RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The gastropods of the Polish Tatra Mountains ; Ślimaki Tatr Polskich

Creator:

Dyduch-Falniowska, Anna

Date issued/created:

1991

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Naturae 38

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

Seria A - Scientific Publications ; 24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 98-101 ; Appendix 1 List of localities - Lista stanowisk ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Alexandrowicz S. W. 1984. Zespoły malakofauny w czwartorzędowych osadach Polskich Karpat (Malacofaunal assemblages in the quaternary deposits of the Polish Carpathians). Biul. Inst. Geol. 346: 187 - 205.
Alexandrowicz S.W. 1987. Analiza malakologiczna w badaniach osadów czwartorzędowych. Geologia, 12, 1-2: 1 -240.
Bukowski J. 1883. Mięczaki tatrzańskie. Kosmos 8: 13-17.
Berger L. 1963. Polish species of the genus Carychium Müller (Gastropoda, Ellobiidae). Acta Zool. cracov. 8: 311 -326.
Boycott A. E. 1934. The habitats of land Mollusca in Britain. J. Ecol. 56: 739 -757.
Burch J. B. 1955. Some ecological factors of the soil affecting the distribution and abundance of land snails in eastern Virginia. Nautilus 69: 62 - 69.
Cameron R. A. D. 1978. Differences in the sites of activity of coexisting species of land mollusc. J. Conch. 29: 273 - 278.
Chajłov K. Μ. 1971. Ekologizeskij metabolizm v morye. Izd. Naukova dumka. Kijev.
Colville B., Lloyd-Evans L., Norris A. 1974. Bottgerilla pallens Simroth a new British species. J. Conch. 28: 203 - 208.
Connor E. F., Simberloff D. 1978. Species number and compositional similarity of the Galpagos flora and avifauna. Ecol. Monogr. 48: 219 - 248.
Decamps H. 1967. Ecologie des Trichopteres de la Vallee d’Aure (Hautes-Pyrenees). Ann. limnol. Toulouse, 3: 399 - 577.
De Wilde J. J., van Goethem J. L., Marquet R. 1983. Sur la distribution, l'extension et l'écologie de Boettgerilla pallens Simroth, 1912 en Belgique. Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Document de Travail 13: 3 - 31.
Dillon R. T. Jr. 1980. Multivariate analysis of desert snail distribution in an Arizona Canyon. Malacologia 19,2:201 -207.
Dyduch A. 1980. Ślimaki lędowe (Gastropoda terrestria) wybranych zbiorowisk roślinnych Puszczy Białowieskiej i Puszczy Niepołomickiej (Terrestrial malacofauna (Gastropoda terrestria) of some plant communities in the Bialowieza National Park and the Niepołomice Forest). Ochr. Przyr. 43: 223 - 272.
Dyduch-Falniowska A. 1988. Similarity, diversity and equitabilily of snail communities in lower mountain zone in (he Tatra Mts. Folia Malacol. 2: 7-28.
Dyduch-Falniowska A., Fyda J. 1986. Zespoły mięczaków dolnoreglowych polan tatrzańskich jako siedlisk półnaturalnych (The gastropod communities of the sylvan glades in the Tatra mountain zone as semi-natural biotops). Zesz. nauk. UJ 792, Prace zool. 32: 59-81.
Dyduch-Falniowska A., Pokryszko B. Μ. (manuscript). Snail communities in alpine zone of the Tatra Mts.
Dyduch-Falniowska A., Tobis H. 1989. Spatial structure of a gastropod community in the litter of a beech forest of Dentario-glandulosae Fagetum in the Tatra Mountains. Folia Malacol. 3: 55 - 72.
Dzięczkowski A. 1972. Badania ilościowe buczyn południowo-zachodniej Polski. Studium ekologiczno- faunistyczne. Pr. Kom. Biol. Wydz. Mat. - Przyr. PTPN 35. 5: 1 - 90.
