichtiofauna dużych rzek - trendy i możliwości ochrony. In: TOMIAŁOJĆ L. (ed.), Ochrona przyrody i środowiska w dolinach rzecznych, pp. 39-48. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
BALON E. K. 1975. Reproductive guilds of fishes: A proposal and definition. Journal of the Fisheries Research Board of Canada 32(6): 821-864.
BARANOWSKI J. 1999. Polska. Nowy podział administracyjny 1999. Twoje vademecum. INES, Szczecin.
BLESS R. 1985. Zur Regeneration von Bachen der Agrarlandschaft. Eine ichtyologische Fall-studie. Schrieftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, 26, 80 pp.
BŁACHUTA J., KUSZEWSKI J., Kusznierz J., Witkowski A. 1993. Ichtiofauna dorzecza Baryczy. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 6: 19^18.
BURAS P. & Gasiński Z. 2000. Zespoły ryb i ich zasoby w dorzeczu rzeki Długa. Okręg Warszawski PZW, manuscript.
COWX I. G. 1983. Review of the methods for estimating fish population size from survey removal data. Fish Managementmt 14, 2: 67-82.
CZARNECKA H. (ed.) 2005. Atlas podziału hydrograficznego Polski. Część 2. Zestawienie zlewni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
DANILKIEWICZ Z. 1996. Babka łysa (gołogłowa), Neogobius fluviatilis (Pallas, 1811), Perciformes, Gobiidae - nowy element w zlewisku Morza Bałtyckiego. Komunikaty Rybackie, 1RS, Olsztyn, 2: 267-277.
GŁOWACIŃSKI Z. 1996. Różnorodność gatunkowa - jej interpretacja i obliczanie. In: ANDRZEJEWSKI R. & WIŚNIEWSKI R. J. (eds), „Różnorodność biologiczna, pojęcia, oceny, zagadnienia ochrony i kształtowania”. Instytut Ekologii PAN „Człowiek i Środowisko”, Dziekanów Leśny. Zeszyty Naukowe 15: 57-70.
GŁOWACIŃSKI Z. (ed.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa, 449 pp.
GRABOWSKA J., Kotusz J., WITKOWSKI A. 2010. Alien invasive fish species in Polish waters: an overview. Folia Zoologica 59 (1): 73-85.
KOT H. & DOMBROWSKI A. (eds) 2001. Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce.
KRYZHANOVSKY S. G. 1948. Ecological groups of fishes and principles of their development. Nauchno-Issledovanie 27: 1-114 [in Russian],
LASSLEBEN P. 1977. Das Schatzverfahren fur Fischwasser nach Leger und Huet. Österreichs Fischerei 28: 53-64.
LAURENT M. & Lamarque P. 1974. Utilisation de la methode des captures successives (de Lury) pour l’évaluation des peuplements piscicoles. Annales Hydrobiology 5 (2): 121-132.
MARSZAŁ L., ZIĘBA G., PRZYBYLSKI M., GRABOWSKA J., KACZKOWSKI Z. 2004: Monitoring ichtiofauny systemu rzecznego Skrwy Prawej, Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 17: 77-98.
MARSZAŁ L., ZIĘBA G., PRZYBYLSKI M., GRABOWSKA J., PIETRASZEWSKI D., GMUR J. 2006. Ichtiofauna systemu rzeki Liwiec. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 19: 47-70.
MONITOR Polski nr 4, póz. 20. Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemyślu Drzewnego z dnia 16.01.1978 r. w sprawie utworzenia rezerwatów przyrody.
PENCZAK T. 1967. The biological and technical principles of the fishing by use of direct-current field. Przegląd Zoologiczny 11: 114—131 [In Polish],
PENCZAK T. 1968. Ichtiofauna rzek Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Ia. Hydrografia i rybostan Bzury i dopływów. Acta Hydrobiologica Kraków, 10, 4: 471-497.
PENCZAK T. 1969. Ichtiofauna rzek Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Część III. Przegląd i charakterystyka gatunków. Acta Hydrobiologica 11, 3: 339-360.
PENCZAK T. & Zalewski M. 1973. The efficiency of electrofishing with rectified pulsating current in the zones of a river of medium size, evaluated by the method of successive catches. Acta Hydrobiologica Kraków 15, 4: 343- 355 [In Polish],
