RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Ichthyofauna of selected water bodies and the Vistula River in Warsaw

Creator:

Wiśniewolski, Wiesław ; Ligięza, Janusz

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 54, no. 1 ; Ichthyofauna of Warsaw ; Ichtiofauna wybranych zbiorników wodnych i Wisły na obszarze Warszawy

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Publisher:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Bibliogr.: p. 75-76 ; P. 59-76 : ill. ; 25 cm ; Abstracts in Polish. Taxa in Latin

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The ichthyofauna of the Warsaw section of the Vistula River as well as selected water bodies in Warsaw was described. The information was collected from catches, analysis of stocking registers as well as interviews with anglers carried out between 1989 and 2002. The existence of 40 fish species was noted, including 33 species in the Vistula River. 3 to 11 species, belonging to eurytopic and stagnophilic ecological guilds, was registered in particular water bodies. The results indicate that diversified fish assemblages exist in Warsaw water bodies that are subject to high anthropogenic pressure, including rich fish assemblages in the Vistula River.

References:

BACKIEL T., WIŚNIEWOLSKI W., BORZĘCKA I., BURAS P., SZLAKOWSKI J. & WOŹNIEWSKI M. 2000. Ichtiofauna Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Narwi. In: MATUSZKIEWICZ J. M., Roo-ZlELIŃSKA E. (eds), Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Warszawa, Dokumentacja Geograficzna 19: 97-105.
BALON E. K. 1975. Reproductive guilds of fishes - a proposal and definition. Journal of the Fisheries Research Board of Canada 32: 821-864.
BONTEMPS S. & RUDNICKI A. 1968 (manuscript). Ichtiofauna górnego odcinka rzeki Narwi. Instytut Rybactwa Śródlądowego, Żabieniec, 12 pp.
BORZĘCKA I., WIŚNIEWOLSKI W., SZLAKOWSKI J. & BURAS P. 2003 (manuscript). Ocena zespołów ryb jeziorka Szczęśliwice. Polski Związek Wędkarski, Okręg Mazowiecki, Warszawa, 10 pp.
BRYLIŃSKA M. (ed.). 2000. Ryby słodkowodne Polski. PWN, Warszawa, 521 pp.
DANILKIEWICZ Z. 1997. Minogi oraz ryby rzeki Bugu i jego polskich dopływów. Archiwum Rybactwa Polskiego 5 (Supl. 2): 5-82.
FIC M. & KRĘGIEL J. 2004. Warunki geomorfologiczne i hydrograficzne w rejonie jeziorka Czerniakowskiego. In: Fic M. (ed.): Ekofizjograficzno-urbanistyczne uwarunkowania zagospodarowania rejonu Jeziorka Czerniakowskiego w Warszawie - wybrane zagadnienia. IMUZ Falenty: 57-67.
KRUK A., SZYMCZAK M. & Spychalski P. 2003. Ichtiofauna miasta Łodzi. Part I. Dorzecza Jasienia i Łódki.Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 16: 79-96.
KRUK A., SPYCHALSKI P. & GALICKA W. 2005. Ichtiofauna miasta Łodzi. Part II. System Sokołówki. Roczniki Naukowe PZW 18: 29-46.
MATUSZKIEWICZ J. M. 2000. Założenia kompleksowych badań przyrodniczych międzywala Wisły na odcinku warszawskim. In: MATUSZKIEWICZ J. M., Roo-ZlELIŃSKA E. (eds), Międzywale Wisły jako Swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Warszawa, Dokumentacja Geograficzna 19: 7-15.
NABIALEK J. 1984. Wpływ ciepłych wód zrzutowych z elektrowni Kozienice na ichtiofaunę przybrzeżnej strefy Wisły.Roczniki Nauk Rolniczych, Seria H, 100 (4): 83-109.
OPUSZYŃSKIK. 1983. Podstawy biologii ryb. 2nd ed. PWRiL, Warszawa 590 pp.
PENCZAK T. 1988: Ichtiofauna dorzecza Pilicy. I. Przed utworzeniem zbiornika. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 1: 25-59.
PENCZAK T., KOSZALIŃSKI H., BUCZYŃSKA M. & JAKUCEWICZ H. 1990a. Ichtiofauna dorzecza Narwi. I. Narew.Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 3: 81-94.
