RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Gleby stawowe wytworzone z piasków i ze spiaszczonych glin zwałowych ; Pond soils formed from sands and sandy boulder loam

Creator:

Pasternak, Kazimierz

Date issued/created:

1967

Resource type:

Text

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 336-338

Type of object:

Journal/Article

References:

Bailly F. 1963. Methodische Untersuchungen zur K-Freisetzung aus Mineralen. Z. Pfl. Ernähr. Düng., 102, 17—28.
Buchholz F. 1961 Vorgänge in grundwasserbeeinflussten Sandböden und ihre Bedeutung für die Standortsbeurteilung. Archiv, f. Forstwesen, 10, 4—6.
Christ W., Kaeding J. 1954. Zur Titrimetrischen Härtebestimmung mit dem Dinatrium-saltz der Athylendiamintetraessigsäure. Wasserwirtsch.-Wassertechn. 4, 171.
Danielewski S. 1965. Badania nad składem profilów dna stawowego. Rocz. Nauk Rol., 86-B-2, 321—340.
Danielewski S. 1965. Mineralizacja osadów dennych w okresie zimowego osuszania stawów rybnych. Rocz. Nauk Rol., 86-B-2, 341—359.
Dobrzański B. 1948. Rola frakcji koloidalnej w szczerku zbielicowanym przy magazynowaniu składników pokarmowych dla roślin. Annal. Univ. MCS, E, 2, 1—18.
Dobrzański B. 1949. Dynamika gleb piaszczystych. Annal. Univ. MCS, B, 4, 1, 1—16.
Dobrzański B., Myszka A. 1948. Przykład sorpcyjnych właściwości gleb piaszczystych i pylastych. Annal. Univ. MSC, AA, 3, 1, 1—14.
Eimern J. 1962. Die Hebung des Bodens durch Frost. Bayer. Landwirt. Jhr. B., 39, 8, 1011—1015.
Fatianova A. S. 1958. Niekotoryje osobiennosti reakcji mieždu počvami i rastvorom fulvokislot. Počvov., 8, 102—105.
Gasser J. K. R., Bloomfield C. 1955. The mobilization of phosphate in waterlogged soils. J. Soil Sci., 6, 2, 219—233.
Gessner F. 1955. Hydrobotanik. I. Berlin, Deutscher Verl. Wiss.
Gorbunov J. N., Prusinkiewicz Z., Gradusov B. W. 1963. Obrazovanije glinistych mineralov v podzolistych počvach na pieščanych porodach raznovo vozrasta. Počvov., 8, 48—56.
Graham E. R. 1953. Soil mineralogy as an index to the trace-element Status of some australien soils. Soil Sci., 75, 5, 333—334.
Grim R. E. 1953. Ion exchange in relation to some properties of soil-water systems. Symposium on exchange phenomena in soils, Baltimore.
Herrmann (red.) 1941. Handbuch der landwirtschaftlichen Versuche und Untersuchungsmethodik (Methodenbuch), 1, Neudamm-Berlin.
Holluta J., Kölle W. 1964. Über die Oxydation von zweiwertigem Eisen durch Luftsauerstoff. GWF, 105, 18, 471—474.
Jackson R. D., Rose D. A., Penman H. L. 1965. Circulation of water in soil under a temperature gradient. Nature, 205, 3/4—3/6.
Just J., Hermanowicz W. 1955. Fizyczne i chemiczne badanie wody do picia i potrzeb gospodarczych. Warszawa, PZWL.
Krumbach A. W. Jr., White D. 1964. Moisture pore space and bulle density changes in frozen soil. Soil. Sci. Soc. Am. Proc., 28, 422—425.
Kubiena W. 1953. Bestimungsbuch und Systematik der Böden Europas. Enke, Stuttgart.
Kuźnicki F. 1955. Właściwości darniowo-bielicowych gleb piaskowych, wytworzonych z piasków różnego pochodzenia geologicznego. Rocz. Glebozn., 4, 6—76.
Kwiatkowska-Grabacka E. 1965. Mikrofauna dna stawów rybnych w Gołyszu. Acta Hydrobiol., 7, 4, 317—328.
Lehman D. S. 1963. Chelates in soil — a symposium. Some principles of chelation chemistry. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 27, 167—170.
Muchamiedžanov S. Μ., Murtazin Ž. V. 1962. K voprosu o vlijanij transpiracji na riežim podziemnych vod. Vestn. Akad. Nauk. Kazach. SSSR, 8, 62—67.
Musierowicz A. 1958. Gleboznawstwo szczegółowe. Wyd. II, Warszawa, PWRiL.
Musierowicz A., Brogowski Z., 1964. Wiązanie kationów wymiennych i anionów w glebach piaskowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 50b, 3—8.
