RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Recent and subfossil mollusc communities of Kajasówka Hill in the Cracow Upland

Creator:

Alexandrowicz, Stefan Witold (1930– )

Date issued/created:

2000

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 100-101 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Alexandrowicz S. W. 1960. Budowa geologiczna okolic Tyńca. Biul. Inst. Geol. 152: 5-93.
2. Alexandrowicz S. W. 1987. Analiza malakologiczna w badaniach osadów czwartorzędowych. Kwart. AGH, Geologia 13, 1-2: 3-240.
3. Alexandrowicz S. W. 1988. Malacofauna of the Wawel Hill in Cracow. Folia Malacologica 2: 29-51.
4. Alexandrowicz S. W. 1990. The malacofauna of dumps of the soda factory in Cracow. Folia Malacologica 4: 25-37.
5. Alexandrowicz S. W. 1992. Malakofauna i zmiany środowiska południowej Polski w holocenie. Kwart. AGH, Geologia 18, 3: 5-35.
6. Alexandrowicz S. W. 1994. Malakologiczne wskaźniki transformacji ekosystemów w późnym vistulianie i holocenie. IGiPZ PAN, Conf. Papers 20: 41-48.
7. Alexandrowicz S. W. 1996. Współczesna i subfosylna malakofauna na skałce wapiennej w 8. Bolęcinie koło Chrzanowa. Chrońmy Przyr. Ojcz. 52, 6: 27-40.
8. Alexandrowicz S. W. 1997. Waloryzacja i projekt ochrony skałek jurajskich w Piekarach koło Tyńca. Kwart. AGH, Geologia 23, 2: 141-163.
9. Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz W.P., Krąpiec M., Szychowska-Krąpiec E. 1997. Zmiany środowiska południowej Polski w holocenie. Kwart. AGH, Geologia 23, 4: 339-387.
10. Alexandrowicz Z. 1975. Nowy projekt ochrony zrębowego wzgórza Kajasówki na Wyżynie Krakowskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 31, 1: 20-26.
11. Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S. W. 1995. Waloryzacja geologiczna i malakologiczna rezerwatu „Skała Kmity” na Wyżynie Krakowskiej. Ochr. Przyr. 52: 95-110.
12. Alexandrowicz Z., Drzał M., Kozłowski S. 1975. Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce. Studia Naturae B, 26: 1-289.
13. Barga-Więcławska J. 1997.Sukcesja ślimaków na hałdach regionu Świętokrzyskiego. Wyd. WSP, Kielce.
14. Dyduch-Falniowska A. 1988. Similarity, diversity and equitability of snail communities in lower mountain zone in the Tatra Mountains. Folia Malacologica 2: 7-28.
15. Dżułyński S. 1953. Tektonika południowej części Wyżyny Krakowskiej. Acta Geol. Pol. 3, 3: 325-440.
16. Gradziński R. 1962. Rozwój podziemnych form krasowych w południowej części Wyżyny Krakowskiej. Roczn. Pol. Tow. Geol. 32: 429- 491.
17. Gradziński R. 1972. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Wyd. Geol., Warszawa.
18. Gradziński R., Gradziński M. 1994. Budowa geologiczna i rzeźba. W: Natura i kultura w krajobrazie Jury, Przyroda. Zarząd Jurajskich Parków Krajobrazowych, Kraków.
19. Kowalski K. 1951. Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Jaskinie Polski 1: 1-466.
20. Matyszkiewicz J. 1989. Sedimentation and diagenesis of the Upper Oxfordian cyanobacterial-sponge limestones in Piekary near Kraków. Annal. Soc. Geol. Pol. 59: 201-232.
21. Michalik S. 1975. Roślinność wzgórza Kajasówki i zagadnienia jej ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 31, 1: 27-31.
22. Michalik S. 1990. Sukcesja wtórna półnaturalnej murawy kserotermicznej Origano-Brachypodietum w latach 1960-1984 wskutek zaprzestania wypasu w rezerwacie Kajasówka. Prądnik. Prace i Mater. Muz. im. W. Szafera 2: 59-65.
23. Michalik S., Michalik R., Michalik A. 1995. Szata roślinna rezerwatu krajobrazowego „Skała Kmity” i zagadnienia jej ochrony. Ochr. Przyr. 52: 111-122.
24. Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe. Katalog fauny Polski 36, 1: 3-316.
25. Wiktor A., Riedel A. 1992. Ślimaki lądowe. w: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (red. Głowaciński Z.). Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych, PAN, Kraków.
26. Wojtaś W. 1998. Wpływ warunków bytowania na zmienność muszli ślimaka przydrożnego Helicella obvia Hartm. XIV Krajowe Semin. Malakol.: 17-18.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

56

Issue:

1

Start page:

83

End page:

101

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70518

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 9, 2021

In our library since:

Apr 23, 2019

Number of object content downloads / hits:

303

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/88896

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information