RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Usługi hotelowe na obszarach wiejskich w Polsce = Hotel infrastructure in the rural areas of Poland

Creator:

Napierała, Tomasz : Autor ORCID

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 53

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The aim of this paper was to identify trends in the development of rural hotel infrastructure in Poland in the period of 2012‒2017. The research encompassed star-ranked hotels. The objective was achieved by means of analysis concerning temporal and spatial changes in the number and structure of rural hotel facilities. Research involved cartographic analysis of a synthetic indicator based upon a modified Baretje-Defert tourist function index and hotel density indicator. During the period being examined development of rural hotel infrastructure was of a greater intensity comparing to urban areas. This rapid development was related to upscale hotels mainly. Spatial concentration of rural hotel facilities occurred in the outskirts of major agglomerations as well as traditional rural areas in the regions of Wielkopolska, Warmia, Kashubia, Carpathian Foothills, and Pilica river valley. During the investigated period rural hotel infrastructure developed mainly in the southern and eastern parts of Poland.

References:

Aczel A.D., 2000, Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Bański J., 2008, Współczesny rozwój obszarów wiejskich - wybrane procesy społeczne i ekonomiczne, Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, 8, 1, s. 7-28.
Bański J., 2013, O przyszłości polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 9-24.
Barke M., 2004, Rural Tourism in Spain, International Journal of Tourism Research, 6, s. 137-149. https://doi.org/10.1002/jtr.480
Cánoves G., Villarino M., Priestley G.K., Blanco A., 2004, Rural tourism in Spain: An analysis of recent evolution, Geoforum, 35, s. 755-769. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2004.03.005
Czapiewski K., 2004, Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin, Studia Obszarów Wiejskich, 5, s. 57-74.
Drobek W., Gawlik A., Woś B., 2016, Obiekty hotelarskie na terenach wiejskich jako czynnik rozwoju wsi opolskiej, Studia KPZK PAN, 167, s. 172-179.
Durydiwka M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Durydiwka M., 2013, Czynniki rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 255-266.
Egan D.J., Nield K., 2000, Towards a Theory of Intraurban Hotel Location, Urban Studies, 37, 3, s. 611-621. https://doi.org/10.1080/0042098002140
Falkowski J., 2009, Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w strefach podmiejskich obszarów metropolitalnych Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 18, s. 49-69.
Faracik R., Kubal M., Kurek W., Pawlusiński R., 2014, The Transformation of Tourism Model in the Polish Carpathians - Reporting on the Last 20 Years of Experiences, Economic Problems of Tourism, 28, 4, s. 285-306.
Fleischer A., Tchetchik A., 2005, Does rural tourism benefit from agriculture?, Tourism Management, 26, 4, s. 493-501. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2003.10.003
Garrod B., Wornell R., Youell R., 2006, Re-conceptualising rural resources as countryside capital: The case of rural tourism, Journal of Rural Studies, 22, 1, s. 117-128. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2005.08.001
Gierańczyk W., Gierańczyk W., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury turystycznej w Polsce w świetle typologii obszarów wiejskich według OECD i EUROSTAT, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 31, 1, s. 45-56.
Jagusiewicz A., Byszewska-Dawidek M., 2010, Turystyka wiejska w 2010 roku i założenia jej rozwoju, Instytut Turystyki, Warszawa.
Kachniewska M., 2011, Funkcja turystyczna jako determinanta życia na wsi, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, 288, 64, s. 53-72.
Kastenholz E., Lima J., 2011, The integral rural tourism experience from the tourist's point of view - a qualitative analysis of its nature and meaning, Tourism & Management Studies, 7, s. 62-74.
Kosmaczewska J., 2013, Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kubal-Czerwińska M., 2017, Rynek pracy kobiet w turystyce na wsi w świetle dotychczasowych badań, [w:] M. Drewnik i M. Mika, (red.), Człowiek i jego działania: spojrzenie geografa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 161-178.
Leśniewska-Napierała K. i Napierała T., 2017, Funkcja hotelarska w rewitalizacji obszarów wiejskich. Studium przypadków w województwie pomorskim, Turyzm, 27, 2, s. 65-76. https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.06
Matczak A., 2015, Ewolucja turystyki na obszarach wiejskich, Studia KPZK PAN, 162, s. 63-82.
Merciu C., Cercleux L., Peptenatu D., Văidianu N., Drăghici C., Pintilii R., 2011, Tourism - an opportunity for the economic invigoration of rural areas in Romania?, Analale Universitatii Bucuresti. Seria Geografie, s. 75-90.
Napierała T., 2017, Internetization of selling hotel rooms in metropolitan area of Łódź (Poland), Journal of Geography, Politics and Society, 7, 3, s. 19-30. https://doi.org/10.4467/24512249JG.17.023.7179
Napierała T., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. https://doi.org/10.18778/7525-929-2
Napierała T., Adamiak M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie cen usług noclegowych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, Prace Geograficzne, 134, s. 37-50. https://doi.org/10.18778/7525-929-2
Oppermann M., 1996, Rural tourism in Southern Germany, Annals of Tourism Research, 23, 1, s. 86-102. https://doi.org/10.1016/0160-7383(95)00021-6
Pawlicz A., Napierała T., 2017, The determinants of hotel room rates: an analysis of the hotel industry in Warsaw, Poland, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29,1, s. 571-588. https://doi.org/10.1108/IJCHM-12-2015-0694
Polo Peña A.I., Frías Jamilena D.M., Rodiguez Molina M.Á., Olmo J.C., 2015, Rural Lodging Establishments: Effects of Location and Internal Resources and Characteristics on Room Rates, Tourism Geographies, 17, 1, s. 91-111.https://doi.org/10.1080/14616688.2014.949294
Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy powiązań funkcjonalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Randelli F., Romei P., Tortora M., 2014, An Evolutionary Approach to the Study of Rural Tourism: The Case of Tuscany, Land Use Policy, 38, s. 276-281. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.11.009
Ryan C., 2015, Trends in hospitality management research: a personal reflection, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27, 3, s. 340-361. https://doi.org/10.1108/IJCHM-12-2013-0544
Santana-Jiménez Y., Sun Y.Y., Hernández J.M., Suárez-Vega R., 2014, The Influence of Remoteness and Isolation in the Rural Accommodation Rental Price among Eastern and Western Destinations, Journal of Travel Research, 54, 3, s. 380-395. https://doi.org/10.1177/0047287513517423
Saxena G., Ilbery B., 2008, Integrated rural tourism: A border case study, Annals of Tourism Research, 35, 1, s. 233-254. https://doi.org/10.1016/j.annals.2007.07.010
Slee B., Farr H., Snowdon P., 1997, The Economic Impact of Alternative Types of Rural Tourism, Journal of Agricultural Economics, 48, s. 179-192. https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.1997.tb01144.x
Szromek A.R., 2011, Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźńików funkcji turystycznej na przykładzie obszarów państw europejskich, Zastosowania Metod Matematycznych w Ekonomii i Zarządzaniu, 132, s. 91-103.
Wojciechowska J., 2007, Systematyka i wyróżniki pojęć dotyczących turystyki na obszarach wiejskich, [w:] W. Kurek, M. Mika (red.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 297-310.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

53

Start page:

51

End page:

62

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,5 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:86626 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.53.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Nov 29, 2019

Number of object content downloads / hits:

610

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/igipz/publication/112288

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information