Dzięczkowski A. 1988. Zespoły ślimaków (Gastropoda) zbiorowisk leśnych Polski. Studium ekologiczne. Pr. Kom. Biol. Wydz. Mat. - Przyr. PTPN 68: 1 - 118.
Fabijanowski J. 1962. Lasy tatrzańskie W: Tatrzański Park Narodowy. Praca zbiorowa pod red. W. Szafera. Wydawn. popularnonauk. nr 21 Zakładu Ochrony Przyrody PAN. Kraków.
Grime J. P., Blythe G. Μ. 1969. An investigation of the relationships between snails and vegetation at the Winnats Pass. J. Ecol., 57: 45 - 66.
Hamill D. N., Wright S. J. 1988. Interspecific interaction and similarity in species composition. Am. Nat. 131,3:412-423.
Hastings A. 1987. Can competition be detected using species co-occurrence data? Ecology 86, 1: 117-123.
Hazay J. 1885. Die Molluskenfauna der "Hohen Tatra” und iber einige Vorkommen der nordlichen Karpathen. Jb. d. Deutschen malakozoolog. Gesell., 12.
Hudec V., Brabenec J. 1961. Makkyse vysokotatranskej oblasti. Molluscs in the High Tatra. Sbornik Prac o Tatranskom Narodnom Parku 4: 151 - 218.
Huston M. 1979. A general hypotesis of species diversity. Am. Nat. 113, 1: 81 - 101
Jachno J. 1870. Materiały do fauny malakozoologicznej galicyjskiej. Kraków.
Jackiewicz Μ. 1974. Krajowe gatunki z rodziny Aciculidae (Mollusca, Prosobranchia). Polish species of Aciculidae (Mollusca, Prosobranchia). Fragm. faun. 19, 17: 445 - 454.
Karlin E. J. 1961. Ecological relationships between vegetation and the distribution of land snails in Montana, Colorado, and New Mexico. Am. Midl. Nat., 65: 60 - 66.
Kerney Μ. P., Cameron R. A. D., Jungbluth J. H. 1983. Die Landschnecken Nord - und Mitteleuropas. Hamburg, Berlin.
Kotula B. 1884. O pionowym rozsiedleniu ślimaków tatrzańskich. Spraw. Kom. Fizjogr. 18: 139 - 201.
Kroupova V. 1986. Krajinnoekologicka charakteristika mekkysov Liptova. Landscape-ecological characteristics of molluscs of Liptov. Acta ecol. 11, 29: 7 -123.
Król Ż. 1878. Mięczaki lądowe i słodkowodne ze stoków głównego działu wód i przyległych temuż części niżu północno-europejskiego w Galicji wschodniej. Spraw. Kom. Fizyjogr., Kraków 12: 165 -176.
Lloyd Μ., Zar J. H., Karr J. R. 1968. On the calculation of information - theoretical measures of diversity. Am. Midl. Nat., Notre Dame, 79: 257 - 272.
Lożek V. 1955. Mekkyši ceskoslovenskego kvarteru. Rospr. Ustred. Ustavu Gel. Sv. 17.
Lożek V. 1956. Klic ceskoslovenskych mekkyšu. Slovenska Akademia Vied, Bratislava.
Lożek V. 1964. Quartärmollusken der Tschechoslowakei. Rozpr. Ústr. Úst. Geol. Praha, 31: pp 374.
Lożek V. 1972. Holocene interglacial in Central Europe and its land snails. Quaternary Research 2: 327 - 334.
Lożek V. 1974. Malakofauna. Sbornik Prac o Tatranskom Narodnom Parku 16: 65 – 73.
Lożek V. 1986. Quaternary malacology and fauna genesis in Central Europe. Proceedings of the 8th International Malacological Congress, Budapest, 1983: 143 -145.
Marek T.,Noworol C. 1983. Wprowadzenie do analizy skupień. Skrypty uczelniane UJ, 461 pp. 54
Martens E. von 1869. Über einige Schnecken aus den Karpaten. Nachrbl. Dtsch. Malak. Ges., Frankfurt a. Μ. 1:118-121.
Mirek Z. 1990. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego wobec współczesnych zagrożeń (4) Oddziaływanie dalekiego zasięgu. Tygodnik Podhalański 1, 15 (16): 3.
Nowicki Μ. 1867. Zapiski z fauny tatrzańskiej. Spraw. Kom. Fizjogr., Kraków 1: 179 - 206.
Nowicki Μ. 1868. Zapiski z fauny tatrzańskiej. Spraw. Kom. Fizjogr., Kraków 2: 77-91.
Nowicki Μ. 1869. Zapiski faunicze. Spraw. Kom. Fizjogr., Kraków, 3: 145 - 152.
