RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Relacje węgiersko-rosyjskie za rządów Viktora Orbána w latach 2010–2019

Creator:

Bielicki, Paweł ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 55 z. 1 (2020)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 199-228 ; Summary in French and Russian.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article is devoted to the conditions and interrelations characteristic of the Hungarian-Russian relations under the premiership of Viktor Orbán from 2010 when he took the position of prime minister. The study presents the genesis of establishing contacts with Moscow and the reasons for which Orbán decided to limit economic relations with Western states. There is also a description of the Hungarian-Russian relations after the annexation of the Crimea, contacts with Ukraine, tensed due to the problem of the Hungarian minority, and also an issue of American-Hungarian relationship in the context of connections between Moscow and Budapest. The text also sheds light on the questions of economic relations between the two states, being the very essence of their mutual cooperation, especially in the area of energy supply.

References:

Amerykański dyplomata: stosunek Orbana do Ukrainy wynika z jego wizji „wielkich Węgier”, https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/ameryka/amerykanski-dyplomata-stosunek-orbana-doukrainy-wynika-z-jego-wizji-wielkich-wegier/ (dostęp: 4.01.2020)
Amerykańskie władze coraz bardziej poirytowane polityką Węgier wobec Rosji, https://wpolityce. pl/polityka/432412-usa-coraz-bardziej-poirytowane-polityka-wegier-wobec-rosji (dostęp: 11.07.2019)
Ámon A., Deák A., Hungary and Russia in economic terms – love, business, both or neither?, http:// real.mtak.hu/33228/1/Amon_Deak_Hungary_and_Russia..._u.pdf (dostęp: 21.08.2019)
Bánkuti M., Halmai G., Scheppele K.L., Hungary’s illiberal turn. Disabling the Constitution, „The Journal of Democracy” 23 (2012), no. 3
Bielecki J., Orbán staje jednak po stronie Waszyngtonu, https://www.rp.pl/Dyplomacja/190219870- Orban-staje-jednak-po-stronie-Waszyngtonu.html (dostęp: 9.09.2019)
Clinton zaniepokojona stanem węgierskiej demokracji. Napisała list do Orbana, https://www. gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/579220,clinton-zaniepokojona-stanem-wegierskiejdemokracji-napisala-list-do-orbana.html (dostęp: 10.08.2019)
Clute M., Illiberal Partners? Understanding Orbán’s Pivot to Russia, Chapel Hill 2018, https:// cdr.lib.unc.edu/indexablecontent/uuid:d26ec662-d8a8-4def-9222-5a09633f20a4 (dostęp: 21.08.2019)
Czyż A., Kubas S., Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej. Od Jánosa Kádára do Viktora Orbána, Katowice 2011
Dangerfield M., Economic Relations Between Visegrad Group Countries and Russia: How Much Has Changed?, Boston 2015, http://aei.pitt.edu/78981/1/Dangerfield.pdf (dostęp: 11.08.2019)
Do Hungarians like Russians?, https://www.quora.com/Do-Hungarians-like-Russians (dostęp: 22.08.2019)
Erőss Á., Kovály K., Tátrai P., Effects of the Ukrainian Crisis in Transcarpathia: the Hungarian Perspective, Warszawa 2016, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11158/ WP92150.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 3.09.2019)
Góralczyk B., Aksjologiczna dezintegracja w UE? Przypadek Węgier, „Studia Europejskie” (2015), nr 4
Góralczyk B., Partie polityczne państw Grupy Wyszehradzkiej wobec UE: kierunki myślenia i działania w obliczu kryzysu, „Studia Europejskie” (2019), nr 3
Góralczyk B., Powrót Historii, czyli rewolucja antyliberalna, „Studia Europejskie” (2017), nr 1
Gricius G., Hungary’s Relationship with Russia Poses a Risk for Europe, https://globalsecurity-review.com/hungarys-growing-relationship-russia/ (dostęp: 16.12.2019)