PENCZAK T., MANN R. K. H., KOSZALIŃSKI H. & PLETROWSKA M. 1990b. Ichtiofauna dorzecza Narwi. II. Pisa i jej dopływy. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 3: 95-114.
PENCZAK T., ZACZYŃSKI A., KOSZALIŃSKI H., GALICKA W., UŁAŃSKA M. & KOSZALIŃSKA M. 1991a. Ichtiofaunadorzecza Narwi. III. Supraśl i inne rzeki Wysoczyzny Białostockiej. Roczniki Naukowe Polskiego ZwiązkuWędkarskiego 4: 65-81.
PENCZAK T., ZACZYŃSKI A., KOSZALIŃSKI H., KOSZALIŃSKA M. & UŁAŃSKA M. 1991b. Ichtiofauna dorzecza Narwi.IV. Lewobrzeżne dopływy Narwi. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 4: 83-99.
PENCZAK T., KOSZALIŃSKI H., ZACZYŃSKI A., KOSZALIŃSKA M. & UŁAŃSKA M. 1992. Ichtiofauna dorzecza Narwi.V. Rzeki Równiny Kurpiowskiej. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 5: 155-172.
PENCZAK T., KRUK A., KOSZALIŃSKI H. & ZIĘBA G. 2000. Ichtiofauna rzeki Bzury. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 13: 23-33.
PRUS P. 2004. Charakterystyka hydrobiologiczna jeziorka Czerniakowskiego. In: Fic M. (ed.): Ekofizjograficzno- urbanistyczne uwarunkowania zagospodarowania rejonu Jeziorka Czerniakowskiego w Warszawie - wybrane zagadnienia. Instytut Melioracji I Użytków Zielonych, Falenty: 40-53.
SCHIEMER F. & WAIDBACHER H. 1992. Strategies for conservation of a Danubian fish fauna. In: BOON P. J., CALOW P.& PETTS G. E. (eds), River Conservation and Management, pp. 363-382. John Wiley and Sons, Chichester, 470 pp.
SUMIŃSKI S. M. & Tenenbaum S. 1921. Przewodnik zoologiczny po okolicach Warszawy. Wydawnictwo M. Arct Warszawa, 100 pp.
SUMIŃSKI S. M. 1922. Fauna Warszawy. Ziemia. 7 (12): 328-335.
SYCH R., NABIALEK J. & WIŚNIEWOLSKI W. 1990. Ocena rybackiego znaczenia górnej Narwi. Nauka i Praktyka.Studia-Ekspertyzy-Informacje. 1’90. Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku: 179-196.
WIŚNIEWOLSKI W., SZLAKOWSKI J., BIAŁOKOZ W., CHYBOWSKI Ł. & BORZĘCKA I. 1999 Ichtiocenozy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi: stan i zagrożenia. Łomżyński Park Krajobrazowy, Drozdowo, 27 pp.
WIŚNIEWOLSKI W. 2005 (manuscript). Ocena możliwości prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej w zbiornikach wodnych na terenie Warszawy. Polski Związek Wędkarski, Okręg Mazowiecki, Warszawa, 6 pp.
WIŚNIEWOLSKI W., SZLAKOWSKI J., BURAS P., BORZĘCKA I., WOŁOS A. & PRUS P. 2004a. Ichtiofauna Narwiańskiego Parku Narodowego. In: BANASZUK H. (ed.), Przyroda Podlasia. Narwiański Park Narodowy. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok: 320-330.
WIŚNIEWOLSKI W., Szlakowski J., Buras P. & Klein M. 2004b. Ichtiofauna Biebrzańskiego Parku Narodowego. In: BANASZUK H. (ed.), Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok: 455-489.
WITKOWSKI A. 1984. Analiza ichtiofauny basenu Biebrzy. II. Materiały do znajomości rybostanu i przegląd gatunków.Fragmenta Faunisticą 28:137-184.
WITKOWSKI A., KOTUSZ J. & PRZYBYLSKI M. 2009. Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski: Czerwona lista minogów i ryb - stan 2009. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65: 33-52.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

54

Issue:

1

Start page:

59

End page:

76

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:36171 ; 10.3161/00159301FF2011.54.1.059

Source:

MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P. 256 vol. 54 no. 1 ; MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P. 4664 vol. 54 no. 1 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Nov 6, 2023

In our library since:

Nov 25, 2013

Number of object content downloads / hits:

1425

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/miiz/publication/52932

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information