RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Dynamics of defoliation and the decline of Norway spruce stands in the Sudety and Carpathian Mountains

Creator:

Modrzyński, Jerzy

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part II

Group publication title:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part II

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 182 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Adamski L., Wawrzoniak J. 1998. Zanieczyszczenia powietrza w czterech wybranych regionach Polski - Air pollution in four selected regions of Poland. Prace IBL, ser. A, 863: 5-34.
Białobok S. 1989. Wpływ kwaśnych opadów atmosferycznych na drzewa i lasy. W: S. Białobok (red.). Życie drzew w skażonym środowisku. Inst. Dendr. PAN, PWN, Warszawa-Poznań: 169-193.
Elandt R. 1964. Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego. PWN, Warszawa.
Grodzki W., Kosibowicz M., Jachym M. 1999. Różnorodność biologiczna ekosystemów a problemy ochrony lasów górskich - Biodiversity of ecosystems and the problems of protection of mountain forests. Sylwan 143, 3: 21-31.
Kieliszewska-Rokicka B. 1998. Wpływ stresu na mikoryzy. W: A. Boratyński, W. Bugała (red.), Biologia świerka pospolitego. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 287-302.
Kuhn A. J., Bauch J., Schroeder W. H. 1995. Monitoring uptake and contents of Mg, Ca and K in Norway spruce as influenced by pH and Al, using microprobe analysis and stable isotope labeling. Plant and Soil 168-169: 135-150.
Larcher W. 1995. Physiological plant ecology. Springer Verlag, Berlin Tokyo.
Michalak R., Jabłoński M., Kolk A., Lech P., Małecka M., Santorski Z., Wawrzoniak J., Woreta D. 2000. Raport o stanie lasów w Polsce 1999. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
Percy K. E. 2001. Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na stan zdrowotny lasu. W: Streszczenia referatów - IV Krajowe Sympozjum „Reakcje Biologiczne Drzew na Zanieczyszczenia Przemysłowe”, Poznań Kórnik, 29.05.1.06.2001, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
Rocznik Statystyczny 1980-1999, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Schmieden U., Wild A. 1995. The contribution of ozone to forest decline. Physiol. Plant. 94: 371-378.
Sierota Z. 1995. Przerzedzenie koron drzew jako efekt stresu i źródło stresu - Thinnig of tree-crowns as the result and source of stress. Sylwan 89, 8: 5-24.
Tesche M. 1989. Umweltstreß. W: H. Schmidt-Vogt (red.), Die Fichte 1172 Krankheiten. Schäden. Fichtcnstcrbcn. Vcrl. Paul Parey, Hamburg- Berlin: 346-384.
Vacek S. 1987. A mathematical model of defoliation dynamics of spruce forests due to immisions. Communicationes Instituti Forestalls Čechosloveniae 15: 55-73.
Zalewska-Gorzelska E. 1991. Oddziaływanie SO2 na aparat asymilacyjny drzew iglastych - Impact of SO2 on the assimilation apparatus of conifers. Sylwan 135, 11: 13-26.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 54 cz. II

Start page:

175

End page:

183

Detailed Resource Type:

Chapter

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:119492

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 31, 2020

Number of object content downloads / hits:

323

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/94838

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information