Groszkowski J., Iwański T., Sadecki A., współpr. Dąborowski T., Sąsiad odkrywany na nowo. Stosunki Czech, Słowacji i Węgier z Ukrainą, Warszawa 2017, https://www.osw.waw.pl/sites/ default/files/raport_pl_sasiad_odkrywany_net.pdf (dostęp: 13.09.2019)
Growing anti-Russian sentiment in Hungary, http://hungarianspectrum.org/2017/04/23/grow- ing-anti-russian-sentiment-in-hungary/ (dostęp: 23.08.2019)
Győri L., Krekó P., Hungary: a state captured by Russia, https://www.boell.de/en/2017/10/11/ hungary-state-captured-russia (dostęp: 25.08.2019)
Győri L., Krekó P., Rosyjska dezinformacja i ruchy ekstremistyczne na Węgrzech, https://warsawinstitute.org/pl/rosyjska-dezinformacja-ruchy-ekstremistyczne-na-wegrzech/ (dostęp: 24.08.2019)
Hegedus D., The Kremlin influence in Hungary. Are Russian Vested Interests Wearing Hungarian National Colors?, „DGAP Kompakt” (II 2016), no. 8
Heinrich H.G., From Horthy to Orbán: Neo-Authoritarianism in Hungary Liberal, w: New Authoritarianism. Challenges to Democracy in the 21st Century. The Miracle of Reconciliation, ed. J.J. Wiatr, Berlin–Toronto 2019
Hejj D., Po spotkaniu Trump-Orban – więcej wątpliwości aniżeli konkretnych deklaracji, „Komentarze IEŚ” (2019), nr 24
Hejj D., Polityka zagraniczna Węgier A.D. 2016, http://www.rodm-krakow.pl/index.php/tek- sty/136-polityka-zagraniczna-wegier-a-d-2016 (dostęp: 29.07.2019)
Hungarian reactions to the Russian-Ukrainian conflict, http://hungarianspectrum.org/2018/11/27/ hungarian-reactions-to-the-russian-ukrainian-conflict/ (dostęp: 22.07.2019)
Iwański T., Sadecki A., Ukraina–Węgry: narastający spór o prawa mniejszości węgierskiej, https:// www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2018-08-14/ukraina-wegry-narastajacy-spor-o-prawa-mniejszosci-wegierskiej (dostęp: 21.08.2019)
Jakóbik W., Turkish Stream ma klienta w UE. Węgry wspierają Gazprom w grze o Bałkany, https://wjakobik.com/2017/10/09/turkish-stream-ma-klienta-w-ue-wegry-wspierajagazprom-w-grze-o-balkany/ (dostęp: 21.07.2019)
Janke I., Napastnik. Opowieść o Viktorze Orbánie, Warszawa 2012
Jóźwiak V., Polityka Węgier wobec Turcji, „Biuletyn PISM” (5 XII 2019), nr 172 (1920)
Jóźwiak V., Polityka zagraniczna Węgier w nowych uwarunkowaniach międzynarodowych, „Biuletyn PISM” (29 III 2017), nr 31, https://www.pism.pl/files/?id_plik=23032 (dostęp: 22.07.2019)
Juhász A., Győri L., Krekó P., Dezső A., “I am Eurasian”. The Kremlin connections of the Hungarian far-right, Berlin 2015, https://cz.boell.org/sites/default/files/pc_sdi_boll_study_iameur-asian.pdf (dostęp: 2.09.2019)
Kelemen R.D., The European Union’s Authoritarian Equilibrium, III 2019, https://fsi-live.s3.uswest-1.amazonaws.com/s3fs-public/the_european_unions_authoritarian_equilibrium_kelemen_stanford.pdf (dostęp: 9.01.2020)
Kociszewski J., Izrael pomógł zakończyć bojkot Węgier w USA. Przyjaźń Orbana i Netanjahu kwitnie, https://wiadomosci.wp.pl/izrael-pomogl-zakonczyc-bojkot-wegier-w-usa-przyjaznorbana-i-netanjahu-kwitnie-6274717344065153a (dostęp: 25.08.2019)
Kokot M., Orbán niemile widziany w Białym Domu. Nie tylko Andrzej Duda ma problemy w Waszyngtonie, http://wyborcza.pl/7,75399,23129828,analiza-orban-niemile-widziany- w-bialym-domu-nie-tylko-andrzej.html (dostęp: 21.09.2019)
Korkmaz V., Güney N.A., Güney E., Russia and Turkey: Interdependence in the Time of Hybrid Mahanism, w: The New Geopolitical Realities for Russia. From the Black Sea to the Mediterranean, ed. N.A. Güney, Lexington 2019
Kowalczyk M., Coraz bardziej napięte stosunki pomiędzy Węgrami a Ukrainą. Kto tu broni braw własnych obywateli?, https://polskaniepodlegla.pl/opinie/item/17352-coraz-bardziejnapiete-stosunki-pomiedzy-wegrami-a-ukraina-kto-tu-broni-braw-wlasnych-obywateli (dostęp: 22.09.2019)
Kowalczyk M., W obliczu kryzysu. Viktor Orbán wobec wartości chrześcijańskich, https://www. academia.edu/33069909/M.Kowalczyk_W_obliczu_kryzysu._Viktor_Orban_wobec_warto%C5%9Bci_chrze%C5%9Bcija%C5%84skich.pdf (dostęp: 12.01.2020)