Pielou E. C. 1975. Ecological diversity. Wiley, Interscience, New York, pp. 165.
Pokryszko B. Μ. 1987. European Columella reconsidered (Gastropoda, Pulmonata, Vertiginidae). Malakol. Abh. Mus. Tierk. Dresden 12, 1: 1-12.
Pokryszko B. Μ. 1990. The Vertiginidae of Poland (Gastropoda: Pulmonata: Pupilloidea) - a systematic monograph. Ann. Zool. 43, 8: 133 – 257.
Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe (Gastropoda terrestria). Katalog Fauny Polski (Catalogus faunae Poloniae) cz. 36, 1: 3-316.
Stępczak K. 1970. Zmienność swidrzyka żeberkowanego Iphigena latestriata (A. Schmidt, 1857) (Clausiliidae, Gastropoda) [Variability of a door - snail Iphigena latestriata (A. Schmidt, 1857) (Clausiliidae, Gastropoda)]. Pozn. Tow. Przyr. Nauk., Wydz. Mat.-Przyr. Prace kom. biol. 33, 7: 1 - 95.
Strong, D. R., Simberloff D., Abele L. G., Thistle A. B. (eds.). 1984. Ecological communities: conceptual issues and the evidence. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
Stugren B. 1976. Zasady ekologii ogólnej. Państw. Wydawn. Nauk., Warszawa pp. 209.
Tatrzański Park Narodowy (The Tatra National Park). 1962. Praca zbiorowa pod red. W. Szafera. Wydawn. popularnonauk. nr 21 Zakładu Ochrony Przyrody PAN. Kraków.
Trojan P. 1975. Ekologia ogólna. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa, pp. 418.
Udvardy Μ. D. F. 1978. Zoogeografia dynamiczna. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa pp. 460.
Umiński T. 1975. Life cycles in some Vitrinidae (Mollusca, Gastropoda) from Poland. Ann. Zool. 33, 2: 17 - 33.
Umiński T. 1980. Vitrinidae (Mollusca, Gastropoda) Polski, Rozmieszczenie geograficzne i pionowe (Vitrinidae (Mollusca, Gastropoda) of Poland. The geographical and vertical distribution). Fragm. faun. 25, 14: 255 - 282.
Umiński T. 1983. Vitrinidae (Mollusca, Gastropoda) of Poland. Their density and related problems. Ann. Zool. 37, 8: 289 - 311.
Urbański J. 1932. Beitrag zür Kenntnis der Mollusken der Interglacialen Travertine von Gliczarów bei Zakopane. Rocz. Pol. Tow. Geol. 8, 2: 205 - 209.
Urbański J. 1947. Krytyczny przegląd mięczaków Polski. Ann. UMCS, C, 2: 1 - 35.
Urbański J. 1957. Krajowe ślimaki i małże. Państw. Zakł. Wydawn. Szkol. Warszawa, pp. 276.
Urbański J. 1962. Mięczaki. W: Tatrzański Park Narodowy. Praca zbiorowa pod red. W. Szafera. Wydawn. popularnonauk. nr 21 Zakładu Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
Wiktor A. 1959. Boettgerilla vermiformis n. sp. (Mollusca, Pulmonata). Commun. Poznań Soc. Fr. Sci., Dept. Math. Nat. Sci., Poznań, 4: 2pp.
Wiktor A. 1973. Die Nacktschnecken Polens. Monografie Fauny Polski, 1:1-182.
Wiktor A. 1989. Limacoidea et Zonitoidea Nuda. Ślimaki pomrowiokształtne (Gastropoda: Stylom- matophora). Fauna Polski 12: 1 - 208.
Wolda H. 1981. Similarity indices, sample size and diversity. Oecologia (Berl) 50: 296 - 302.
Wróbel S. et al. 1989. Zanieczyszczenia atmosfery a degradacja wód. Materiały z sympozjum, Kraków 14 -15 XI 1989.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 38

Start page:

1

End page:

111

Detailed Resource Type:

Journal ; Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:204238

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Aug 2, 2021

In our library since:

Aug 2, 2021

Number of object content downloads / hits:

94

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/195910

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information