PENCZAK T., ZACZYŃSKI A., KOSZALIŃSKI H., GALICKA W., UŁAŃSKA M., KOSZALIŃSKA M.1991. Ichtiofauna dorzecza Narwi. Część IV. Lewobrzeżne dopływy Narwi. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 4, 5: 83-99.
PENCZAK T., ZACZYŃSKI A., MARSZAŁ L., KOSZALIŃSKI H. 1995. Monitoring ichtiofauny dorzecza Pilicy. Część I. Dopływy. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 8: 5-52.
PENCZAK T., Kruk A., KOSZALIŃSKI H., Zięba G. 2000. Ichtiofauna rzeki Bzury. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 13: 23-33.
PENCZAK T, KOSTRZEWA J., KRUK A., MARSZAŁ L., ZIĘBA G., KOSZALIŃSKI H. 2001. Ichtiofauna dorzecza Wkry. Część I. Wkra. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 14: 5-17.
REMBISZEWSKI J.M. 1964. Ryby rzeki Jeziorki i Czarnej Strugi koło Warszawy. Fragmenta Faunistica 11, 7: 83-102.
ROLIK H., REMBISZEWSKI J. M. 1987. Ryby i krągłouste {Pisces et Cyclostomata). Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, PWN, Warszawa 316 pp.
SCHIEMER F., WAIDBACHER H. 1992. Strategies for conservation of a Danubian fish fauna. In: BOON P. J., CALOW P., & PETTS G. E (eds), River Conservation and Management, pp. 363-382. John Wiley & Sons Ltd, New York.
STARMACH К. 1964. Rybacka i biologiczna charakterystyczna rzek. Polskie Archiwum Hydrobiologii 3: 307-332.
STOLARZ P. & Sędkiewicz E. 1995. Stawy rybne w Halinowie - przewidywane do ochrony jako użytek ekologiczny. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5: 109-114.
ŚWIERZOWSKI A. 1997. Wpływ stosowanego w połowach prądu elektrycznego na ryby. In: Backtet, T., JAKUCEWICZ H. (eds),Wędkarstwo w ochronie wód i rybostanów, pp. 105-112. Materiały Konferencji Naukowej, Łódź, 26-27 maja 1997. Wydawnictwo Polskiego Związku Wędkarskiego, Warszawa.
WAJDOWICZ Z. 1979. Rozwój ichtiofauny zbiorników zaporowych o małych wahaniach stanu wody. Acta Hydrobiologica 6: 61-79.
WlŚNIEWOLSKI W. 2002. Czynniki sprzyjające i szkodliwe dla rozwoju i utrzymania populacji ryb w wodach płynących. Supplementa of Acta Hydrobiologica Kraków 3: 1-28.
WITKOWSKI A. 1991. Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) (Cyprinidae, Gobioninae) nowy gatunek w polskiej ichtiofaunie. Przegląd Zoologiczny 33: 583-598.
WITKOWSKI A. 1996. Introduced fish species in Poland: pros, and cons. Archives of Polish Fisheries 4, 1: 101-112.
WITKOWSKI A., Kotusz J., PRZYBYLSKI M. 2009. Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski: Czerwona lista minogów i ryb - stan 2009. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65 (1): 33-52.
ZALEWSKI M. 1975. Wpływ prądów elektrycznych stosowanych w elektropołowach na oddychanie wybranych gatunków ryb. Przegląd Zoologiczny 19: 329-334.
ZALEWSKI M. & PENCZAK T. 1981. Characterization of the fish community of the Utrata River drainage basin, and evaluation of the efficiency of catching methods. Polish Archives of Hydrobiology 28 (3/4): 385-396.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

55

Issue:

1

Start page:

75

End page:

90

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:34829 ; 0015-9301

Source:

MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P. 256 vol. 55 no. 1 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Nov 6, 2023

In our library since:

Oct 25, 2013

Number of object content downloads / hits:

1431

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/miiz/publication/52855

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information