Krekó P., European far right and Putin, https://www.aspenreview.com/article/2017/european--far-right-and-putin/ (dostęp: 10.01.2020)
Krekó P., Hunyadi B., Szabados K., Can Orbán Break Out of the Diplomatic Isolation?, https:// www.aspenreview.com/article/2017/can-orban-break-out-of-the-diplomatic-isolation%3F/ (dostęp: 7.01.2020)
Kubas S., Czyż A., From a Liberal Opposition Party to a Right-Wing Party of Power. Three Decades of the Hungarian Fidesz (1988–2018), „Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia” (2018), nr 3
Kucharczyk J., Mesežnikov G., Reakcje krajów Grupy Wyszehradzkiej na konflikt rosyjsko-ukraiński, https://pl.boell.org/pl/2016/02/26/reakcje-krajow-grupy-wyszehradzkiej-na-konfliktrosyjsko-ukrainski (dostęp: 6.09.2019)
Lendvai P., Orbán. Europe’s New Strongman, New York 2018
Matthews O., The Plot Against Europe: Putin, Hungary and Russia’s New Iron Curtain, https:// www.newsweek.com/2018/04/27/putin-kremlin-russia-trump-orban-bannon-nationalism- iron-curtain-eu-891843.html (dostęp: 10.09.2019)
McLaughlin D., Hungary wants to be ‘pillar’ of new Europe-Russia relationship, https://www. irishtimes.com/news/world/europe/hungary-wants-to-be-pillar-of-new-europe-russiarelationship-1.2959529 (dostęp: 24.08.2019)
Naumenko D., Russia gas transit through Ukraine after Nord Stream II: Scenario analysis, Kyiv 2019, https://www.kas.de/documents/270026/0/Russian+gas+transit+through+Ukraine+after+NS2.+Scenario+Analysis.pdf/ (dostęp: 11.01.2020)
Newton C., Does Hungary’s relationship with Russia send a message to the EU?, https://www.aljazeera. com/news/2018/09/hungary-relationship-russia-send-message-eu-180919131248490.html (dostęp: 3.08.2019)
Novak T., Rosja, Węgry i Unia Europejska, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=368 (dostęp: 25.07.2019)
Orbán: Hungary Appreciates Russia Ties, https://hungarytoday.hu/orban-hungary-appreciatesrussia-ties/ (dostęp: 27.07.2019)
Pawlicki J., Orban buduje Wielkie Węgry. Przy pomocy Putina, https://www.newsweek.pl/swiat/polityka/spotkanie-orbana-z-putinem-orban-gra-na-wielkie-wegry/11gx9sk (dostęp: 23.08.2019)
Po spotkaniu Putina z Orbanem. Gazociąg Turecki Potok może pobiec przez Węgry, https://www. salon24.pl/u/energetyka/896300,po-spotkaniu-putina-z-orbanem-gazociag-turecki-potokmoze-pobiec-przez-wegry (dostęp: 21.08.2019)
Pons F., Węgrzy. Naród dumny, silny, namiętny, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/francoise-pons-wegrzy-narod-dumny-silny-namietny/ (dostęp: 16.08.2019)
Putin, Orban, dwa bratanki. Węgry dogadują się z Rosją nie oglądając się na Polskę, https:// wiadomosci.wp.pl/putin-orban-dwa-bratanki-wegry-dogaduja-sie-z-rosja-nie-ogladajacsie-na-polske-6087167820935809a (dostęp: 25.08.2019)
Relocation of IIB headquarters to Hungary: Host Country Agreement is signed, https://iib.int/en/articles/ perenos-shtab-kvartiry-mib-podpisano-soglashenie-o-mestoprebyvanii (dostęp: 30.12.2019).
Rosja szuka sposobu na przyłączenie Węgier do Turkish Stream, http://biznesalert.pl/rosja-wegry-turkish-stream/ (dostęp: 18.07.2019)
Rosja toczy spór o historię także z Czechami. Prezydent Zeman mówi o „absolutnej bezczelności”, https://wiadomosci.onet.pl/swiat/rosja-toczy-spor-o-historie-takze-z-czechami-zemanabsolutna-bezczelnosc/tbfmqyw (dostęp: 5.01.2020)
Rózsa E.N., Hungary. External relations, „Europeum” (XII 2015), http://www.europeum.org/ data/articles/hu-external-relations.pdf (dostęp: 19.08.2019)
Russia’s growing influence on Hungary „threat to EU” – deputy minister, https://www.unian.info/ politics/10090226-russia-s-growing-influence-on-hungary-threat-to-eu-deputy-minister. html (dostęp: 20.08.2019)