Müller W. 1959. Bemerkungen zur Methodik der pH-Untersuchung in Teichböden. Z. Landw. Untersuchw., 5, 132—140.
Nolan C. N., Prichet W. L. 1960. Certain factors affecting the leaching of potassium from sand soils. Proc. Soil and Crop. Sci. Soc. Florida, 20, 139—145.
Nömmik H., Nilsson K. O. 1963. Fixation of ammonia by the organic fraction of the soil. Acta Agr. Scand., 13, 371—390.
Olszewski Z., Białousz S., Rusiecka D., Skłodowski P. 1965. Przyczynek do poznania gleb hydrogenicznych murszowych Polski. Rocz. Nauk Rol., 90-A-2, 233—267.
Ozanne P. G., Kirton D. J., Shaw T. C. 1961. The loss of phosphorus from sandy soils. Austrial. J. Agric. Res., 12, 3, 409—423.
Pasternak K. 1959. Gleby gospodarstw stawowych dorzecza górnej Wisły. Acta Hydrobiol., 1, 3—4, 221—283.
Pasternak K. 1963. Wstępne doświadczenia nad możliwością zastosowania polskiej mączki fosforytowej (annofosu) w nawożeniu stawów. Acta Hydrobiol., 5, 4, 403—433.
Pasternak K. 1965. Gleby stawowe wytworzone z utworów pyłowych, Acta Hydrobiol., 7, 1, 1—26.
Pasternak K. 1967. Skład chemiczny wody stawów na terenach piaszczystych. Acta Hydrobiol., 9, 1—2, 111—127.
Schelske C. L., Hooper F. F., Haerth E. J. 1962. Responses of a marl lake to chelated iron and fertilizer. Ecology, 43, 4, 646—653.
Siuta J. 1960. Wstępne badania nad udziałem glebowej substancji organicznej w sorpcji wymiennej kationów. Rocz. Glebozn., 9,2, 57—67.
Siuta J. 1962. Wpływ okresowo beztlenowego rozkładu substancji organicznej na rozpuszczalność i przemieszczanie składników mineralnych w glebie. Post. Nauk Rol., 2(74), 75—88.
Smirnov Μ. P. 1964. Opyt izučenija vnutripočviennogo stoka v sieviernoj casti zapadnogo Sajana. Počvov., 4, 93—100.
Standard Methods for the Examination of Water, Sewage and Industrial Wastes, 1955, New York, APHA.
Stangenberg Μ. 1943. Die Produktionsbedingungen in den Teichen. II Die chemische Zusammensetzung der Böden unter den Teichen. Geologie der Meere und Binnengewässer, 6, 1—67.
Starmach K. 1963. Hodowla ryb stawowych — staw jako środowisko hodowlane. 11—76, Warszawa, PWRiL.
Swindale L.D., Jackson Μ., 1956. Genetic processes in some residua podzolized soils of New Zeland. Trans. Inter. Congr. Soil Sci. 6 th Congr. Paris, 6, 233.
Tokarski J. 1946. Über eine pulver-planimetrische Methode der Analyse der kristallinen Gesteine. Bull. Acad. Pol. Sc. Lett., A, 285—293.
Tokarski J. 1957. Studia nad koloidami gleb lekkich w Polsce. Rocz. Nauk Rol., 76-A-3, 413—466.
Treadwell F. P., Treadwell W.D. 1946. Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie, 2, 11, Wien, F. Deuticke.
Turljun I. A. 1957. K teorii gazoobmiena v počvach. Počvov. 7, 22—30.
Uggla H., Mirowski Z., Piaścik H., Rytelewski J. 1964. Dunkle humose Böden der Sandergebite. Rocz. Glebozn., dodatek do t. XIV, 259—276.
Vilain Μ. 1963. L'Aération du sol. Ann. Agron., 14(6), 967.
Wondrausch J. 1951. Badania nad znalezieniem szybkiej metody do oznaczania fosforu i potasu w glebach wraz z zastosowaniem jej do celów praktyki rolniczej. Annal. Univers. MCS, Lublin, E, 6, 15, 429—458.
Wright J. R., Schnitzer C. 1963. Metallo-organic interactions associated with podzolization. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 27, 171—176.
Wróbel S. 1963. Skład chemiczny wody niektórych stawów województwa kieleckiego. Acta Hydrobiol., 5, 2—3, 215—227.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 9

Issue:

3-4

Start page:

309

End page:

338

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:190960

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

May 28, 2021

In our library since:

May 28, 2021

Number of object content downloads / hits:

28

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/188664

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information