Russian-Hungarian relations are in order, https://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign- affairs-and-trade/news/russian-hungarian-relations-are-in-order (dostęp: 15.12.2019)
Rydliński B., Viktor Orbán – First among Illiberals? Hungarian and Polish Steps towards Populist Democracy, „Online Journal Modelling the New Europe” (2018), no. 26
Sadecki A., Orbán w Moskwie. Nie tylko energetyka, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/ analizy/2016-02-24/orban-w-moskwie-nie-tylko-energetyka (dostęp: 11.08.2019)
Sadecki A., Polityka zagraniczna Węgier po 2010 r., w: Węgry Orbána – wzór czy przestroga?, red. L. Skiba, M. Rapkiewicz, M. Kędzierski, Warszawa 2014, http://sobieski.org.pl/wp-content/ uploads/2018/08/Skiba-Rapkiewicz-K%C4%99dzierski-red.-W%C4%99gry-Orbana-PDF. pdf (dostęp: 21.07.2019)
Sebestyen V., Rewolucja 1989. Jak doszło do upadku komunizmu, tłum. B. Długajczyk, Wrocław 2009
Shamiev K., Hungary and Russia in the (post) Putin Era, https://www.ridl.io/en/hungary-and-russia-in-the-post-putin-era/ (dostęp: 20.08.2019)
Shapiro J., Pardijs D., The translantic meaning of Donald Trump: a US-EU power audit, IX 2017, https://www.ecfr.eu/page/-/US_EU_POWER_AUDIT_PAGES.pdf (dostęp: 3.01.2020)
Skiba L., Relacje między rządem Fideszu a Międzynarodowym Funduszem Walutowym w latach 2010–2013, w: Węgry Orbána – wzór czy przestroga?, red. L. Skiba, M. Rapkiewicz, M. Kędzierski, Warszawa 2014, http://sobieski.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Skiba-Rapkiewicz-K%C4%99dzierski-red.-W%C4%99gry-Orbana-PDF.pdf (dostęp: 21.07.2019)
Szunomar A., Hungarian and Chinese economic relations and opportunities under the Belt and Road initiative, „Working Paper China-Cee Institute” (XII 2017), https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2018/02/Work_paper-201716.pdf (dostęp: 10.09.2019)
Terényi J., Reflections on External Views about Russia and the Hungarian-Russian Relations, „Foreign Policy Review” (2009), no. 1, https://kki.hu/assets/upload/Foreign_Policy_ Review_2009_01_Refections_on_External_Vi.pdf (dostęp: 23.07.2019)
Than K., Dunai M., Hungary’s Fidesz wins 52% of vote; Orban vows to halt immigration, https:// www.reuters.com/article/us-eu-election-hungary-orban/hungarys-fidesz-wins-52-of-vote- orban-vows-to-halt-immigration-idUSKCN1SW062 (dostęp: 7.01.2020)
Tyszka F., Wizyta Putina w Budapeszcie, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019- 10-31/wizyta-putina-w-budapeszcie (dostęp: 8.01.2020)
Węgierski Parlament wydał zgodę na stacjonowanie amerykańskich żołnierzy, https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2334497,Wegierski-Parlament-wydal-zgode-na-stacjonowanie-am erykanskich-zolnierzy (dostęp: 11.09.2019)
Węgrzy chcą wyważonych stosunków z Rosją? SONDAŻ, https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/ artykuly/541599,sondaz-wiekszosc-wegrow-chce-wywazonych-stosunkow-z-rosja.html (dostęp: 10.08.2019)
Zalan E., Hungary’s Orban defends close ties with Russia, https://euobserver.com/political/146485 (dostęp: 20.12.2019)
Zdaniem Szczęśniaka: Jak Orban od Rosjan MOL odwojował, https://www.kierunekchemia. pl/artykul,53844,zdaniem-szczesniaka-o-energii-orbanie-i-rosji.html (dostęp: 24.08.2019)

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

55

Issue:

1

Start page:

199

End page:

228

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:126961 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2020.1.08

Source:

IH PAN, sygn. A.453/55/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/55/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

-

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 22, 2023

In our library since:

Jun 13, 2020

Number of object content downloads / hits:

246

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/ihpan/publication/159638

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information